Francis Bacon Sözleri

0
3158
Francis Bacon Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Francis Bacon Sözleri, En Güzel Francis Bacon Sözleri, Etkileyici Francis Bacon Sözleri, Francis Bacon Sözleri ve Alıntıları, Francis Bacon Alıntıları, Francis Bacon Kitap Sözleri, Yazarlar ve Sözleri, Özlü Francis Bacon Sözleri, Filoz Sözleri, Francis Bacon Sözleri Facebook


İngiliz filozof, devlet adamı ve yazar olan Francis Bacon sözlerini bir araya toplamaya çalıştım. Sayfamızda yer alan Francis Bacon sözleri sizleri de etkileyecek ve düşündürecek. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan yayımlayabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.


FRANCIS BACON SÖZLERİ

”Bilgi güçtür.”

”Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir.”

”Bir sabun köpüğüdür dünya.”

”İyi kitaplar en gerçek dostlarımızdır.

”Verilen sözü tutmamak, mertliğe yakışmaz.”

”Tarih kitapları, insanları akıllandırır.”
”Sessizlik aptalların erdemidir.”

”Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur.”

”Dost, insanın ikinci benliğidir.”

”Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.

”Yargıç, hakkı uygular; Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.”

”Babadan gelen asillik, insanın gayretini kırar.”

”Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.”

”Öç alma vahşice bir adalettir.”

”Servetin batırdığı insan sayısı kurtardığından çok fazladır.”

Francis Bacon Sözleri

”Çok soran hem çok öğrenir, hem de çok sevilir, hele soruları karşıdakinin bildiği konulardansa.”

”Dolacak havuzu olanın etraftaki toprağa hayırı dokunmaz.”

”Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa işe yaramaz.”

”Kusuru en iyi ortaya çıkaran zenginliktir, ama erdemi felaket.”

”Doğru yolda yürüyen bir topal, yoldan çıkan iyi bir koşucuyu geçer.”

”İnsan tabiatında akıllılıktan ziyade delilik vardır.”

”Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.”
”Çabuk yanlış yapan, onu çabuk da tasdik eder.”

”Kurnaz insanlar, okumayı küçümserler, basit insanlar ona hayran olurlar akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.”

”Orantısında biraz tuhaflık barındırmayan hiçbir kusursuz güzellik yoktur.”

”Şöhret paraya benzer, orada çok kalırsanız, fiyatlar düşer.”

”Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır.”

”Beğenilen şeyler ya yeni ya da yüksektir.”

”Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.”

”Tez elde edilen başarı, insanı kararsız ve maceraperest yapar.”

”Kendi değeri olmayan bir insan başkalarının değerini hiçbir zaman çekemez.”

”Ümit iyi bir kahvaltı, ama kötü bir akşam yemeğidir.”

”Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır.”

”İnsan, her zaman kahraman olamaz, ama her zaman insan olabilir.”

”Kadın, kocasının; delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hastabakıcısıdır.”

”Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.”

”Zenginliğin azını büyük bir emekle, çoğunu ise pek az emekle elde ettiğini söyleyen kişi, doğru söylemiş.”

”Mademki alışkanlıklar, hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.”

Francis Bacon Sözleri

”En kötü isyanları, geç kalan karınlar doğurur.”

”Bir ırmak gibi akan zaman bize hafif ve şişirilmiş şeyleri getirmiştir. Ağır ve katı olanlarsa suyun dibine çökmüştür.”

”Filozoflar her şeyin erdeme mi, yoksa hazza mı yönelik olması gerektiği konusunda tartışırken, sen her ikisinden de yararlanmaya bak.”

”Düşmana acıyan kendine acımaz.”

”Talih kördür; ama başkalarınca görülür.”

”Şiir, insanların bilgilerinin bir kısmıdır.”

”Bilgi de tek başına bir güçtür.”

”Gönlümüzün değil, kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular.”

”Yaralar deşilmeden iyi edilemez.”

”Ölüm bizim dostumuzdur; onu evine misafir etmek istemeyen zaten evde değildir.”

”Tüm yüce yerlere, döne döne çıkan merdivenle ulaşılır.”

”Hiçbir şey göze, güzelce biçilmiş yeşil çimlerden daha hoş görünemez.”

”Evli ve çocukları olan bir adam, artık kaderine tutsak olmuş demektir.”

”Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.”

”Hakikat otoritenin değil zamanın çocuğudur.”

”Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır.”

”İnsaniyet, hakikate muhtaçtır.”

”İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.”

”Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkuları gibi gizli kalır.”

”Güzel bir evi kötü bir muhite inşa etmiş kişi, kendisini hapse tıkmış gibidir.”

”Hiçbir şey, hakikatin gözetleme mevkiinde durmakla mukayese edilemez.”

”Hep intikam almayı düşünen bir kimsenin yarası, kapanacağına işler.”

”İntikama odaklanan insan, normalde iyileşip düzelecek olan kendi yaralarını açık tutar.”

”Övülme, tahta kaplamaların hem parlamasını sağlayan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer.”

”Güzellik çarçabuk çürüyen yaz meyvesi gibidir, uzun süre dayanmaz.”

”Yaşamın kısalığından dolayı bugünün insanı olmalıyız, yarının değil.”

”Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.”

”Eşya üzerinde çalışacak yerde, herkesin kendine göre istediği anlamı verdiği kelimeler üstünde kavga ediyoruz.”

”Dikkatli bir şekilde gözlemlenirse, yaşlılık bedenden ziyade ruhları bozar.”

”İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir.”

”Bir kimsenin budalalığı başka birinin işine yarar.”

”Yalancı, Allah’a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir.”

”Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.”

”Haset, güneş gibidir. Yamaçlara, bayırlara, düzlüklerden daha çok vurur.”

”Yaşadıkça, insanın irade kuvvetiyle hisleri değil, anlayış kabiliyeti artar.”

”Güzelliğin en iyi kısmı hiçbir resmin ifade edemeyecek olduğudur.”

”Her işe karışan, her şeyi soran kurcalayan bir adam, çoğunlukla başkalarını çekemeyen bir adamdır.”

”Kötümserlik yarasaya benzer. Tıpkı onun gibi, güneş kaybolduğu zaman ortaya çıkar.”

”Öyle bir imanımız olmalı ki bütün kötümserlikleri yakıp kül edebilelim.”

”Düşüncelerimiz arasında şüpheler, kuşlardan yarasaya benzer; yarasalar gibi hep alacakaranlıkta uçuşurlar.”

Francis Bacon Sözleri

”Mutsuzluk, sahip olduklarımızla, sahip olmak istediklerimiz arasındaki mesafedir.”

”Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır; bazılarını olduğu gibi yutar; bazılarını geveler ve hazmeder.”

”Doğru verilmeyen tek karar bile birkaç cinayetten daha kötü olup. Bilakis cinayetleri destekler.”

”Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrıya götürür.”

”Kuşkusuz ruh ile beden arasında bir uzlaşma vardır; hatta doğa birinde yanıldığı vakit, diğeri de tehlikeye girmiş olur.”

”Birkaç nadir durum dışında, insanın kendini övmesi pek yakışık almaz, ancak kişi çaba sarfettiği işini, uğraşını gönül rahatlığıyla, hatta bana kalırsa gönül yüceliğiyle övebilir.”

”Çirkin insanlar genellikle doğa ile ödeşirler, çünkü doğanın kendilerine ettiği kötülüğün acısını onlar da doğaya kötülük ederek çıkarmaya çalışırlar.”

”İnsanın yaradılışı öç almaya çok yatkın olmakla birlikte, yasaların kökten söküp atmaları gereken vahşi bir adalettir öç; ilk işlenen haksızlık, yasalara bir karşı gelmedir ama bu haksızlığın öcünü almaya kalkışmak da yasayı hiçe saymaktır.”

”İnsanlar gerçek yüzlerini, güvenildikleri, öfkelendikleri, boş bulundukları, darda kaldıkları, bir işin belli bir yönde yapılmasını isteyip de buna bir gerekçe bulamadıkları durumlarda gösterirler.”

”İcatların gücü, erdemi ve sonuçlarını incelemek iyidir ve bunların en bariz görüneceği alanlarda, eskilerin bilmediği ve kökenleri yakın zamana ait olsa da belirsiz ve muğlak olan şu üç alandır: matbaa, barut ve mıknatıs. Bu üçü dünyada her şeyin çehresi ve durumunu değiştirmiştir.”

”Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz.”

”Yalanlamak ve reddetmek için okuma! İnanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma! Konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma! Tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku!”

”Yıllanmışlığın güzelliği dört şeyde kendini gösterir; yakmak için bekletilmiş odun, içmek için yıllanmış şarap, güvenmek için eski dostlar, okumak için de eski yazarlar en iyisidir.”

”Eğer bir insan bir işe kesin olarak, ben biliyorum iddiası ile başlarsa, şüphe ile son bulur. Fakat eğer o şüphe ile başlamaya razı olursa, sonunda gerçeği bulacaktır.”

”Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.”

”Sahilde durup gemilerin denizde gidip gelişini izlemek bir zevk. Bir kalenin penceresinde durup, bir muhabereyi, aşağıda süregiden macerayı izlemek bir zevk. Ancak hiçbir şey, gerçeğin gözetleme mevkiinde durup da… Aşağı vadideki hataları, amaçsız gezintileri , pusları ve fırtınaları görebilmekle mukayese edilemez.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.