10 Kasım ile İlgili Sözler

0
5900
10 Kasım ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: 10 Kasım Sözleri, 10 Kasım ile İlgili Sözler, 10 Kasım ile İlgili Söylenmiş Sözler, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Sözleri, Atatürk’ü Anma Mesajları, En Güzel 10 Kasım ile İlgili Sözler, En Güzel Atatürk’ü Anma Sözleri, 10 Kasım ile İlgili Sözler 2020, Ünlülerden 10 Kasım Mesajları, Atatürk Hakkında Söylenenler, 


   Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Sayfamızda Atatürk’ün vefatı ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli kişilerin söylediği sözler yer almaktadır. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilirsiniz.


10 KASIM ATATÜRK’ Ü ANMA SÖZLERİ

Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider. (The Japon Chronicle)

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. (Japon Times)

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. (Kopenhag Nasyonal Tidende)
Hiçbir memleket, yeni Türkiye’ nin Ata’ sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir. (Bulgar Dness Gazetesi)

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti. (Chicago Tribune)

Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. (Daily Telegraph)

Atatürk’ ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. (Noell Roger Gazetesi)

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı. (Gerrad Tongas Yazar)

Atatürk Türkiye’ yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. (Alman Volkischer Beobachter Gazetesi)

Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti. (Berthe Georges Gaulis)

Türkiye’ yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam’ ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım. (Prof Morrf İsviçre)

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi. (Prof. Sekretan İsviçre)

O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı. (Prof. Walter L. Wriht Jr. Almanya)
Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. (Ennehar Gazetesi 1938)

Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır. (Observer Dergisi, İngiltere)

Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir. (Stipsi Gazetesi, Arnavutluk)

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı birşeyi de istemez. (Avusturyalı Heykeltraş Krippel)

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır o, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. (Gladys Baker Gazeteci)

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. (National Tidence Gazetesi, Danimarka)

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. (Emanullah Han Afganistan Kralı)

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, insanlık idealinin aşık ve mümtaz siması; Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır. (İsmet İnönü)

Yüzyılımızda, ”Olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. (Esti Ujsag, Macaristan)

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir. (Timpul Gazetesi, 12 Kasım 1938)
Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır. (Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı)

Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır. (lndependance Romaine Gazetesi, Romanya, 12 Kasım 1938)

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı. (Prof. Walter L. WRlHT, Almanya)

10kasimlink1

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’ nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. (İkbal Pakistan Milli Şairi)

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti. (The Fortnightly, Londra)

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’ nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. (Kerama, Lübnan Başbakanı, 10 Kasim 1963)

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. (Gladys Baker)

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’ tür. (Libre Belgique Gazetesi)

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti. (Spectator, İngiltere)

O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir. (Alan Moorehead, İngiliz Yazar)

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı. (Gerrad Tongas Yazar)

Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’ nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. (Tribuna Gazetesi)

Hayatının sonuna kadar Milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. (C. C.Sforza, İtalya)

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir. (Word Price, İngiltere)

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur. (İran Gazetesi)

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir. (Claude Farrer)

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. Memlekette, bulunabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir. (Mercel Sauvage)

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. (Franklin Rooselelt A.B.D. Başkanı 10 Kasım 1963)

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. (Tahran Gazetesi, İran)

Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir. (El Tekaddum Gazetesi, Suriye)

Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı. (David Lloyd George, İngiltere Başbakanı)

Atatürk’ün dehası, tarihte Türk Milleti’nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir. (Branko Aczemovic)

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır. (Sscb. Başbakanı Kalinin)

O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir. (Herbert Melzig)

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal’de büyük bir ruh kudretinin esrarı var. (Sir Charles Townshend İngiliz Generali, 1922)

Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır. (Ludwing Erhard, Batı Almanya Başkanı, 1963)

Cumhuriyet Türkiyesi’nin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı… (The Truth, İngiltere)

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı. (F. Perrone Di San Martino, Yazar)

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur. (Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963)

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. (Eleftherios Venizelos Yunanistan Başbakanı, 1933)

O, Türkiye’ nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi. (Times Gazetesi, İngiltere)

Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak. (Cemal Süreya)

Savaşta Türkiye’ yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir. (Winston Churchill İngiltere Başbakanı, 1938)

Türkiye Büyük Meclisi’ne ve Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti’ nin Başkanı Atatürk’ün ölümü üzerine en derin üzüntülerimi bildiriyorum. Büyük bir asker, dahi devlet adamı ve tarihi bir şahsiyet kayboldu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile nesilden nesile devam edecek büyük bir anıt oluşturdu. (Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı)

”Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan ”Türklerin babası” Yeni Türkiye’ yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılâp yaptı.” (Soir, Paris, Fransa)

”Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.” (Ma Shao-Cheng, Çinli Yazar)

”Türkiye’ yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramaya çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bugün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.” (Prof. M. Zaajti Franes, Macaristan)

”Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’ nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.” (Prof. Maurice Beaumont, Fransa)

”Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.” (Bayan Sucheta Kripalani, Hint Parlamento Heyeti Başkanı)

”Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.” (General Douglas MacArthur)

”Savaşta Türkiye’ yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’ nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’ sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.” incesoz.com (Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı 1938)

”Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.” (Herbert Sideabotham, İngiliz Yazar)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.