19 Mayıs Sözleri

0
3373
19 Mayıs Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: 19 Mayıs, 19 Mayıs Sözleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri, 19 Mayıs Atatürk’ ün Sözleri, 19 Mayıs İle İlgili Atatürk’ün Sözleri, Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri, Atatürk’ün Gençlik ile İlgili Özlü Sözleri, Gençlik Bayramı Sözleri, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri, Spor Bayramı Sözleri


Bir milletin esaretten kurtuluşunun, bağımsızlığa uzanan zorlu yolun başlangıcıdır 19 Mayıs. Atatürk’ün Bandırma Vapuruyla Samsun’a çıkışı ve Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 milletimiz için en önemli günlerden birisidir. Bu önemli günde Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve rahmetle anıyoruz. Sayfamızda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı Sözleri ve Atatürk’ün gençlik ile ilgili sözleri yer almaktadır. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebilirsiniz.


ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK

ve SPOR BAYRAM SÖZLERİ

”19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ”Ya istiklal, ya ölüm” diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.”

”Geçmişini bilen bir kuşak, geleceğe daha kuvvetli sarılır.”

”Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez.”

”Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

”Ben Samsun’u ve Samsun Halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunlular’ ın hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık; ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti…” (Mustafa Kemal Atatürk)
”Milletin değerli ve seçkin gençleriyle konuşmak benim için mutluluktur.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”19 Mayıs yeni Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür.”

”Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.”

”Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.”

”Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.”

”Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir .” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.

”Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.”

”Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Türk milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, Türk milletinin esaret zincirini kırmak adına Büyük Önder Atatürk’ün liderliğinde attığı büyük adımın adıdır. 19 Mayıs, Anadolu’da esir olmak istemeyen milletimiz için adaletin başladığı tarih olması bakımından da önemli bir gündür.”

”19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.”

”Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Zafer barışın en kısa yoludur.” 
”Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.”

”Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır.”

”Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.”

”Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafından ilke ve devrimlerle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir.”

19 Mayıs Sözleri”Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat, zekanı unut, daima çalışkan ol.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki mevkii farklı olur.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”

”Tarih boyunca esareti değil özgürlüğü benimsemiş olan milletimizin geldiği noktanın başlangıcı, Atatürk’ün doğum günüm dediği ve bu günü Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs’tır.”

”Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”

”Milli hedefler, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.”

“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol… ” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” (Mustafa Kemal Atatürk)
”Gençliğe büyük önem veren Atatürk, ülkenin geleceğini Türk gençliğine emanet ederek dünyada benzeri görülmemiş bir davranış sergilemiştir. Bu emanete layıkı ile sahip çıkmış olan Türk gençliği, bundan sonraki dönemlerde de bu görevini en güzel şekilde ifâ edecektir. Bundan hiç kuşkumuz yoktur.”

”Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde hiç bir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milleti’ne güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu içlerine kırık bir otomobille gidiyordum… O kırık otomobil Anadolu içlerinde ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime ”Dağ Başını Duman Almış” marşını söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemahal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O marşı okutup tekrar ettirmekteki maksadım, Türk’ün bu güneşi doğunca, muvaffak olacağını anlatmaktı.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Bugün savaştan galip çıkmış şanlı bir ulusun düğün günü gençlik günüdür. bugün güçlü aydın Türkiye’nin yüreği ve beyni genç olan insanların …..Yıl dönümünü kutladığı şerefli gündür.bizler bayram coşkusu nedeniyle toplanmış yüce Türk halkıyız.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Ve şunu kesin olarak söyleyeyim ki, bir millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa, başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakârlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez ve böyle bir şey söz konusu olamaz.” 1919 (Mustafa Kemal Atatürk)

”Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna gerçekten sevinmekteyim. Fakat, beraber yaşadığımız sürece benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, geçerli bir hakkım olarak tanınmalıdır.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk safhasıdır.19 mayıs kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan Türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Bugünün gençleri de kahraman atalarına layık olabilmek için gerekirse canlarını verirler. Vatanımızın bir karış toprağı için sel olur akar, ateş olur yakarlar. Önüne çıkacak her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılıkla doludurlar. Cumhuriyetin ve bağımsızlığın yılmaz bekçileridirler. Atatürk ilkeleri ışığı, onun inkılapları yoludur. Bu yoldan asla geri dönmez ve döndürülemezler.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Ey Türk Gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni, sonsuza dek korumak ve savunmaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” (Mutafa Kemal Atatürk)

”Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir.” (Mustafa Kemal Atatürk)

”Gençliği kesinlikle ülkü sahibi ve memleketle ilgili olarak yetiştirmek, herkesin, her devlet adamının başta gelen görevidir.” (Mustafa Kemal Atatürk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.