Eflatun (Platon) Sözleri

2
7643
Eflatun Platon Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Eflatun Sözleri, Platon Sözleri, En Güzel Eflatun Sözleri, En Güzel Platon Sözleri, Eflatun Kısa Sözleri, Platon kısa Sözleri, Platon Aşk Sözleri, Eflatun Aşk Sözleri, Eflatun Siyaset İle İlgili Sözleri


Güzel sözler sitemizin bu sayfasında MÖ. 427, MÖ. 347 yılları arasında yaşamış Yunan filozof, matematikçi, felsefi diyaloglar yazarı ve ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusu olan Platon (Eflatun) sözleri yer almaktadır. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan yayımlayabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebilirsiniz.


EFLATUN (PLATON) SÖZLERİ

Korku, köleliktir.

Her aşık, şairdir.

Doğru düşünce bilgidir.
Mutluluk bilgi ile kazanılır.

İhtiyaç tün icatların anasıdır.

Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.

Felsefe, sanatların en yükseğidir.

Başlamak işin en önemli kısmıdır.

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.

Her şeyde en iyi mihenk taşı tecrübedir.
Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor!

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür.

İlmin verdiği zevki hiçbir şeyde tatmadım.

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır.
İnsanlara kötülük etmek iyilik etmek kolaydır.

Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir.

Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez.

Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.

Öğretmenlik her şeyden evvel bir tanrı sanatıdır.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikmemişlerdir.

Başımıza gelecek her kötülük, eğrilik etmekten iyidir.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır.

Övme, asıl fikirlerini gizleyenlerin söyledikleri bir yalandır.

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır.

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.

Fenalıkların ilki ve büyüğü haksızlıkların cesasız kalmasıdır.

Gövdeyi öldürenlerden değil, ruhu öldürenlerden korkunuz.

Her yerde tek bir adalet ilkesi vardır. O da güçlünün çıkarıdır.

Aşık olmayı beceremeyen yağ çekmeyi öğrenmek zorundadır.

İnsanlar hakikate değil, hakikat gibi görünen şeylere inanırlar.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir.

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır.

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Hiç bir şey tesadüfen gerçekleşmiyor, herşey bi plan dahilindedir.

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.

Bütün sanatlar, kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey değildir.

Şehir halkı ne kadar iyi olursa , idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur.

Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir.

Hem kendimizi, hem başkalarını, iyiden iyiye tanımayı bize öğreten akıldır.

Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz.

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar.

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.

İnsanlar akılsızlıkları yüzünden ‘alınlarında yazılı olandan’ daha çok acı çekerler.

Gerçekten de bize verilmiş olan yüce unsur olan akıl kötüyü istemez ve mutlak iyidir.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.

Adalet ile devlet özdeştir. Devlete yararı olan şey ”adaletli”, zararı olan şeyse ”adalete aykırı”dır.

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir.

Hekimlerin yaptıkları en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.

Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir.

Kötülük edebilmek ellerinde iken bütün ömrünü doğrulukla geçirmek çok güç ve övmeye değer bir şeydir.

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar.

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır.

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.

Bir takım insanlar felsefeyi gereksiz görüyorlar. Fakat felsefe, İslam dinini ve düşünce dünyasını derinden etkilemiştir.

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar.

Akıllı konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konuşur, zira kendinin bir şeyler söylemek mecburiyetinde olduğunu sanır.

Zor duruma düşecek olsanız dahi dürüstlükten, hakikatten ve doğrudan vazgeçmeyin. Diğer türlüsü sizi daha zor durumda bırakacaktır.

Adaletli olmak herkese eşit davranmak değildir, herkesin durumuna, konumuna göre davranmaktır.. Yani Adalet= Eşitlik değildir!

Sevginizi belli edin, dertlerinizi samimi olduklarınızla paylaşın ulu orta yerlerde değil. Gönül bağları kurun ki mutlu olmanız kuvvetlensin.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.

Her şey de iyi kötü olabilir. Musikide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musiki iyidir.

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirilip yaptırılır.

İnsanlar mağaranın içinde yaşıyorlar. Filozoflar, peygamberler ise mağaranın dışını bilen ve insanlara bunu anlatmaya çalışan kişilerdir. Çoğu zaman insanlar sert tepki verirler.

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

Çoğu insanlar her şeye çabuk inanıp güvenirler ve güvenip inandıkları şeylerden çabucak vazgeçebilirler. Bazı insanlar ise bazı şeylere belli bir sürede inanıp güvenirler ve bu onların hayatı olur.

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat o zaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.

Bitkilerde, bütün canlılarda, her tohumun, her fidanın yaşama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamayınca göreceği zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zararı, iyi olmayana zararından daha çoktur.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.