Merhamet Sözleri

Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü olarak tanımlanan merhamet ile ilgili sözleri bir araya toplamaya çalıştık. Beğendiğiniz sözleri sms veya sosyal medya yoluyla sevdiklerinize gönderebilir paylaşımda bulunabilirsiniz.


”Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”                                    (Hz. Muhammed S.A.V.)

”Merhamet edenlere Rahman olan Allah”ta rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin.” (Hz. Muhammed S.A.V)

”Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin.” (Hz. Muhammed S.A.V)

”Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.” (Hz. Muhammed S.A.V)

”Merhamet etmeyene merhamet edilmez” (Hz. Muhammed S.A.V)merhamet3b

”Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir.”  (Hz. Ali R.A.)

”Merhamet, afetlerin perdesidir.” (Hz Ali)

”Acıma; dosttan gelirse teselli, düşmandan gelirse hakarettir.” (İmam Şarani)

”Merhametli ol: Ey oğul! Cenab-ı Hak şefkati ve merhameti sebebiyle Musa Aleyhisselam’a peygamberlik verdi. Ey oğul! Sen de şefkat ve merhameti elden bırakma ki merteben yüce olsun. Yeryüzünde olan mahlûkata merhamet eyle.” (İmam Gazalî)

”Merhamet içimizde bir yerlerde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturan ve bizi en temel halinde insanlığımıza geri çağıran bir duygu. Verecek hiçbir şey yoksa bile elinde, kardeşinin acısı için kendini verebilir, kendi ruhunu, dostluğunu, kardeşliğini ikram edebilirsin.” (Kemal SAYAR)
”Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın.” (İmam Muhammed R.A.)

”Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir.”  (Hz Ali)

”Vekarlı ruhlara âhanın merhameti de hasedi kadar ağır gelir.”  (Cenap Şahabettin)

”Kendisinden öğüt isteyene, “merhametli ol” demek ne güzeldir.”  (Abdulah ibn-i Mesud r.a)

”Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür.” (Molla Cami)

”Her kim yol kesene acırsa, kervanı asıl vuran odur.” (Şeyh Sadi)

”Halka şefkat yolunda: Güneşte onun gölgesi olacaksın, Soğukta hırkası, açlıkta ekmeği.” (İsmail ATA)

”Merhametli cerrah yara sağaltmaz.” (Atasözü)merhamet5a

”Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir.”  (William Shakespeare )

”Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir.” ( Hz. Ali)

”Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaş ol.” (Ahmet Yesevî)

”Revâdır gerçi öldürmek yılanı, Velî derviş isen incitme canı.” (İbrahim Hakkı Erzurumi)

”Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır.” (Sadi Şirazi)

”İki çeşit acıma vardır. Biri merhem, diğeri zehirdir.Birincisi dostlarımızın, ikincisi de düşmanlarımızın acımasıdır.” (Charles SUMMER)

”Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.” (Georges Duhamel)

”Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder.” (Montaigne)

”İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir.” (Andre Maurois)

”Düşmana acıyan, kendine acımaz.” (Francis Bacon)

”Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir.” (Colton)

”Nerede akarsu olursa,orada yeşillik. Nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur.” (Mevlana)

”Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır.” (Albert Camus)

”Merhamet, insanlık mâdeninin en kıymetli cevheridir.”

”Merhamet de bir menfaat hissidir ya! “Allah”ın hoşuna gider de beni kayırır” düşüncesi!” (R.Halid Karay)merhamet4a

”Merhamet, insanlık mâdeninin en kıymetli cevheridir.”

”Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar.” (Lavigerie)

”Merhamet öfkeyi gemlemeseydi, tüm dünya yok olurdu.” (SENECA)

”İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış,kendine acıması da tehlikeli bir şeydir.” (E.Benson)

”Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir.” (Colton)

”Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnaz ca bir tahminidir.” (La Rochefoucauld)

”Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil.” (K. Csatho)

”Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti.” (Churton Collins)

”Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir.”  (Villiam Shakespeare)

”Acımak bir derttir çoğu zaman derdi acıya yığar. Mahlûkun acıması dertten doğar da Halik merhametiyle sevince boğar. Merhamet ok ok yürekler kanatır yaratılanda; merhamet eseri olarak yağmur yağmur sevindirir kulunu Yaratan da.” (İskender Pala)

”Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder.”  (Georges Duhamel)

”Merhamet her vakit intikamdan daha asildir.”  (Williame Shakespeare)

”En az merhamet gösterenler, en büyük günahları işleyenlerdir.” (Beaumarchais)

”Merhamet sevgiye yakınsa, minnet onun aksine yakındır.” (G. Bernard Shaw)

”Evet, yüreği temiz olmayanlara acımalı.” (Puşkin)

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir