Adalet ile İlgili Sözler

0
5550
Adalet ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Adalet, Adalet ile İlgili Sözler, Adalet ile İlgili Ayetler, Adalet ile İlgili Hadisler, Adalet ile İlgili En Güzel Sözler, Adalet ile İlgili Etkileyici Sözler, Özlü Adalet Sözleri, Etkileyici Adalet Sözleri, Adalet ile İlgili Sözler 2019, Adalet ile İlgili Sözler Kısa


Sayfamızda adalet hakkında söylenen en güzel sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Son zamanlarda adaletin sadece fakir ve mazlumlar için geçerli olduğunu düşünürsek, adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz diyebiliriz. Herkese eşit işleyen bir adalet dileğiyle sayfamızla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşabilir, yayımlanmasını istediğiniz sözleri yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.


ADALET İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Allah size insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder. (Kur’an-ı Kerim)

Ey iman edenler; adaleti titizlikle ayakta tutun, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun, hislerinize uyup adaletten sapmayınız. (Kur’an-ı Kerim)

Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun. (Kur’an-ı Kerim)

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. (Hadis-İ Şerif)

Cennet’e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. (Hadis-i Şerif)

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif)

Söylediğiniz zaman, akrabanız da olsa adaletli olun ve Allah’a verdiğiniz sözü tutun. (Kur’an-ı Kerim)

Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür. (Hz Muhammed)

Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha güzeldir. (Hz. Muhammed)

Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık ibadetin yerini tutar. (Hz. Muhammed)

Adalet halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. (Hz. Ali)

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Hz Ali)

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer)

Huzuruna gelen herkese hürmet edip eşit muamele yap, ta ki zayıf, senin adaletinden ümitsizliğe düşmesin, kuvvetli de hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın.” (Hz. Ömer)

Bir millete baş olmanın ilk ve en büyük şartı, adil olmaktır. (Hz. Ömer)

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. (M. Kemal Atatürk)

Adalet evrenin ruhudur. (Ömer Hayyam)

Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek… (Mevlana)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulusal egemenliktir. (M. Kemal Atatürk)

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. (Farabi)

Adalet; daha kötüye, daha kötü; ceza verilmesini emreder.” (Mevlana)

Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. (Falih Rıfkı Atay)

Hükümdar adaletli olursa, yeryüzünde Allah’ın adalet ve şefkatten uzak olursa, şeytanın halifesi olur. (İmam-ı Gazali)
Eşit davranarak değil,hakkını vererek ”adil” olunur. (Ali Suad)

Bütün yargılamalar, ilahi mahkemenin sönük bir taklididir. (Aliya İzzet Begoviç)

İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır. (A. Hamdi Tanpınar)

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. (Nizami)

Adalet, öyle bir binadır ki asla viran olmaz. (Lokman Hekim)

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. (Cami)

Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. (Anonim)

Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış. (Kilis Sözü)

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Anonim)

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. (Anonim)

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur.” (Timurlenk)

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. (Eflatun)

Bir insan sahip olabileceği en büyük erdem adalet vasfına sahip olmasıdır. (Ali Bulaç)

Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır. (Sadi)

İlahi adaletin kesin delilini mi istiyorsun; bak herkes ölür, herkes! (M. Rasim Mutlu)

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

Adalet, tanımlanmamıştır, ‘taşın tam gediğine konulması’dır, yani ‘her şeyin yerli yerine konulması’, ‘her hak sahibine hakkının verilmesi’dir. (Ali Bulaç)

Adalet, tabiat düzenine uymaktır. (H. Ziya Ülken)

Medeniyetin temel unsurları adalet ve ahlaktır. Bunlar zayıfladıkça medeniyet çürür. (Hakan Yıldız)

Adalet, toplumların nefes borularıdır. (Raif Necdet Kestelli)

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. (Cenab Şahabettin)

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. (Suat Taşer)

Adaletin olduğu yerde derman bulunur her derde. (Önder Demir)

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. (Voltaire)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar; Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. (Yusuf Has Hacip)

Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. ( Chateaubriand)

Beşeriyetin en güzel vazifesi, adalet dağıtmaktır. (Voltaire)

Medeniyetin ilk şartı adalettir. (Freud)

Adalet kutup yıldızı gibi, yerinde durur ve kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüşyus)

Yurdun ruhu, gücü, zaferi; ancak adalette ve gönül yüceliğindedir. (Emile Zola)

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. (Tucker)

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. (Thomas Addison)

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. (Bernard Shaw)

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. (Konfüçyüs)

Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir noktaya gelince,o rejim mahkum olmuştur. (Montesquieu)

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. (Diderot)

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. (Cicero)

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. (İhering)

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Fransız Özdeyişi)

Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. (Hanry Clay)

Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek. (Ulpianus)

Geç kalan adalet, adaletsizliktir. (W.S.Landor)

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. (Herakleitos)

Memleket yalnız adaletle ebedileşir ve adaletsizlikle yıkılır. (Alman Özdeyişi)

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. (William Watson)

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

Adalet ve kanunlar, en katı yüreklilere bile kendilerini duyururlar. (Voltaire)

Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. (Tacitus)

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. (Landor)

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

Acımak adaletin şanındandır, bunu yalnızca zorbalar acımasızca kullanırlar. (Shakespare)

Adalet, erdemden başka bir şey değildir. (Socrates)

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. (Pascal)

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. (Demokritos)

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. (Sokrates)

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. (George Duhamel)

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. (Montaigne)

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. (Cicero)

Yargıcın görevi, olayın yalnız kanıtlarını değil, hangi koşullar altında geçtiğini de göz önünde tutmaktır. (Ovidius)

Adalet, insan topluluğunun kutsî bağıdır. (P.D.Guozit)

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. (Beethoven)

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. (Victor Hugo)

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. (Seneca)

Adaleti yüksek bir konum olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (William Ellery Channing)

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates)

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Konfüçyus)

Hiçbir fazilet, adalet kadar büyük olamaz. (Thomas Edison)

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. (Emile Zola)

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli. (Goethe)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Anatole France)

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. (Napoleon Bonaparte)

Masum bir insanı mahkum etmektense, suçlu bir adamın kurtulmasının riskini üstlenmek daha iyidir. (Voltaire)

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. (H.G.Mirabeau)

Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. ( Guizot)

Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. (Henry David Thoreau)

Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. (Balzac)

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. (Mahatma Gandhi)

Doğru olan, haklı olandır. (Alexander Pope)

İki barışçı güç vardır: Adalet ve ahlâk. (Wolfgang Van Goethe)

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. (Konfüçyüs)

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, yine de kuvvetlidir. (John Webster)

Elde edilecek bir menfaati olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hiçe sayan, verdiği sözü unutmayan; tam bir insandır. (Konfüçyus)

Bir devlette adalet olur da yargıçlar hakka uyarsa, büyükler gibi küçükler de rahat yaşar. (Ezop)

Adalet mülkünden kim yüz çevirse, ona âkil demez akıllı kimse. (Nizami)

Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. (J.J.Rousseau)

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var. (Friedrich Schiller)

Adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. (Herakleitos)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yapılmış bir tehdittir. (Charles de Montesquieu)

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. (Mahatma Gandhi)

Ahlâki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (La Cordaire)

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak. (Bernard Shaw)

Adalet olmadan, düzen olmaz. (Albert Camus)

Devletlerin sarsılmayan temelini, adalet teşkil eder. (J. Pindare)

Adil sözcüğü eşit anlamına gelmez. Adil; herkesin ihtiyacı olanı almasıdır, eşit ise herkesin aynı şeyi almasıdır ve bu da her zaman adil değildir. (Andi İvey)

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. (A.Rıza Türel)

Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir; ama itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı… (Elie Wiesei)

Adaleti seven bir insan için her yer emniyetlidir. (Epictetos)

Adaletsizlik karara acılık, geciktirme de tatsızlık verir. (Francis Bacon)

İnsanları, yalnız ve ancak adalet doyurur. (Ralph Waldo Emerson)

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. ( Froude)

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.