Atatürk Hakkında Söylenmiş Sözler

0
7689
Atatürk Hakkında Söylenmiş Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Atatürk Hakkında Söylenmiş Sözler, Atatürk Hakkında Sözler, Atatürk Hakkında Söylenmiş En Güzel Sözler, Mustafa Kemal Atatürk ile İlgili En Güzel Sözler, Atatürk Hakkında Söylenmiş Kısa Sözler, Atatürk’ü Anlatan En Güzel Sözler, Atatürk ile İlgili Kısa Sözler, Atatürk Sözleri, Atatürk’ü Anlatan Gurur Verici Sözler, Dünyada Atatürk, Dünya Basınında Atatürk


Güzel sözler sitemizde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylenmiş en güzel sözleri bir araya getirmiş  bulunmaktayız. Dünya üzerine gelmiş eşsiz liderlerden birisi olan Atatürk ile Türk halkı olarak ne kadar gurur duysak azdır. Sayfamızda Atatürk ile ilgili ülkemizde ve dünyada tanınmış kişilerin sözleri bulunmaktadır. 


ATATÜRK HAKKINDA SÖYLENMİŞ SÖZLER

Asırları aşan adam! (Paris basını, Fransa)

Çok büyük bir adamdı. Bir siyasi dahiydi. (Excelsior Gazetesi, Fransa)

Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider. (Japan Chronicle)
Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri. (Star of India, Hindistan)

Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri. (New York Times)

İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor. (Noelle Gazetesi, Fransa)

Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti. (Palestine Post, İsrail)

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri. (Le Jour-Echo de Paris Gazetesi, Fransa)

Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri. (Egyptian Gazetesi, Mısır)

Büyük düşüncelerin adamı. Bir devlet mimarıydı. (Neue Freie Presse, Viyana, Avusturya)

Arkasında olmasaydı şanlı bir mazi, bu milletten çıkar mıydı bir büyük Gazi… (Nihal Atsız)

Her şeyden ötesi, O bir kurucudur, modern zamanların en büyük ulus kurucusudur. (Andrew Mango)

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. (Nationaltidende Gazetesi, Belçika)
Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır. (Observer Dergisi, İngiltere)

Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. (Japon Times)

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti. (Chicago Tribune Gazetesi, ABD)

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır. (Albert Lebrun)

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi. (Prof. Sekretan, İsviçre)

Atatürk, Türk milletinin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. (Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere)

Denilebilir ki onsuz, İslam âlemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti. (Berthe Georges Gaulis, Fransa)

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır. (Le Morgen Bladet Gazetesi, Norveç)

Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir. (En-Nahar Gazetesi, Lübnan)

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. (Pester Lioyd Gazetesi, Macaristan)
Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti. (The Spectator Dergisi, İngiltere)

Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir. (Stipsi Gazetesi, Arnavutluk)

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. (Emanullah Han, Afgan Kralı)

Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım. (Prof. Morrf, İsviçre)

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür. (Libre Belgique Gazetesi, Belçika)

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. (Esti Ujsag, Macaristan)

O ‘nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur… (Gazeta Polska, Polonya)

Gençlere Atatürk’ü vatan kurtarıcısı asker olarak göstermek yetmez: O asıl devrimleri ile kurtarıcı olmuştur. (Falih Rıfkı Atay)

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. (En-Nahar Gazetesi, Lübnan, 1938)

Atatürk’ ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. (Noell Roger Gazetesi, Fransa)

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı birşeyi de istemez. (Krippel, Avusturyalı heykeltıraş)

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klâs oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti. (The Fortnightiy, Londra)

O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir. (Alan Moorehead)

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir. (Gladys Baker, ABD’li gazeteci)

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur. (İran Gazetesi)

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı. (Gerard Tongas, Fransız yazar)

Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir. (Katimerini Gazetesi, Yunanistan)

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. (Muhammed İkbal, Pakistanlı şair)

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır. (Adolf Hitler)

İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. (Sunday Times Gazetesi, İngiltere)

Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. (Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya)

Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. (Tribuna Gazetesi, İtalya)

Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir… (Loryan Gazetesi, Lübnan, 1938)

Hiçbir memleket, yeni Türkiye’nin Ata’sı tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişmemiştir. (Dness Gazetesi, Bulgaristan)

Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi. (Hufvud Stadbladet Gazetesi, Finlandiya)

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. (National Tidence Gazetesi, Danimarka)

Atatürk’ün dehası, tarihte Türk Milleti’nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir. (Branko Aczemovic, Büyükelçi, Yugoslavya)

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı. (Walter L. Wriht, Almanya)

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir. (Timpul Gazetesi, 12 Kasım 1938)

Türk halkı büyük oğlunu kaybetti. Atatürk, bir milletin kader anında verdiği emirle halkının kaderini değiştiren insanlara aittir. (Völkischer Beobachter Gazetesi, Almanya)

Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. (C. C. Sforza, İtalya)

Atatürk, kendisini unutmayanlar için, tükenmez bir enerji ve optimizma kaynağıdır ve onu unutturmamak hepimize kutsal bir vatan borcudur. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı. (Claude Farrère, Fransız Yazar)

Atatürk’ün dış ilişkiler konusu üzerindeki görüşlerini inceleyen bir kimse fikirlerinin değerini ve ifade ettikleri zamanı aşan anlamları karşısında daima hayrete düşer. (Awra M. Warren)

Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı. (David Lloyd George, İngiltere Başbakanı)

O, kendi milleti ve beşeriyet âlemi için beslediği muhabbetle, bir dâhinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir. (Herbert Melzig, Alman tarihçi)

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. (Tahran Gazetesi, İran)

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir. (Claude Farrère, Fransız yazar)

Devletimizin banisi (kurucusu) ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz (seçkin) siması, eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır. (İsmet İnönü)

Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir. (El Tekaddum Gazetesi, Suriye)

Türkiye tekrar Atatürk’e dönmek zorundadır. Başka kurtuluş yoktur. Yoksa onun bunun oyuncağı ve sömürgesi olmaya devam eder. O (yol) da akıl ve bilim yoludur. (Namık Kemal Zeybek)

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir. (Mercel Sauvage, Fransız gazeteci)

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur. (Ben Gurion)

Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. (Berlin, Alman Ajansı)

Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O’nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir. (Grace Ellison, İngiliz gazeteci, 1923)

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk milletinin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. (Kerama, Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963)

Bugünün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’ yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’ dir. (Pierre Dominique, Fransız gazeteci)

Cumhuriyet Türkiyesi’nin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı… (The Truth, İngiltere)

O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi. (Times Gazetesi, İngiltere)

Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır. (Illustrierte Dergisi, Almanya)

Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır. (Ma Shao-Cheng, Çinli yazar)

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılâp yaptı. (Soir Gazetesi, Paris, Fransa)

O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir. (Nya Dagligt Gazetesi, İsveç)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.