Demokrasi İle İlgili Sözler

1
9440
Demokrasi İle İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Demokrasi, Demokrasi ile İlgili Sözler, Demokrasi Hakkında Sözler, Demokrasi İle İlgili Güzel Sözler, Demokrasi Sözleri, Demokrasi İle İlgili ünlü Sözleri, Demokrasi Sözleri Kısa Sözleri, Demokrasi Sözleri Facebook, Kısa Demokrasi Sözleri, En Güzel Demokrasi Sözleri


Sayfamızda demokrasi ile ilgili ünlü kişilere ait en güzel sözleri bulacaksınız.Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz. Sizlerde beğendiğiniz sözleri yorum bölümünden bize ulaştırarak yayımlanmasını sağlayabilirsiniz.


DEMOKRASİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Demokrasimiz yasağı sever. (Recep Yazıcıoğlu)

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. (Aristo)

Demokrasi, bir denge ve uzlaşma rejimidir. (Menandre)
Bürokrasi, demokrasinin yabanisidir.” (Arnold H.Glashow)

Demokrasi gizli bir aristokrasidir. (Pierre-Joseph Proudhon)

Demokrasi, bir kültür birikiminin sonucudur. (Samuel Smiles)

Ah, krallık döneminde, cumhuriyet ne güzeldi. (G.Clemenceau)

İktidar, iktidara düşkün olmayanlara bırakılmamalıdır. (Eflatun)

Demokrasi, farklılıkların birlikte yaşama biçimidir. (C.Delavigne)

Şerefli bir milletin, demokrasi ayıbı olmaz. (Sait Faik Abasıyanık)

Demokrasinin kusurları, yine demokrasiyle kapatılır. (Alfred E.Smith)

Demokrasi keyfi güçten başka bir şey değildir. (Pierre Joseph Proudhon)

Demokrasilerde istediğinizi söyleyip, söylenenleri yaparsınız. (Gerald Barry)
Demokrasinin üç temel öğesi; seçim, özgürlük ve bağımsız yargıdır. (Guizot)

Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir. (Lyndon B. Johnson)

Demokrasi; cumhuriyetin lüksü değil, gayesi ve varlık sebebidir. (Ahmet Selim)

Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir. (Lord Acton)

Demokrasinin oluşabilmesi için, halkın isteği ve mücadelesi gereklidir. (Murat Ertan)

İyi hükümetler arasında demokrasi en kötüsü, fakat kötülerin en iyisidir. (Aristotales)

Laiklik zorunlu olarak demokrasiyi içermez, ama demokrasi laikliği içerir. (Emre Kongar)

Demokrasilerde çare tükenmez ama demokrasiye aykırı davrananlar tükenir. (Servet Tanilli)

Demokrasi, kendi aksaklıklarının çare sini de kendinde taşıyan bir rejimdir. (M.Esat Erişirgil)

Demokrasi despotizmdir. Genel iradenin onaylamadığı bir yürütme oluşturur. (Immanuel Kant)
Sosyalizmsiz bir demokrasi olmayacağı gibi, demokrasisiz bir sosyalizmde olmaz. (M.Ali Aybar)

Demokratik vatandaşın politikada aktif olması ve politikayla ilgilenmesi gerekir. (Gabriel A. Almond)

Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir. (John F. Kennedy)

Anarşi, demokratik ülkelerin en çok değil en az korkmaları gereken şeyidir. (Alexis de Tocqueville)

İktidar mevkii öyle bir mahluktur ki, her gün başarı denilen bir gıda ile beslenir. (T.Jefferson)

Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir. (Lord Acton)

Bütün despotizmler içerisinde demokrasi, en az dayanıklısı olmakla birlikte en kötüsüdür. (Fisher Ames)

Demokrasi, hak ettiğimizden daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden sistemdir. (George Bernard Shaw)

Demokrasi, siyasi partiler olmadan yaşayamaz; ama siyasi partiler yüzünden ölebilir de. (Georges Vedel)

Demokrasi demek, ”bende senin kadar iyiyim” değil, ”sende benim kadar iyisin” demektir. (Theodore Parker)

Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir demokrasi hiç bir zaman varolmadı ve varolmayacaktır. (Jean Jacques Rousseau)

Demokrasi esasen ferdidir, bu vasıf vatandaşın hakimiyete, insan sıfatıyla iştirak etmesidir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bütün fırtınaları atlatan demokrasi gemisi, gemidekilerin başkaldırmaları yüzünden yıkılabilir. (Grover Cleveland)

Demokrasinin kötülüklerinden birisi sevsen de sevmesen de seçtiğin insana katlanmak zorunda olmaktır. (Max Lerner)

Bir sürü kurt ve koyunun akşam ye meğinde ne yeneceğine oylamalarına, bazı ülkelerde ”Demokrasi” adı verilir. (İlhan Selçuk)

Demokrasi İle İlgili SözlerDemokrasi, bazı konularda eşit oldukları zaman, bütün konularda eşit olmaları gerektiğini düşünen insanların eseridir. (Aristoteles)

Demokrasi iki farklı aşırılığa sahiptir; aristokrasiye dönüşen eşitsizlik ruhu ve despotizme dönüşen aşırı eşitlik ruhu. (Montesquieu)

Çoğunlukçu demokrasi, ‘halkın egemenliği’ olarak ifade edilen doktrin içerisinde en yetersiz ilke olarak görülmektedir. (Bernard Crick)

Hakiki demokrasi, her ferdin kendi iç disiplinini kurduğu, dış baskıya muhtaç olmadığı memleketlerde mümkündür. (Peyami Safa)

Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplum da; gerçek demokrasiden söz edilemez. (İsaac Newton)

Demokrasinin ve özgürlüklerin en garantisi, sokaktaki sıradan insanların onların kıymetini bilmesi, hakkını vermesidir. (Thomas Jefferson)

Demokrasinin ölçüsü, liderlerin fevkalade işler yapmaları değil halkın kendi normal işlevini, fevkalade iyi yapmalarıdır. (John Gardner Shedd)

Benim anlayışıma göre demokrasi,en zengine ve en fakire aynı fırsatları bahşeder. Bu amaca da yalnız barışçı yollardan ulaşılır. (M.Gandhi)

Demokratik kurumların özgürlüğü ve medeniyeti er ya da geç mahvedeceği konusunda ikna olmuş bulunmaktayım. (Thomas Babington Macaulay)

Demokrasi asla uzun yaşayamaz. Kısa zamanda tükenir ve kendisini öldürür. Kendisini intihara sürüklemeyen bir demokrasi yoktur. (John Adams)

Demokrasi İle İlgili SözlerBugünün temel sorunu sınırsız devlettir. Batıda gördüğümüz ve bildiğimiz demokrasilerin hemen tamamı sınırsız demokrasilerdir. (Friedrich A.von Hayek)

Demokrasi,bir toplumdaki kaynak paylaşımının örgütlü olarak ve özgürlük içinde yapılmasıdır. Demokrasi, örgütlü insanların rejimidir. (Toktamış Ateş)

Demokrasi prensibi, hakimiyete istismak eden vasıta ne olursa olsun, esas olarak, milletin hakimiyete sahip olmasını ve sahip kalmasını icap ettirir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Demokratik karar mekanizması garanti edildiği sürece her şey yolunda gider düşüncesini kabul etmiyorum. Ben bunu ‘seçim safsatası’ olarak adlandırıyorum. (James M. Buchanan)

Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.” (Robert A. Dahl)

Eğer demokrasinin sınırsız devlet anlamına geldiği ısrar edilirse ben o zaman demokrasiye inanıyorum. Bu durumda demokrasiyi savunan biri olarak kalacağım. (Friedrich A. von Hayek)

Kelimeler üzerinde ve sahte problemler üzerinde kavga etmemiz gerekir. Demokrasinin gerçek ve gerekli anlamı kullanıldığı zaman hangi ismi istiyorsanız onu seçebilirsiniz. (Karl Popper)

Bir bütün, parçalarının toplamıdır ve bütün kendisini oluşturan parçalardan iyi olamaz, o halde demokratik bir sistemin nasıl işlediğini anlamak istiyorsanız, parçalarına bakınız. (Bernard Shaw)

Demokrasi teorisinin bugünkü yanlış anlaşılmasının kaynağı, Rousseau tarafından, halk iradesinin genel inancın yerine konması ve bunun sonucu olan halk egemenliği görüşüdür. (Friedrich A.von Hayek)

Demokrasi halkın karar alma sürecine katılabilmesine olanak sağlayacak şekilde liderlerin ve organizasyonların alternatif kamu politikaları için yarıştıkları bir rekabetçi politik sistemdir. (E. E. Schattschneider)

Çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. ”Çoğunluğun tiranlığı” topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır. (John Stuart Mill)

Demokrasi konusundaki eleştirilerin nedeni, devletin çoğunluğun üzerinde anlaşmış olduğu kararlara hizmet ettiği düşüncesi değildir, asıl itiraz çoğunluğun holdinglerin ve çeşitli çıkar gruplarının isteklerine hizmet etmek zorunda kalmasıdır. (Friedrich A. von Hayek)

Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyyetine temas etmektedir. (Mustafa Kemal Atatürk)

”Demokrasi” ve ”demokratik devlet” kavramlarının kullanımı konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam karmaşası üzerinde yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demogoji yapanların ve despotların işine yarayacaktır. (Alexis de Tocqueville)

Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını bilmelidirler. (Mustafa Kemal Atatürk)

Demokrasi bireysel özgürlüğün sahasını genişletir. Sosyalizm ise daraltır. Demokrasi, mümkün olan bütün değerleri insanlara sağlarken; sosyalizm her insanı bir sayıdan ve araçtan ibaret görür. Demokrasi ile sosyalizmin bir kelime dışında hiç bir benzerliği yoktur: Eşitlik. Fakat aradaki farka dikkat edin; demokrasi özgürlük konusunda eşitlik isterken, sosyalizm kölelik yönünden eşitlik ister. (Alexis de Tocqueville)

Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi, bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır; her alandaki katılma, toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır. Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda, kamu işlerine herkes kişi olarak katılamayacağı için, bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkmaktadır. (John Stuart Mill)

1 YORUM

 1. Demokrasi; Bireylerin ve kurumların farkındalığına dayalı, duyarlılık içinde yaşanılan rejimin adıdır. Eğitimle gelişip olgunlaşır. Cehaletle yozlaşıp bozulur.

  *

  Demokrasi; sadece matematiksel sayı çokluğuna bağlı bir sistemin adı değildir. Demokrasi, yönetime yönelik her türlü soruna birliktelik içinde çözüm arayıp bulmak, bulunan çözüm etrafında toplumu birleştirerek uzlaşıp, anlaşıp, paylaşmaya dayalı felsefe işidir.

  Bunu sağlayamayıp demokrasiyi içlerine sindiremeyenler, kendilerine demokrat, başkalarına kral olurlar.

  Demokratik iktidarlar gücünü halktan ve hukuktan alırlarken, demokratik olmayanlar ise güçlerini cehaletin verdiği cesaretten alırlar.

  Demokratik kurallar, benlikte toplanıp, içselleştirilmeden hiçbir anlam ve mana ifade edip değer kazanmaz. Onun için demokratik kurallar da tıpkı dini ve diğer insani değerler gibi inanç işidir. İçselleştirilmeden doğru yaşanmaz.

  Cahit KARAÇ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.