Emek İle İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Emek, Emek İle İlgili Sözler, Emek ve Alın Teri İle İlgili Sözler, Emek Sözleri, Alın Teri Sözleri, Emek İle İlgili Sözler 2016, Emek İle İlgili Sözler Facebook, Emek İle İlgili Sözler Kısa, Emek ile İlgili Hadisler, Emek İle İlgili Ayetler, Emek Üzerine Sözler 


emek1aEmek ve Alın Teri ile İlgili Sözler

Helal kazanç emek ve alın terinin karşılığıdır. Sofralarına helalinden bir somun ekmek getirebilmek, ailelerini geçindirebilmek için alın teri döken emekçilerdir insanların en onurlu olanları. Sayfamızda emek ve alın teri ile ilgili en güzel sözleri sizler için bir araya getirmeye çalıştım. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan ankara escort paylaşabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.


”Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı.” (Şura Suresi, 27)

”Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir.” (Hud Suresi, 6)

”Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümid kesmeyin.” (Hadis-i Şerif)

”Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır.” (Hadis-i Şerif)

”En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır.” (Hz.Muhammed s.a.v)

”İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescid de oturmasın. Kim böyle yapar ve ”Allah’ım beni rızıklandır” derse, şüphesiz bu, sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüştür.” (Hz.Ömer r.a.)

”Hiç kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi.” (Buhari)

”Ahalinin lokması, hükümetin temelidir.” (Cenap Şahabettin)

”Büyük değeri olan şeyler, ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri; ararken sarf ettiğimiz emek kadardır.” (İmam Maverdi)
”Kimin sana bir emeği geçerse, eryaman escort sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.” (Yusuf Has Hacib)

emek2

”Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter.” (Kaşgarlı Mahmud)

”Eserine uzun ömür dileyen, uzun zaman sarf eder.” (Cenap Şahabettin)

”Emek değerdir, ama en yüce değil.” (Gürbüz Azak)

”Emek sermayesiz, sermaye emeksiz olmaz.” (Papa Leo xııı)
”Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.” (Peter Ferdinand Drucker)

”Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz.” (İbrahim Olcaytu)

”En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.” (Cenap Şahabettin)

”Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.” (Can Yücel)

”Kırışmış alnıma bakma hor, Değerimi asil adamlara sor, Mücadele demektir verdiğim emek, İhanettir hortum ile emmek…” (Selim Temiz)

”Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri, hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun hikmeti aslisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken, öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir.” (Niyazi F. Eres)

”İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder, çünkü yol düz ve kısadır,fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur.” (Hesiodos)

”Emek, alın teri ve başarı el ele yürür.” (Niyazi F. Eres)

”Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur.” (Sadi)

”Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça; insanlık için, toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır.” (Gündoğdu Yıldırım)

”Yakın geçmişin tarım toplumunda insanın can ve ter yoldaşı olan emektar atın, öküzün kanını emerek geçinen at sinekleri, günümüzde de insanın yakasına, etine, kanına yapışarak asalaklığını sürdürmektedir.” (Alper Akçam)

”Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur.” (Samuel Johnson)

”İşçi; emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir.Kimseye boyun bükmeyen, rızkını Allah’tan bilendir.Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü, helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip, kaderine düşen rolü, dürüst, temiz, örnek olarak yaşayıp; bunları da ameli salihe çevirendir. Veren eldir. Minnet etmeyendir.” (Mehmet Deveci)

”Emek çekilmiş her şey, değerlidir.” (Mimar Sinan)

”Büyük olmanın yolu da, deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.” (Albert Camus)

emek3

”Emek olmadan yemek olmaz.” (Atasözü)

”Emek harcadığın insanlar bir gün seni harcadığında büyüyeceksin.”

”Kapitalizmin kuralıdır; üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir, işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir.” (Nilay Etiler)

”Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir.” (Henry Fielding)

”Devletin malı deniz yemeyen domuz” mantığı ile değil, emeğin yüceliği değeriyle ülke bireyleri yetiştirilmelidir. Emek vermeden, taş taş üstüne konamayacağı öğretilmelidir. Güzel bir gelecek için bedelinin ödenmesi gerçeği tüm ülke bireylerinin beyinlerine kazınmalıdır.” (Gündoğdu Yıldırım)

”Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır.” (Crowquill)

”Alın terinin döküldüğü, helal ekmeğin kazanıldığı yerde emek sahibi değil, emek hırsızları zengin olur.”

”Toplumların değişmesinde, teknolojinin gelişmesinde, demokrasinin yeşermesinde, ekonomik kalkınmada kısacası yaşamın her alanında emek işçilerinin alın teri el emeği, göz nuru vardır.” (Gündoğdu Yıldırım)

”Emek vermeden kazanılanların, gözden çıkarılması da kolay olur.”

”İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.”

”Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.” (Sofokles)

”Tüm farkı yaratan emektir.” (John Locke)

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir