Hz. Ali Sözleri

0
1724

 Hz. Ali (ra) ; Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in ashabı, damadı ve dördüncü halifedir.  Sayfamızda Hz. Ali’ ye ait sözleri sizler için bir araya getirmeye çalıştık.


”Müslüman olsun olmasın herkese aynı davranın. Müslümanlar kardeşleriniz, Müslüman olmayanlar ise sizin gibi bir insandır.”

”Yükseklik taslamak alçaltır, alçak gönüllülük yükseltir.”

”Öyle bir kimseyi dost tut ki, aranızda kardeşlik husule gelsin. Ve senin bulunmadığın yerlerde, seni müdahale etmek için düşmanlarınla pençeleşsin.”

”Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma.”

”Lisanını küfre alıştırma. Tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halkı zorla kendine nefret ettirirsin.”3ali1

”Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır, çünkü haksızlık karşısında Hak için sabretmek en iyi ahlâktır.”

”İnsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü ağlasınlar size; sağ kaldınız mı sevgiyle çağırsınlar sizi.”

”İlim maldan hayırlıdır: İlim seni korur, malı sen korursun. Mal vermekle azalır, ilim öğretmekle artar. İlim hakimdir, mal ise mahkum. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun hakimidir. İlim sahibi cömert olur, mal sahibi cimri olur. İlim ruhun gıdasıdır, mal ise cesedin gıdasıdır. Mal uzun zaman sürecinde tükenir, ilim uzun zaman sürecinde tükenmez ve eksilmez. İlim kalbi aydınlatır, mal ise kalbi katılaştırır. İlim peygamberlerin mirasıdır, mal ise eşkıyaların mirasıdır.”

”Aynı anadan babadan doğanlar, senin miras kardeşlerin, uzak yerlerden gelen, huyu suyu sana benzeyenler ise senin öz kardeşlerin sayılırlar.”

”Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir.”

”Az yemek yemek sağlıktır.”

”Bütün insanlar Allah’ın kuludur. Lakin hiç bir kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.”

”Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü haksızlıkla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.”

”İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.”

”Babana saygılı ol ki, oğlun da sana saygılı olsun.”

”Ayıbın en büyüğü, ona benzer bir ayıp sende de varken, başkasını ayıplamandır.”
”En büyük yardım, en çabuk yapılan yardımdır.”

”Bir sanat eserini yıkmak, cinayetlerin en büyüğüdür.”

”Akıllı kişi ancak üç şey için yolculuk eder: geçimini sağlamak, ahiretini elde etmek, yahut da haram olmayan zevk ve lezzetlerden faydalanmak.”

”Dil, insanın terazisidir.”2ali1

”Babanın, çocuğu için bıraktığı en iyi miras onu güzel edeple yetiştirmesidir.”

”Nice zengin vardır ki, yoksuldan da yoksuldur; nice büyük kişi vardır ki, her aşağılık kişiden de aşağıdır, nice yoksul vardır ki, bütün zenginlerden daha zengindir.”

”Bilgin ölü olsa bile diridir. Cahil ise diri olsa bile ölüdür.”

”Övünmeye değer şeyler güçlü akıl, utanma, nefsinden sakınma ve eğitimdir.”

”Cahil dosttan ziyade akıllı düşmanına güven.”

”Sakın başkasının kölesi olma; çünkü Allah seni hür yaratmıştır.”

”Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma.”

”Yoksulluğunu gizle, yoksa itibarın sıfıra iner.”

”Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar, kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.”

”Zaman ibret aynasıdır.”

”Güzel ahlak, en iyi arkadaştır; Mü’minin amel defterinin nişanesi güzel ahlakıdır.”

”Dünyada hiçbir şeye minnet etme, özgürlüğünü ancak bu şekilde koruyabilirsin.”

”Nerede bir bilgin görürsen, hemen buyruğunu kabul edip hizmetine gir.”

”Lisanını küfre alıştırma. Tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin. Halkı zorla kendine nefret ettirirsin.”

”Kitaplar bilginlerin bahçeleridir.”5ali1

”Acelenin meyvesi yanlışlıktır.”

”Doğru her zaman yüce, yalancı her zaman aşağı ve cücedir.”

”Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.”

”Dilsiz ol, yalancı olma.”

”Cömertlik, istemeden vermektir. İstendikten sonra vermemekse utançtandır ve kötüdür.”

”Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.”

”Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli. Bu terbiye de diliyle öğüt vermeden önce, huyuyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine muallim olup kendini terbiye eden kişi, insanlara muallimlik edip onları terbiye edenden daha fazla ululanmaya değer.”

”İnsanların solukları, ecellerine doğru attıkları adımlarıdır.”

”Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz.”

”Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.”

”Allah’ın öyIe kulları vardır ki; Allah onları kulların faydalarına hizmet etmek için nimetlerle nimetlendirmiştir. Onların ellerine nimetler (mal ve mülk) vermiştir. Onlar da o nimetleri kullara ihsân ederler. Fakat, ihsân etmediler mi de, o nimetleri onlardan alıp başkalarına verir.”

”Akıllı adamın yüreği sırlarının kasasıdır.”

”İnsan, dilinin altında gizlidir.”

”Bilgiyle dirilen ölmez.”

”Şaşarım o kimseye ki, korktuğu yoksulluğa doğru koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyada yoksullar gibi yaşar, ahiretteyse zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir.”

1ali1

”Sizi İslâm’a öylesine bir nisbetle mensup sayayım ki, benden önce kimse böyle bir nisbeti söylememiştir: İslam teslîm oluştur; teslîm oluş yakindir; yakin gerçeklemektir; gerçeklemek ikrardır; ikrar emre uymaktır; emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir.”

”Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.”

”Faziletlerin başı ilimdir.”

”Garip, dostu olmayan kimsedir.”

”Hakiki dost sıkıntılı zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini kırmadan, sana yardım edenlerdir.”

”İbret alınacak şeyler ne çok, ibret alanlarsa ne az.”

”İhtiraslı kimse bütün dünyaya sahip olsa da yine fakirdir.”

”İnanan insanın yüzünde güleçlik vardır, kalbindeyse hüzün. Gönlü herşeyden geniştir, nefsi herşeyden alçak. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır, gamı gussası uzundur, düşünmesi derin, susması fazladır. Vakti yoktur, çok şükreder, çok sabreder, düşünceye dalmıştır. İhtiyacı olanları görünce, kendi ihtiyacını hatırlamaz bile. Huyu güzeldir, geçinmesi hoş ve yumuşak. Şeref bakımından serttir, huy bakımından alçak.”

”Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.”

”Kutsal görevinizin yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Memurlarınız onları incitmesin, onlara kötü davranmasın. Onlara yardım edin, koruyun ve yardıma ihtiyaç duydukları her zaman huzurunuza çıkmalarına engel olmayın.”

”Memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz.”

”Ne kadar tenha bir yerde olursa olsun bir fenalık yaparken, seni hiç kimsenin görmediğine hükmetme. Seni mutlaka bir gören vardır. O da Allah’tır.”

”Ölüm cebimizde bize hep eşlik etmektedir, neden cahillerde feryadla karşılanır, ölüm neden böyle şaşkınlık yaratır?”

”Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmaklığın alametlerindendir.”

”Seni, sende bulunmayan özellikler ve değerler icat ederek koltuklayan, bir gün gelir yapmadığın suçları da üstüne yığarak seni çekiştirmeye, çeliştirmeye kalkar.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.