Kader Sözleri

”Her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri “kader yoktur!” diyenlerdir.” (Hadis-i Şerif)

”Kadere iman eden, kederden emin olur.” (Hadis-i Şerif)

”Kim kader konusunda herhangi bir meseleyi konuşacak olsa, ahiret günü kaderden hesaba çekilir.” (Hz.Aişe r.a)

”Kaderde ne ise odur etme merak, Uyma kendi nefsine, Hakkın emrine bırak, Altından ağacın olsa, zümrütten yaprak, akibet gözünü doyurur bir avuç toprak.” (Hz. Mevlana)

”Mukadder olan başına gelir.”  (Hz. Ali)

”Kader deyip geçme. Bak ne diyor sırrın sahibi; biz her insanın kaderini, kendi çabasına bağlı kıldık.” (İsra:13)

kader2a

”Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten,”ne yapalım, kaderimiz böyle” deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin, ne de hayat karşısında çaresizsin.” (Şems-i Tebrizi)

”Kader konuşunca, insan susar.” (Beydeba)

”Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir.” (Abdülkadir Geylani)

”Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden iyi olmayacağını?” (Şems-i Tebrizi)

”Kadersiz, acısız olan var mı?” (Firdevsi )

”Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.” (Hafız)

”İnsanların saadetini, felaketini doğuran başlıca nedenler; kaderin sadece iyi yada kötü oluşu değildir.” (Yüan Wei)

”Kadere, cahil insan pençe gösterir.” (Şeyh Sadi)

”Ne kadar isen, kaderin oncadır.” (M. Rasim Mutlu)

”Kader acımasızdır, insansa küçük!” (Goethe)

”İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler.” (Walter Scott)

”Mutlu olduğum zaman, insanları anlıyorum sanmıştım. Halbuki onlara ancak, felaket içinde tanımam yazgıda varmış.” (Napoelon)

”Akıllı kimse, ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.” (Abdülkadir Geylani)

”İnsan mantığı yalnız kederden daha mantıklı olarak istenmektedir, o zaman kader olur.” (Thomas Mann)

”Kaderiniz, karar anlarınızda biçimlenir.” (Anthony Robbins)

”Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum , neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kaldın vuslata , neylersin. Kader!” (Şemsi Tebrizi )

”Kaderin ağı yoktur, kucağı vardır.” (Akif Cemil)

”İnsanlar, kendi çılgın ihtiraslarının neticelerini kadere yüklerler.” (Walter Scott)

”Hiç şaşmayan saat gibi işler durur kader.” (Yahya Kemal Beyatlı)

”Alın yazımı değiştiremem ama, istediğim kadere de boyun eğmem.” (W. Shakespeare)

kader3a

”Her dertli, kaderi kendine düşman bilir.” (La Fontaine)

”Kader; iki kardeşin oynarken kurdukları hayalleri bile gerçeğe dönüştürüyorsa, sizin göz yaşlarınızla kurduğunuz hayalleri niçin gerçeğe dönüştürmesin?” (M. Bozdağ)

”Kendi planımızı yapıyorduk, ama kaderinde planı olduğunu unutmuştuk.” (Dostoyevski)

”Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen, ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir.” (Jasques Deval)

”İnançlarımızdan eylemlerimiz doğar, eylemlerimizden alışkanlıklarımız medya na gelir, alışkanlıklarımızdan karakterimiz oluşur ve karakterimiz üzerine de kaderimizi bina ederiz.” (Henry Hancock)

”Genelde insanlığın kaderi, hak ettiği olacaktır.” (Albert Einstein)

”Kader çoğu kez alçakları yükseltir, yüksekleri alçaltır.” (Boccaccio)

”Alın yazın fanidir, fakat senin arzularında fanidir.” (Ovidius)

”Genelde insanın kaderi, hak ettiği şey olacaktır.” (A. Einstein)

”Bir ulusun kaderi; başbakanının sindirim organlarının iyi çalışmasına bağlıdır.” (Voltaire)

”Ne istediğinizi bilerek istemeye devam ettiğiniz sürece, kaderinizde size vermeye devam edecektir.” (M. Bozdağ)

”Kader, bize iyi haberci göndermez.” (Oscar Wilde)

”Her yürek, kendinin kaderidir.” (Balley)

”Hiç kimse kaderini değiştiremez ve kaderinden kaçamaz.” (Goethe)

”Kader, kendi elinde olmayan şeylere bağlanan kimselere karşı her zaman menfidir.” (Andre Maurois)

”Ve son sözü hep alın yazısı söyler.” (Sezai Karakoç)

”Kalbin atışı, kaderin  sesidir.” (Schiller)

”Talih kördür; ama başkalarınca görülür.” (Francıs Bacon)

”Talih kaybedilinceye kadar bilinmez.” (Miguel de Cervantes)

”Yaşamdan ölüme gitmek, insanın alın yazısıdır.” (Senenca)

kader4a

”Kader, cesaretiyle yardım eder.” (Publius Vergilius Maro)

”Kaderi tenkit etmemenin yolu insanın kendini sorgulamasından geçer.”

”Dayanmak, kaderi yenmektir.” (Campbell)

”Mutlu olduğum zaman, insanları anlıyorum sanmıştım. Halbuki onlara ancak, felaket içinde tanımam yazgıda varmış.”  (Napoleon)

”Kader, kendi elinde olmayan şeylere bağlanan kimselere karşı her zaman menfidir.” (Andre Maurois)

”Kaderini seç, kendini sev.” (F. Nietzsche)

”Tırtılın kaderi kelebek olup güzel ölmektir.”

”Ellere bakma eline bak çünkü kaderin orda.”

”Kader, şansa kalmış bir şey ya da seçim meselesi değildir. O, beklenilecek bir şey de değildir. Kazanılacak bir şeydir.”(W.J. Byran)

”Kader hastalığı, alın teri ile geçer.” (İbrahim Olcaytu)

”Kaderin terazisi, durmadan sallanır.” (Schiller)

”Kaza geliyorum demez” sözü, kaderin bilinemeyeceğini ne güzel ispat ediyor.” (Akif Cemil)

”Kaderin amansız oluşu değildir, sorun; çünkü insan bir şeyi inatla isterse, onu elde eder. Korkunç olan,istediğimiz şeyi elde ettikten sonra ondan bıkmamızdır. O zaman suçu kaderde değil, kendi isteğimizde bulmalıyız.” Casere (Pavese)

”Kaderle sevgi, cesurdan yanadır.” (Ovidius)

”Kaza ve kader; düşenleri kaldırmak, eğilenleri doğrultmak için bin bir vasıtaya sahiptir.” (Goethe)

 

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir