Cenap Şahabettin Sözleri

0
2982

SAYFA İÇERİĞİ: Cenap Şahabettin Sözleri, Cenap Şahabettin Alıntıları, En Güzel Cenap Şahabettin Sözleri, Cenap Şahabettin Kitap Alıntıları, Cenap Şahabettin Kısa Sözleri, Cenap Şahabettin En Güzel Sözleri


Güzel sözler sitemizde Cenap Şahabettin sözleri bir araya toplanmıştır. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Bizlere yorum bölümünden ulaşarak görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz.


CENAP ŞAHABETTİN SÖZLERİ ve ALINTILARI

”Güzel kelebek isteyen, çirkin tırtılı ezmemeli.”

”Günde bin doğru fikir göğsümüze çarparda birine olsun yüreğimizi açtığımız nadirdir.”

”Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.”

”Başımıza bela geldi deriz; halbuki belaya ayağımızla kendimiz gitmişizdir.
”Fırtına gecelerinde nakış işlenmez.”

”Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz.”

”Başkalarını nezakete davet için bazen kaba görünmek icap eder.”

”Aşkın en tatlı parçaları başındaki ümit ve sonundaki hatıradır…”

”Her yük omuzdan indirilebilir, senelerin yüklettiği yaş yükü müstesna!”

”Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkışma; tutmaz.

”Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür.”

”Vesaire sözünü pek severim zihnimin ayıbını örttüğü için.”

”Genç görünmek arzusu bilhassa ölüm endişesinden kaçınmak için beslenir. Sanırız ki,genç göründüğümüz nisbette ecelden uzağız.”

”Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar biter.”

”Fırtına, denizde bir kuvvet eseri, insanda aksine bir zaaf eseridir.”

”Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider!”

”Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikayette haksızsın.”

”Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri.”
”Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.”

”Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye zararı dokunmaz.”

”Balıklar şüphesiz kainat sudur derler; Bizim bilgilerimiz de buna benzer.”

”Hayatta en zor şey, amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur.”

”Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.”

”Rütbe aldıkça kibirlenenler, yangın kulesine çıkınca dürbün oldum zannedenlerdir.”

”Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.”

”İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez.”

”Hepimiz ölümün nişanlısıyız.”

”Midemiz için lokma ne ise, dimağımız için de fikir odur. Hepsi besleyemez, bir kısmı sıhhate dokunur, bir kısmı da zehirler.”

”Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar.”

”Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş…”

”Köpeğe gem vurma, kendini at sanır.”

”Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.”
”Gerçekleri güneşe benzetirler, doğrudur. Gözlerimizi yaralar gerekçesi ile çoğu kez bakamayız.”

”Daima ara, bugün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın.”

”Eski zamanın sağlam müslümanları ”Başımız şeriata bağlı” diyenlerdi.Şimdi sağlam kanunlarda ”Başımız gelişmeye bağlı” diyenlerdir.”

”Gölgede duran güneşi göremez.”

”Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.”

”Aşık sevdiğine bakar, fakat.. görmez.”

”Dans yatay isteklerin, dikey tatminidir.”

”Duygularımızla hareket ettiğimiz vakit, aklımızı geri plana iteriz.”

”Konuşanın mevkii, bir fikrin kıymetini az çok değiştirir: İster istemez sözden ziyade söyleyene bakarız…”

”Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz.”

”Gündüz kandilini hazırlamayan, karanlığa razı demektir.”

”Hayat merdivenlerini çıkarken insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken yine aynı insanlara rastlayacağız.”

”Arapça ve Farsçayı atarsak esrârengiz şiir olmaz.”

Cenap Şahabettin Sözleri”Menfaat sandalye gibidir, ayağının altına alırsan yükselirsin, başının üstüne alırsan ezilirsin.”

”Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, çünkü dosdoğrudur.”

”Kadınların ağzı işlemezse dili, ağzı ve dili işlemezse gönlü işler.”

”Başkası düştü mü, “çürük tahtaya basmasaydı” deriz, kendimiz düşünce, tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz.”

”Bir safsata yerleşti mi, onun mantıkla yıkmaya çalışmayın, çünkü başaramazsınız. Onu zamana terk edin.”

”Hiçbir hükümet ya da devlet, halkını başı boş bırakmaz. An­cak, kendine güvenen ve akılılı yönetimler, bunu fazla hissettir­mezler.”

”Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın.”

”En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.”

”Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.”

”Akarsu, ne güzel hayat dersidir: Küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir.”

”Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.”

”Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!”

”Zeki adam kitaptan bir hayat hissesi ve hayattan bir kitap hissesi alır.”

”Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir.”

Cenap Şahabettin Sözleri”Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.”

”Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir.”

”Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim; Kölesi değil! Söylenmemiş fikir yoktur,diyorlar.Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.”

”İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.”

”Altından kendini koru, zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar.”

”En çok gürültü boş tenekelerden çıkar.”

”Köpeğe gem vurmayın, kendisini at sanır.

”Erkeğin kalbi yaşlandıkça, kadının kalbi bozuldukça katılaşır.”

”Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder.”

”Ağaçların, çiçekler gözü, kuşlar dilidir.”

”Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer; söküp atmak çok zordur.”

”Olağanüstü dönemlerde, bir şeyin hakkı ile yapılıp yapılmadığı aranmaz Örneğin, deprem olmuş, ekmekler iyi kızarmamış, kimse neden bu ekmek böyle olmuş diyemez Ancak, ortalık süt liman ve her şey yerli yerinde ise, o zaman yapılan her işin hakkı ve kuralı ile yapılmasını istemek herkesin hakkıdır.”

”Ancak cücelerdir ki küçüldüklerini hissetmezler.”

Cenap Şahabettin Sözleri”Fenalığımızı kendimiz suistimâl ederiz; iyiliğimizi başkaları suistimâl ederler.”

”Fikren emir olamazsan esir olursun. İkisinin ortası yoktur.”

”Dimağların da oburu vardır; pek çok yer, pek az hazmeder.”

”Dişime gelen, işime gelir. İşte ekseriyetin düsturu.”

”Hüküm, hükümdarın da olsa hak teb’anındtr, çünkü hükümdar her hakkını teb’anın kuvvetinden alır.” Halkın vicdanı ile hak ve isteğine bağlı olan yöneticiler, ko­lay kolay yıkılmazlar.”

”Hakikati güneşe benzetirler; doğrudur Gözlerimizi yaralar korkusu ile çoğuna bakamayız.”

”Aşıkların en kanaatkarı bile sevdiğinden ziyade sevilmek ister.”

”Pahalı başka, kıymetli başkadır.”

”Hayat bir kumardır, kazanmak için maharet kadar da iyi zar lazımdır.”

”Her mahpusa acırım, fakat batıl fikirler içinde kapalı kalanlara daha çok.”

”Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esarettir.”

”Herşeye gülmek deliliktir.Hiç gülmemekse akılsızlıktır.”

”Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyade gürültü çıkarırlar.”

”Karga,adını değiştirse de, sesinden tanınır.”

”Bir hastalığı, çeken hasta da bilir, tedavi eden hekim de… Fakat, aralarında ne büyük fark var!”

”Onurlu ve gururlu insanlar, küçük düşmemek ve küçülmemek için, her adımlarını dikkatli atmalıdırlar.”

”Yoksulluk rüzgârı her tozdan evvel fazileti süpürür.”

”Vicdan yalan söylemez ama sık sık yanılır ve yanıltır.”

”Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare yok ise din de ölmez.”

”Mütevazi dediğimizin çoğu gururlarını göstermekten korkanlardır.”

”İnsan yükseğe çıktıkça, pantolonundaki yamanın görünme ihtimali artar.”

”Kendini pek çok seven, pek az sevdirir.”

”İyilik kuvvetin eserlerinden biridir.Hiçbir zayıf devamlı iyi olamaz.”

”Sürüden ayrılanı sürü sevmez.”

”Aynaya pek çok bakan, kusurlarını pek az görür.”

”Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.”

”Halkı yönetme hususunda gençlik yaş değil baş meselesidir.”

”Büyük kalpler, büyük binalar gibidir; daima kendilerini gösterirler.”

”Bazılarını rütbe ve nişan yükseltir; bazıları da rütbe ve nişanı alçaltır.”

”Dinsiz vardır ki isyanının nedenleri bir mabed teşkil eder.”

”Küçük kapılardan girmeye kendini mecbur bilenler, eğilirler.”

”Gençlik çabuk geçer derler, maalesef ihtiyarlık da öyle…”

”Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir.”

”Bazı insanlar, birlikte düşmek için birbirine tutunurlar.”

”İnşallah eken, maşallah biçer.”

”Şüphe yolu inkara açılır..Yarabbi iman ne buyuk kuvvet istiyor..!”

”Bazı adamlar başkasının hürriyetine engel olmadıkça kendilerini hür hissetmezler.”

”Yoksul, çaresiz ve imkânsız olduğu; zengin ise karnı tok, sırlı pek olduğu için gerek duymadığından, her ikisi de, iyi ve güzel duygular ortaya koyamazlar.”

”Karnı açlardan ziyade, kalbi açlara acırım.”

”Hakikat güneşini örten bulutların en kesifi menfaattir.”

”Talih bile deve gibidir; önüne bir eşek düşmedikçe istediğiniz tarafa yürümez.”

”İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes.”

”En acınacak mahluk, kaplumbağalarla beraber yürümeye mecbur küheylandır.”

”Şahsi çıkarlar, gerçeklerin görülmesinin Önünde öyle bir bulut kümesi oluşturur kî, gerçek bir türlü görülmez”

”Okul arkadaşları tesbih taneleri gibidir; Tahsil biter, iplik kopar, herbiri bir tarafa dağılır.”

”Tevazu yaşmağa benzer: Örterek güzelleştirir.”

”Çoğunluğun yaşam ilkesi, çıkarına gelen şeylere evet demek­tir. Varsın, başkasına ne olursa olsun.”

”Boş mide haykırır, derler. Biz de ilâve edelim: Dolu ağızların sesi çıkmaz.”

”Yer yaşlandıkça dertleri artıyor,insan gibi..”

”Hiç kimseye benzememek isteyen, bir karikatüre benzer.”

”İpeği yapan böcek değilde,giyen kadın gururlanır..”

”Ehliyetin kuvvetli bacaktan vardır, emin adımlarla yürür Fakat ancak dahiliktir ki kanatlıdır ve uçabilir.”

”İlim yalnız zekayı değil, ahmaklığı da arttırır.”

”Yoksulluğun olduğu yerde; namus, şeref, onur, erdem fazla barınamaz. Yokluk, mertliği bozar.”

”Saadet dağlar gibidir;ses verir ama kımıldamaz, bekler ki sen ona gidesin.”

”İnsanları en çok sevenler, hiç şüphem yok ki yamyamlardır.”

”Haykıran sükutlar vardır ki, ancak Allah işitir.”

”Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.”

”Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır.”

”Hayat, ruhun gizli kapısıdır. Çoğu kez kötü fikirler oradan girer.”

”Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır.Çıkarken baş döner,inerken gönül bulanır..”

”Biz bi adamı biraz alkışlamassak unuturuz.Hafızamız avuçlarımızdadır.”

”İnsanın şansının kendisine yardımcı olması için insanın kendisinin de biraz çaba göstermesi gerekmektedir.”

”Güzel fikir ihtiyarlamaz. İhtiyarlamadığı için, ölmez de. Örneğin bir Mevlâna, bir Yu­nus dünya durdukça insanlar tarafından hatırlanmayacaklar mı?”

”Açıkgözlülük, sırasında göz yummayı bilmektir.”

”Çok sakladığımız yemek ekşimek suretiyle bizden intikam alır.”

”Bir kitap ilmi var birde hayat ilmi,olgun insan herhalde ikisine de vakıf olan oluyor.”

”İnsanların kavrayışları, bilinç düzeyleri ile bağlantılıdır. Bi­linçli insan, güzel bir şeyin farkına varır, hoşuna gider, hoşuna gittiği için de bunu çeşitli yollarla belli eder. Ancak, bilinçsiz İn­sanlar önce alkışlar; sonra da alkışladığı için hoşuna gittiğini zan­neder.”

”Yeni fikirler uzun ömürlü olabilmek için çok yaşamış hakikatlere istinat etmelidir.”

”İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler, itiraz edemezler.”

”Sırasında okşayan el kadar, sırasında döven el de öğülmeye layıktır.”

”Mürebbi yüz vermeksizin mükâfat ve kalp kırmaksızın mücazaat etmeli.”

”İnsanlar yalanla avutanı, gerçekle korkutana tercih ediyorlar.”

”Bir şeyi verirken, el ile gönül birbiri ile uyum içerisinde değilse, verilen şeyin hiçbir kıymeti kalmaz.”

”Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur.”

”İnsana en güzel sıfatı ‘fani’ diyen vermiştir.”

”Havasi (üstün) kimseler beğendikçe alkışlar; avam alkışladıkça beğenir.”

”Layık olmadıkları halde, çeşitli makam (mevki ve koltukları) işgal edenler yüzünden, ne yazık ki, o makamlar aşağı seviyeye düşer.”

”İftirak, her şiir-i muhabbetin son mısraıdır.”

”Çenesi düşmedikçe ihtiyarlar az söylerler. Zira hayat onlara sözün faydasızlığını öğretmiştir.”

”Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler;fakat kalp mantığa daima kendi istediğini söyletir.”

”İstibdad her tembel milletin kürek cezasıdır.”

”Ancak, yetenekli ve dahi olanlar zirveyi yakalayabilirler.”

”En vefakar dostumuz gölgemizdir; O da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler.”

”İnananlar kadar inanmayanlarda bir şeye hizmet ederler. Asıl düşman kayıtsızlardır.”

”Hürriyeti suistimal eden ona layık olmadığını itiraf ediyor demektir.”

”Güzel bir eskiyi, güzel bir yeni yap, bence dahisin.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.