Evliya Çelebi Sözleri

1
2640

”Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme. Buna riayet etmezsen seni küçük görürler, itibarını kaybedersin.”

”Besmelesiz yemek yeme.”

”Elbisenin söküğünü üstünde dikme.”

”Dâima ileri hedefin olsun, geriye takılıp kalma.”

”Rıza lokmasıyla yetin.”

evliya2

”İyi adını kötüye çıkaracak davranışlarda bulunma.”

”Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma.”

”Ahlaklı ol.”

”İki kişi konuşurken dinleme.”

”Kimsenin payına/hakkına göz dikme.”

”Sırrın var ise sakın kimseye söyleme.”

”Elindeki imkânları israf etme.”

”Kanaatkâr ol. Çünkü kanaat tükenmez bir haz.”

”Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun.”

”Daima temiz ol.”

”Herkesle iyi geçin.”

”Namahreme bakıp ihanet etme.”

”Kötülemekten, fenalıktan uzak ol.”
”Harama tevessül etme.”

”İnatçı ve kötü sözlü olma!”

”Bir şey koymadığın yere el uzatma.”

”Ekmek ve tuz hakkını gözet.”

çelebi1

”İlim ve erdem sahibi ol!”

”Davetsiz bir yere gitme. Gidersen emin olduğun yere, namuslu kimseye git.”

”Sır sakla.”

”Her mecliste duyduğun şeyleri/sözleri aklında tut.”

”Evden eve söz taşıma.”

”Senden büyüklerin önünden gitme.”

”İhtiyarlara hürmet et.”

”Beş vakit namaza devam edip iyi hâl ile tanınarak, ilim ve faziletle meşgul ol.”

”Her zaman geniş kalbli ve hoş meşrep ol.”

”Kötüye yoldaş olma!”

”Ekili tarlaya basma!”

”Topluluklardan duyduğun sözleri aklında tut!”

”Dünya için bir şey isteme, kendinden nefret ettirme!”

”Tutumlu ol, kimseye muhtaç olma!”

”Uyanık ol!”

”Bütün konularda bilgi sahibi ol!”

”Dertlilere yardım et!”

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.