Devlet ile İlgili Sözler

0
7445
Devlet ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Devlet ile İlgili Sözler, Devlet Sözleri, Devlet Hakkında Sözler, Devlet Üzerine Sözler, En Güzel Devlet Sözleri, Devlet Sözleri Atatürk, En Güzel Devlet Sözleri, Kısa Devlet Sözleri, Devlet ile İlgili En Güzel Sözler, Devlet ile İlgili Sözler Facebook


Güzel sözler sitemizde sayfamızın konusunu ”Devlet” olarak belirledik. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Yorum bölümünden bizlere ulaşarak görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz.


DEVLET ile İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. (Hz. Ali)

Devletin hazinesi adalettir. (Konfüçyüs)

Devlet efendi değil, hizmetkar olmalıdır. (Harry Truman)
Devlet adalet üzerine inşa edilir. (Kanuni Sultan Süleyman)

Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur. (Hz. Ali)

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. (Napoleon Bonaparte)

Devletin en büyük ihtiyacı, cesur bir bakıştır. (Wolfgang Van Goethe)

Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır. (Napoleon Bonaparte)

Bir devleti iyi yönetmek için çok dinleyip az söylemeli. (Richelieu)

Devlet ne denli bozulmuşsa kanunların sayısı da o denli çoktur. (Tacitus)

Ben abdestsiz hiçbir devlet işine imza atmadım. (Sultan Abdulhamid Han)

Büyük bir devlet, parti görüşlerine göre idare olunmaz. (Otto von Bismarck)

Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir. (Hz. Ali)
Devlet, bir durumdur ve demokrasi, bir devlet durumudur. (Yalçın Küçük)

Devlette olduğu gibi, insanda da en kötü hastalık, kafadan başlayandır. (I. Pliny)

Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir. (Lord Byron)

Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. (Konfüçyüs)

Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti yatar. (Yavuz Sultan Selim)

Devletler insanlar gibidir, onlar da insan karakterinden meydana gelirler. (Eflatun)

Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir. (John Stuart Mill)

Bir devleti güçlü kılan şey genel iyiliktir, yoksa özel çıkarlar değil. (Nicola Machiavelli)

Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler. (Savage Landor)

Devlet şekilleri ve hükümetler, birer vasıtadan başka bir şey değildirler. (Heinrich Heine)
Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. (Nicola Machiavelli)

Devlet varsa özgürlük yoktur. Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır. (Vladimir Lenin)

Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır. (Albert Einstein)

Bir devletin değeri hakkında verilecek karar, milletine sağladığı fayda ile ölçülür. (Adolf Hitler)

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. (Sophokles)

Devletler, kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden gayri kanun tanımazlar. (Albert Sorel)

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar. (Platon)

Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur. (Charles de Montesquieu)

Devlet gemiye halk da suya benzer; gemiyi taşıyan sudur; ama gemiyi deviren de sudur. (Konfüçyüs)

Her şey devlet içinde ve devlet için, hiçbir şey devlet dışında ve başka bir şey için değildir. (Mussolini)

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. (Platon)

Bir devlette, kurnazların akıllı kimseler diye geçinmesi kadar, zararlı hiçbir şey yoktur. (Francis Bacon)

Devlet iradesi işlemez olursa kişilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz. (M. Kemal Atatürk)

Büyük devletlerin dostları ve düşmanları olmaz. Onların sadece çıkar ilişkileri vardır. (Winston Churchill)

Kendi gözlemlerimiz bize, her devletin iyi bir amaçla kurulmuş bir topluluk olduğunu söyler. (Aristoteles)

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur. (Platon)

Biz “devlet” dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o roletarya, o işçi sınıfının öncü muhafızı. (Vladimir Lenin)

Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş olmasın. (M. Kemal Atatürk)

Cumhuriyet yalnızca filozof bir kralla ve çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgelikle yönetilebilir. (Platon)

Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. (George Sand)

Hal içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman)

En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, yaşlılar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. (Cicero)

Devlet ve milletin mukadderatında millî irade esas ve hakimdir. Ordu bu millî iradenin koruyucusudur. (M. Kemal Atatürk)

Çok fazla kanun çok fazla devlet demektir. Çok fazla devlet de çok az bireysel hak ve özgürlük demektir. (Woodrow Wilson)

En iyi devleti ben nesinden mi tanırım? Namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan. İnan bana ikisi de dile düşmezler dostum. (Victor Hugo)

Devlet; en üstün hayır, en yüksek kemal ve en yüksek mutluluğa kendisiyle ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir. (Farabi)

Devlet arabasında; hükümdar arabayı idare eder, memurlar arabanın atlarıdır ve tekerlekler de halkı teşkil eder. (Teng Hai Dse)

En iyi devleti ben nesinden mi tanırım, namuslu kadını sen nesinden tanıyorsan, ikisi de dile düşmezler. (Friedrich Schiller)

Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz. (Kanuni Sultan Süleyman)

Devlet için gençliğin eğitim ve öğretimi ile uğraşmaktan, daha büyük ve daha kutsal bir hizmet düşünülemez. M. T. (Cicero)

Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar. (Nicola Machiavelli)

Bir devletin zenginliği ve gücü ne pamuğuyla, ne altınıyla, ne de ipliğiyle ölçülür. Devletin zenginliği ve gücü en önce gerçek devlet adamlarıyladır. (R. Hofmann)

Devlet büyüklerinin ilk dikkat edeceği hususiyet, yakınlarının yanlış tasvir edeceği, yanlış anlatacağı dünyaya inanmamaktır. (Otto von Bismarck)

Herhangi bir kişi devlet işleriyle ilgili olarak “Bunun ne önemi var benim için?” dediğinde devlet bir kayıp için vaz geçilmiş olabilecektir. (Jean-Jacques Rousseau)

Tekelli düzende devletin tekellerin olduğunu söylemek, gerçeğin binde birini anlatmak demek oluyor. Tekelli düzende devlet tekellerle gerçekleşiyor. (Yalçın Küçük)

Devletin olmadığı bir yerde bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayrımı olamayacaktır; sadece gücü olan insan istediğini alabilecektir. (Thomas Hobbes)

Devlet, tüm vatandaşların, herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir. (M. Kemal Atatürk)

Bir devlette de her şey yürütme gücüne bağlıdır, yasama gücü ne kadar akıllı olursa olsun, yürütme gücü kudretli değilse devlete hiçbir yararı olmaz. (Wolfgang Van Goethe)

Genç bir devlette ordu, orta yaşlıda bilgi, sonraları da bir müddet için her ikisi birden, yaşlanmaya yüz tutmuş bir devlette de sanayi ve ticaret inkişaf gösterir. (Francis Bacon)

Devlet bir amaca ulaşmanın aracıdır. Gayesi, gerek fizik ve gerek ahlak bakımından bir olan insanların gelişmesi ve bu gelişmenin devamlılığını sağlamaktır. (Adolf Hitler)

Devlet, bütün vatandaşların devletin kanunlarını anlayıp onlara uyma lüzumunu takdir etmelerini, memleketin güvenliği ve savunması için önemli görür. (M. Kemal Atatürk)

Bir kelime ile ifade etmek gerekirse, diyebiliriz ki yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir; halkın devletidir. Mazi kurumları ise bir şahıs devleti idi, şahıslar devleti idi. (M. Kemal Atatürk)

Büyük devletlerin hükümetleri, insanlarını kendine bağlamak, onları korkutmak ve diledikleri işe sürmek için iki yola başvururlar: www.incesoz.com Biri kaba bir yol ordu, öteki daha zekice bir yol okul. (Friedrich Nietzsche)

Devletin görevi, vatandaşlarının güvenlik içinde fikir ve bedenen yeteneklerini geliştirmesini, akıl ve idrakinden faydalanmasını sağlamak olmalıdır; çünkü devletin hakiki gayesi hürriyettir. (B. Spinoza)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.