Halil İnalcık Sözleri

0
4353
Halil İnalcık Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Halil İnalcık Sözleri, Halil İnalcık Alıntıları, Halil İnalcık Sözleri ve Alıntıları, En Güzel Halil İnalcık Sözleri, Kısa Halil İnalcık Sözleri, Osmanlı ile İlgili Halil İnalcık Sözleri


Güzel sözler sitemizde Türk tarih profesörü Halil İnalcık sözleri ve alıntıları yer almaktadır. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.


HALİL İNALCIK SÖZLERİ ve ALINTILARI

Beyliğin temeli adâlet yoludur.

Osmanlılar, Kayı Boyu’ndan değildir!

Yer adlarının değiştirilmesi tarihe ihanettir.
Osmanlılarda sipahilik, soyluluk koşuludur.

Baştan aşağı tarih, insanoğlunun bir dramıdır.

Her kitap bir penceredir insanlığın zihninde.

Milli kültür, milleti ileri götüren yaratıcı bir faktördür.

Osmanlı Devleti, 1299 değil 1302 yılında kurulmuştur.

Türk tarihinin en eski kaynakları Çin vekayinameleridir.

Hükümdarın hükmü süratle verilmeli, son ve kesin olmalıdır.

Türklük benliğini tarih yaratmıştır. O tarih geri döndürülemez.

Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye öğüt niteliğinde bir vasiyeti yok!

Her şeyden önce hükümdar idarede, akla ve bilgiye dayanmalıdır.
Modernleşmeye en fazla kucak açan kurumlar daima ordu olmuştur.

Türkçe, ilk kez Anadolu beyliklerinde yönetim ve edebiyat dili olmuştur.

Osmanlı’da asiler şeyhülislamdan fetva almadıkça isyanı sürdüremezdi.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonraki yağmayı görünce ağladı.

Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin kısmen Gök-Tanrıcıdır (Şamanisttir.)

İstanbul Fethi ve 500 yıllık imparatorluk, yalnızca genç Türk hükümdarın eseridir.

Osmanlı Hanedanı kesintisiz hüküm sürmüş dünyanın en uzun ömürlü hanedanıdır.

Günümüzde karakol terimi, karada asâyişi koruyan yeniçeri kolluklarından çıkmıştır.

Modern ilme inanan Müslüman, bilgisiz bir Müslüman’dan yüz kere daha Müslüman’dır.

Herkes dünya hırsına ve gösterişine kapılmış, sanat ve ilim gibi değerlere sırtını çevirmiş.
Atatürk, yalnız büyük bir askerî stratejist değil, aynı zamanda usta bir siyaset stratejistidir.

Tarihi olguların saptırılmasıyla bir husumet ve çatışma dünyası yaratmaktan kaçınmak herkesin yararınadır.

İttihatçılar, Mustafa Kemal’in ezeli rakibi Enver Paşa’yı çağırıp başa geçirmek düşüncesindedirler.

Evvela belirtmeliyim ki Fatih Sultan Mehmed gelmeseydi, Osmanlı İmparatorluğu kurulamazdı.

Türkler, tarihleri boyunca ileri medeniyetleri benimsemekte daima büyük esneklik göstermişlerdir.

Hükümdarlık sembollerinde güneş ve arslan hükümdarı, bıçak derhal yerine getirilen adâleti temsil eder.

Atatürk, her şeyden önce öğretim birliği ve seferberliği sayesinde kafanın, zihniyetin değişmesini amaçlıyordu.

Bizim disiplinimiz, zamansız ve mekânsız genellemeler yapmak değil, zaman ve mekân içinde olayları incelemektir.

Feodaliteyi mahveden top ateşidir ve bunda teknolojik bakımdan en büyük başarı Fatih Sultan Mehmed’e aittir.

Yeniçağdan bahsederken , ondan önceki çağlarla ilgisi bulunmayan, yepyeni bir yaşam aşaması anlaşılmamalıdır.

‘Osmanlı İmparatorluğu’ uydurma bir laftır. Osmanlı kendine imparatorluk demedi, ‘Devlet-i Aliye-yi Osmaniye’ dedi

İslam devletlerinin kurdukları teşkilatlar dünyadaki benzeri teşkilatlar kadar etkin ve faal görünmemektedir.

Bizim disiplinimiz, zamansız ve mekânsız genellemeler yapmak değil, zaman ve mekân içinde olayları incelemektir.

Atatürk, fikir köleliğine karşıydı. Türk kadınını köle gibi kullanmaya, ağaya ve şeyhe taparcasına bağlılığa karşıydı.

Canı ve malı huzur içinde olmayan halk, mal üretip zenginleşemez ve fakir olan halktan vergi verme kabiliyeti de azalır.

Uc toplumunda Osman Gazi’nin manevi destekleyicisi, hukuki ve sosyal hayatı örgütleyici olarak ahileri ve fakıları görüyoruz.

Tarikatlar, yeraltı örgütleri, asla gerçek İslam’ı temsil etmez. Siyasilerimiz konuşurken, hüküm verirken dikkatli olmalıdırlar.

Bir misyon sahibi olmak mühimdir hayatta. Bir gaye için çalışmak… İnsanın enerjisini bir noktada yoğunlaştırmak için çalışması…

Atatürk’ün Türk milliyetçiliğinin babası sayılan Gökalp’a derin saygısı vardı; fakat ona devrim hareketinde aktif rol vermedi.

13. yüzyılda Anadolu, bir Türk yurdu görünüşü almıştır. 1279’da Doğu-Anadolu’dan geçen Marco Polo, Anadolu’yu Turkmania diye anar.

Akıllı hükümdar, kendi egemenliğini korumak ve gücünü artırmak istiyorsa, reayaya adaletle muamele etmeli, zulümden kaçınmalıdır.

Bektaşiliğin öncüllerinden Baba İlyas, Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş Veli, Vefai tarikati mensuplarıydı.

Zaman ve mekân tutarlılığından yoksun bir tarih anlayışı, tarih bilmeyen bir kişinin tarih felsefesinden söz etmesine benzeyecektir.

Devlet kurmak, insan olmanın getirdiği bir zorunluluk ve insanlık tarihinin en temel ilerlemesi hatta bu ilerlemenin başlangıç noktasıdır.

Bizim insanımız hiç kompleks duymadan sadece ticaret yapmamış, kültür değiş tokuşuna da açık olmuş; beraber eğlenip sevmiş ve aile olmuştur.

Devlet büyükleri ve halk, tahta oturan ve ordunun desteğini alan şehzadenin kardeşlerini bertaraf etmesini, kargaşa ve anarşiyi önlemek için doğal görmüşlerdir.

16.yüzyıl ikinci yarısında Osmanlılar, her şeyde en ileriye sahip oldukları düşüncesine vardılar. Artık değişmek değil, muhafaza etmek kaygısına düştüler.

Hükümdar sevilmezse, halk arasında, şeriata saygı göstermediği, şarap içtiği ya da başka uygunsuz davranışlarda bulunduğu söylentileri ortalığa çıkardı.

Akıllı hükümdar, kendi egemenliğini korumak ve gücünü artırmak istiyorsa, reayaya adaletle muamele etmeli, zulümden kaçınmalıdır: “Adalet Mülkün Temelidir”

16. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı devletinde halka silah taşıma yasağı vardı. Silah serbestliği, memleketi anarşiye atan Celali isyanlarının nedenlerinden biridir.

Müslümanlar için bir ülke bir kez Darülislam’ın parçası olmuşsa, orası daima İslam ülkesi sayılmaktadır ve buranın kaybının geçici bir kayıp olduğuna inanılmıştır.

Anadolu Selçuklu sultanı, senede bir defa şer’i mahkemeye gider, kadı karşısında ayakta durur, davacı var ise Şeri’ate göre kadının verdiği hüküm yerine getirilirdi.

Ortaçağ İslam dünyasında halk, hükümdarın hazinesinde parayı yığıp saklamasını kötü görür; iyi hükümdar parayı çeşitli yollardan piyasaya süren hükümdardır.

Osmanlı 1532’de Almanya’ya akıncı kuvvetleri gönderdi. O zaman Almanlar Türklerin gelişini haber vermek için çan çalardılar. Alman literatüründe buna Türk Çanı denir.

Osmanlılar bir yeri zorla fethe girişmeden önce, üç kez teslim önerisinde bulunurlar, kabul edilirse amân verirler, şehirlere amânnâme veya ahdnâme ile güvenceler tanırlardı.

Özal döneminde milletvekillerimiz başta olmak üzere, halka silah taşıma serbestliği verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu günlük olaylar ortaya koymaktadır.

Beyler arasında en değerli armağan attı. Atın göğsünü örten bir zırhı olmak gerektir. Zırh, karşıdan heybetli bir görünüş gösterir ve hayvanı kılıç ve ok darbesinden korur. Düşman alpı atından tanır.

Osmanlı, Timur’a karşı Anadolu’daki hakimiyetini ve meşruiyetini sağlamak için uydurma seceresini Oğuz Han’a kadar dayamıştır. Osmanlı Oğuz Türkmendir fakat seceresi sonradan uydurulmuştur.

Bilim hayatında da en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır. Çünkü tarih de hayattır. Bu hayatı canlandırmak için bize hakikatler, bize geçmişten bir tablodaki parçalar gibi gelir.

Atatürkçü olmak dindar olmaya engel değildir. “Atatürk dini kaldırdı” propagandası sadece bir siyasi araçtır, gerçek değildir. Camiye gitmeyene kafir, zındık, kominist denmez; camiye devam edene de yobaz diye hakaret edilemez.

Ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam, bunu Türk arşivlerine borçluyum. Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan Türk bilim adamları bu arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler ve Türkiye’nin sosyal bilimlerdeki başarısı bizi Fransa’nın yanına yerleştirir.

Abartmasız görünen gerçek şudur Ki, Türk Milleti birbirini anlamayan, anlamak istemeyen, zihniyeti, değer sistemi, yaşam tarzı, dili, giyim-kuşamı, selamlaşması bile farklı iki ayrı toplum haline gelmiştir. Tehlikeli olan şey, bu iki toplumun birbirini anlamak istememesi ve siyasi iktidarı ele geçirip ötekini baskı altına almaya çalışmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.