Birlik Beraberlik Sözleri

1
14346
Birlik Beraberlik Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Birlik Beraberlik Sözleri, Birlik ve Beraberlik Sözleri, Birlik Beraberlik Kardeşlik Sözleri, Birlik Beraberlik Hakkında Sözler, Birlik Beraberlik Hakkında Ayetler, Birlik Beraberlik Hadisleri, Birlik Sözleri, Beraberlik Sözleri, Birlik ve Beraberlik ile İlgili Sözler


Milletleri millet yapan en önemli unsur birlik ve beraberlik içinde yaşamasıdır. Bir ülkeyi yıkmanın en kolay yoluda insanları birbirinden uzaklaştırmak, insanlar arasına nifak tohumları ekmektir. İnsanları ayrıştırarak, birbirinden uzaklaştırarak en güçlü kaleleri dahi kolayca dağıtabilirsiniz. İnsanlar birlikte daha güçlü olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Sayfamızda birlik ve beraberlik ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri bulabilirsiniz. Sayfamızda katkıda bulunmak görüş ve önerilerinizi iletmek için yorum kısmını kullanabilirsiniz.


BİRLİK VE BERABERLİK SÖZLERİ

Tek elle, alkışlanmaz. (Çin Atasözü)

Ya el ele, ya ölüme. (Bertrand Russell)

Birlik olmadan dirlik olmaz. (Atasözü)
Bir olalım, iri olalım, diri olalım. (Mevlana)

El,eli yıkar,iki el birleşir, yüzü yıkar. (Atasözü)

Eller çoğalınca, işler hafifler. (İngiliz Atasözü)

Baş başa vermeyince taş yerinden oynamaz. (Atasözü)

Birlik içinde eriyen, her işte muvaffak olur. (Çin Atasözü)

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. (Alexandre Dumas)

Yalnız kuş,yuva yapmaz,yalnız taş,duvar olmaz. (Atasözü)

Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır. (Türk Atasözü)

Ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz. (Bilge Kağan)

Kendi evini yapamıyorsan bir yapana taş taşı. (Hint Atasözü)
Bir ulusu güçlü kılan, dayandığı birlik ve beraberliktir. (C.Usta)

Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır. (Muhammed Said)

Adam adama gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu. (Atasözü)

Ferdi gayret yuvayı,toplu gayret vatanı ayakta tutar. (Ahmet Aslantürk)

Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır. (Van Goethe Van Goethe)

Gücümüzü hırlaşmak için değil, birleşmek için harcamalıyız. (Malcolm X)

Pes bilin; yalnız kişi güçsüz olur. Birikenin,devleti uçsuz olur. (Âşık Paşa)

Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır. (Muhammed İkbal)

Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener. (Mustafa Kemal Atatürk)
Neyin hakkından gelinmez,kafa istekle birleşir birleşmez. (Jeon de La Fontaine)

Birlik ve beraberlikte kuvvet, ayrılıkta, sıkıntı ve felaket vardır. (II. Abdülhamid)

Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın. (A.F. Başgil)

Birlik ruhunu kaybeden tohumlar her şeyini kaybederler. (Muhammed Saki Erol)

İnsan, kendiyle birlik oldu mu başkalarıyla da olur demektir. (Van Goethe Van Goethe)

Birleşmek başlangıçtır,birliği sürdürmek;gelişmedir,birlikte çalışmak başarıdır. (Claius)

Milletleri millet yapan en önemli unsur birlik ve beraberlik içinde yaşamasıdır. (C.Usta)

Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın. (Hint Atasözü)

Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz. (Mustafa Kemal Atatürk)

Sacayağın ayağı üç olur Birbirine güç olur biri kulursa hiç olur. (Türkmenistan Türkleri Atasözü)

Kültürler birleştiği zaman,iyiliklerde bir araya gelmektedirler,yoksa teker teker giderler. (Bürker)

Şaştım kaldım ey millet,bu ne ayrılık bu ne kin, Allah için İslâmda,hep beraber birleşin. (Lâ Edrî)

Biz hepimiz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılırsak uçabiliriz.(Luciano de Crescenzo)

Birlikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz, yoksa birlikte aptal gibi öleceğiz. (Martin Luther King)

Cemaat, insan vücutlarının topluluğu değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır. (Jean J. Rousseau)

Kötüler birleştiği zaman iyiler de bir araya gelmelidirler, yoksa teker teker giderler. (Edmund Burke)

Sen ben desin efrad, aradan birliği kaldır, Milletler için işte kıyamet o zamandır. (Mehmet Akif Ersoy)

Sel, vücutlarına kıymet verilmeyen dalgalardan hasıl olan, dehşetli bir kuvvettir. (İ. Hakkı Bıçakçızade)

Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır. (Henry Ford)

İman etmedikçe cennete giremezsin, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. (Hz. Muhammed)

Ümmet hayatı dağılıp toplanan bir şeydir. Her dağılışın arkasında bir toplanış gelir. (A.Hamdi Tanpınar)

Yalnızca kendimiz için yaşamamız olanaksızdır, binlerce doku bizi tüm insanlara bağlar. (Herman Melville)

Hayat zaten yeterince kısa ve ıssız değil mi ki? Yolları birlikte kat edenler birbirine yardım etmesin mi? (Chilon)

Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez. (Mehmet Akif Ersoy)

İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. (Epikuros)

Kendimiz için değil, bağlı olduğunuz ulus için el birliği ile çalışınız, çalışmaların en yükseği budur. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde on dağıtabilecek bir güç düşünülemez. (Mustafa Kemal Atatürk)

İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz. (Walter Scott)

Siz birbirinizden ayrılırsanız,hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar:Oysa birlik olursanız,hiçbir kuvvet sizi kıramaz. (Oğuz Kağan)

Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan kırıp geçiren yılın darlığı içinde zavallı yoksula ”Nasılsın?” deme. (Sadi)

Bu dinde ayrılık en büyük illet,ayrılık nerede orada zillet,ayrılık çıkarsa yıkılır millet,yaraya merhem sürelim kardeş. (Mehmet Erkaptan)

İnsanlar; sosyal bünyede bir bina meydana getirmek için birbirleriyle kenetlenen, birbirine destek olan, yapı taşları gibi olmalıdırlar. (Alexis Carrel)

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. (Âl-i İmrân Suresi, 105)

İnsanlar; sosyal bünyede bir bina meydana getirmek için birbirleriyle kenetlenen, birbirine destek olan, yapı taşları gibi olmalıdırlar. (Alexis Carrel)

Ey Türk ırkı ! Tutsaktan özgür,yoksulsan varlıklı,çıplaksan giyimli olacaksın.Yeter ki,düşmanlarına kanma ! yeter ki,birliğini bozma. (Bilge Kağan)

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur. (Mustafa Kemal Atatürk)

Hepimiz dünya denen geminin yolcularıyız ve onun karaya vurup parçalanmasına izin vermemeliyiz, çünkü ikinci bir Nuh’un gemisi olmayacaktır. (Mihail Gorbaçov)

İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, motor ya da maddi dünya ile ilgili her hangi bir şey değildir İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır. (B Sennıng)

Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah´ın kulları kardeş olunuz. (Hz. Muhammed)

Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfâl Suresi, 46)

Mü´minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. (Hz. Muhammed)

Birbirlerinden yeterince uzak dururken zararsız olan atomların, yeterince sıkıştırıldıklarında nötron başıboş parçacıkların başlattığı zincir etkilenmeler sonucu, korkunç patlamalara yol açtığını bilmeyen kimse kalmadı. Robert (C. Wood)

Yaprağa soruyoruz; kendi kendince tamam mısın, yaprak cevap veriyor; hayır benim hayatım dallardadır, dala soruyoruz ve dal diyor ki, hayır benim hayatım köktekidir. Köke soruyoruz, cevap veriyor; benim hayatım gövdede, dallarda ve yapraklardadır, dallardaki yaprakları koparırsanız ben ölürüm. (H. Emerson Fosdick)

Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. (Âl-i İmrân Suresi, 103)

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.