Hz. Ömer Sözleri

0
5251
Hz. Ömer Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Hz. Ömer Sözleri, En Güzel Hz. Ömer Sözleri, Veciz Hz. Ömer Sözleri, Etkileyici Hz. Ömer Sözleri, Anamlı Hz. Ömer Sözleri, Halife Hz. Ömer Sözleri, Dini Hz. Ömer Sözleri


Güzel sözler sitemizde Hz. Ömer veciz sözleri bir araya getirilmiştir. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.


HZ. ÖMER SÖZLERİ

Yüze karşı övmek, boğazlamak gibidir.

Gözü haramdan korumak, en güzel şehvet perdesidir.

Mescidde oturan kimse, Allah’ü teâlâ’nın huzurunda bulunuyor demektir.

Şiddet göstermeden güçlü, kuvvetli; zayıflık belirtmeden yumuşak ol.
İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır.

Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amellerinizi tartılmadan önce tartınız.

Amellerin efdali, farzları yapıp haramlardan kaçınmak ve katında sâdık niyetdir.”

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur.

Oburluktan sakınınız, zira oburluk bu dünyada hamallık öldükten sonra ise pis kokudur.

Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.

Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün.

İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır.

Arkadaş çokluğu, zamanın felaketlerine karşı bir destek ve yardımdır.

Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım.

Helâlin onda dokuzunu harama düşmek korkusu ile terk ederdik.

Ölümü, yattığın zaman yastığının altında, kalktığın zaman burnunun ucunda bil!

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.
Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.

Ahiret yanında dünya nedir ki! Ancak tavşanın bir defa sıçraması misali bir şeydir.

En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı haber verendir.

Bizim çarşımızda dini(-n ticaret kaidelerini) bilen kimseler satıcılık yapsın.

Zenginlik de fakirlik de aynı şekilde birer binektir. Hangisine bineceğime aldırmıyorum.

Bir kimsenin sorduğu sorudan onun akıl seviyesini anlarım.

En akıllı kimse, insanların hareketlerini en iyi takdir edendir.

Bugünün işini yarına bırakma!

İş bir kere geri kalırsa artık hiçbir zaman ilerleyemez.

Şerri bilmeyen, onun tuzağına düşer.

Allah’ı anın, O’nu anmak şifadır.

Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. (Nefsin esaretine düşmeyesin.)

İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendinizi ıslah etmeniz gerekir.

Ahmakla dostluktan çekin, zira iyilik edeyim derken çok defa kötülük eder.”
Bir iyiliğin şerefi, geciktirilmeden hemen yapılmasındadır.

Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya çalış!

Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevk edendir.

Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız!

Halka karşı insaflı davranan, işinde muvaffakiyete erişir.

İnsan için iş çoktur, fakat tutacağı işten ak yüzle çıkmayı düşünmelidir.

Kibir ve gururlulukla haddini aşanı, Cenab-ı Hak yerden yere çarpar.

İnandığınız gibi yaşamıyorsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Sırrını gizleyen, kendine hâkim olur.

Hz. Ömer SözleriKötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.

Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır.

Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim; kalbi ile cahil olan kimselerdir.

Dua, sema ile arz arasında durur. Rasulullah’a salâvat getirilmedikçe, Allah’a yükselmez.

Başkasında görüp hoşlanmadığın ayıbın kendinde olduğunu görmemekten büyük ayıp olamaz.

Bana ayıplarımı, kusurlarımı söyleyen kimse Allah-ü teâlânın merhametine kavuşsun.

Ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. İçimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.

Dicle kenarında bir kurt bir koyunu yese, Allah adaleti gelir onu Ömer’den benden sorar.

Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır.

Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma namaz ve niyazına bakma aklına ve doğruluğuna bak.

Hz. Ömer SözleriAllah-ü teâlâ baskasına acımayana acımaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Hakkımda hangisinin daha hayırlı olduğunu bilemediğim için darlık ve bolluk günlerimin hiçbirine aldırış etmedim.

İnsanlarla güzel dostluk kurmak, aklın yarısıdır. Yerinde sual sormak, ilmin yarısı; iyi tedbir almak da yaşamanın yarısıdır.

Beni en çok şaşırtan şey, bir kimsenin, Allah’ ı bilip, O’na isyan etmesi; Şeytan’ı bilip ona itaat etmesi ve dünyayı bilip ona meyletmesidir.

Allah’ a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlar tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

Hz. Ömer: Hızla camiye koşan çocuğun kolundan tutarak, daha küçüksün bu acelen ne dedi? Çocuk: ”Dün benden daha ufak birisi öldü.” dedi.

Tevazunun başı, bir Müslüman ile yolda karşılaşırsan ilk önce selamı senin vermen, bir mecliste en geride oturmaya razı olman ve şöhretten uzak durmandır.

Tevbe’den maksad günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksad, kendini beğenmemektir. Şükürden maksad, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir.

Çok konuşan çok yanılır. Çok yanılanın hayâ duygusu azalır. Hayâ duygusu azalanın, günah ve harama düşme endişesiyle şüphelilerden sakınma titizliği kaybolur. Şüphelilerden sakınma titizliği kaybolanın kalbi ölür.

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz, kusurları bağışlamayan bağışlanmaz, affetmeyen kişi affolunmaz, günahlardan korunmaya çalışmayan kimse de korunup takvaya erdirilmez.

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zarafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi serilir.

On şey, on şeysiz düzelmez: Akıl, iffetsiz; fazilet, ilimsiz; kurtuluş, korkusuz; sultan, adaletsiz; asalet ve şeref, edepsiz; ferah, emniyetsiz; zenginlik, sehavetsiz; fakirlik, kanaatsiz; yücelik, tevazusuz; cihat, tevfiksiz iyileşip düzelmez.

Adalet olmadıkça; Yönetimin faydası olmaz. Edep olmadıkça; Asaletin faydası olmaz. Cömertlik olmadıkça; Zenginliğin faydası olmaz. Güven olmadıkça; Sevincin faydası olmaz. Kanaat olmadıkça; Fakirliğin faydası olmaz. Alçak gönüllü olmadıkça; Yükselmenin faydası olmaz. Allah’ ın başarıya ulaştırması olmadıkça; Çalışanın faydası olmaz.

Bütün dostları gezdim, gördüm. Dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Bütün elbiseleri gördüm. İffet ve sakınmaktan daha iyi elbise görmedim. Bütün malları gördüm; kanaatten daha iyi mal görmedim. Bütün iyilikleri gördüm; nasihatten daha iyisini görmedim. Bütün yemekleri görüp tattım; sabırdan lezzetlisini görmedim.

Fazla lakırdıyı terk eden kimseye hikmet bahşedilir. Fazla (tecessüsle) bakmayı terk edenin kalbine tevazu bahşedilir. Fazla yemeyi terk edene ibadet lezzeti bahşedilir. Fazla gülmeyi terk edene heybet bahşedilir. Mizahı terk edene izzet bahşedilir. Dünya sevgisini terk edene, ahiret muhabbeti bahşedilir. Başkasının ayıbı ile meşgul olmayı terk edene, nefsinin ayıplarını ıslah etme hâli bahşedilir. (Müteal, yani idrak ötesi olan) Allah’ın keyfiyetinde araştırma ve tecessüsü terk edene, nifaktan kurtuluş bahşedilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.