İnanç ile İlgili Sözler

0
2620
İnanç ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: İnanç ile İlgili Sözler, İnanç Hakkında Sözler, İnanç Üzerine Söylenmiş Sözler, İnanmak ile İlgili Sözler, İnanç Sözleri, İnanç Hakkında En Güzel Sözler, En Güzel İnanç Sözleri, İnanç ile ilgili Kısa Sözler, 


Güzel sözler sitemizin bu sayfasını ”İnanç” ile ilgili sözleri bir araya toplayarak devam ediyoruz. Sayfamızda inanç ile ilgili en güzel sözleri bulabilirsiniz. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Sayfamızda yayımlanmasını istediğiniz sözleri yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.


İNANÇ ile İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

”İnanç, yaşamanın gücüdür.” (Lev Tolstoy)

”İnanç, içimizdeki gözümüzdür.” (Alexander Maclaren)

”Eğer kendi kendinize inanıyorsanız, diğer kimseler de size inanacaktır.” (Wolfgang Van Goethe)

”İnancın yere düşerse silahın da yere düşer.” (Albert Camus)

”İnanç, görmediğimize inanmaktır, bunun ödülü ise inandığımızı görmektir.” (Saint Augustinus)

”İnanç, yeterli kanıtları bulmuş olan kalbin huzura ermesidir.” (Clark Pinnock)
”İnanç, arzuya dönüşen aşktır.” (William Ellery Channing)

”Şimdi inanç neyi ümit ettiğimizden ve neyi görmediğimizden çok emin.” (Havari Paul)

”Bir şeye inancı pekiştirmeden önce, birbirimize inanmayı öğrenmeliyiz.” (Yevtuşenko)

”İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” (Hz. Ömer)

”Herkes, Cennet’e kendi yoluyla girer.” (Büyük Frederich)

”İnsan inançlarının eseridir. Nasıl inanıyorsa öyledir.” (Bhagavad Gita)

”Kişi, inancı ölçüsünde genç, kuşkusu oranında yaşlıdır.” (Mac Arthur)

”İnanç, sevginin ümide dönüşmüş şeklidir.” (William Ellery Channing)

”Ancak Allah’a inandığım zaman, yaşadığımı anladım.” (Lev Tolstoy)

”Kainat yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en muharrik gücüdür.” (Albert Einstein)

”Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz de davamdan vazgeçmem.” (Hz. Muhammed)

”İnsan korkusundan utanç, Allah korkusundan inanç doğar.” (Samuel Johnson)

”İnsanın elinden inancım alsaydınız, bir koyun sürüsünün tarihinden başka bir insanlık tarihi olmazdı.” (Henry Bulwer)

”Zor olan şey, inanç, uğruna ölmek değil, onun uğruna yaşayabilmektir.” (William Makepeace Thackeray)

”Başkalarına duyduğumuz inanç, kendimizde neye inanmak istediğimizi ele verir.” (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

”İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir.” (Friedrich Nietzsche)
”İnancın en küçük tohumu bile, mutluluğun en büyük meyvesinden daha iyidir.” (Henry David Thoreau)

”Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı, o halde sen mi insanları inanması için zorlayacaksın?” (Kur’an-ı Kerim)

”Hiçbir davayı, hiçbir inancı, bir katilin kurşunları öldüremez.” (John F. Kennedy)

”Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler.” (Seneca)

”İnanç, kahramanlıklar üzerine inşa edilmiştir.” (Oswald Chambers)

”İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır.” (Montaigne)

”Nerede bir saray yaptırsam, yanında bir cami yaptırmazsam Allah’tan utanırım.” (Tuğrul Bey)

”Kuvvetli bir inançtan başka hiçbir şey, kuvvetli bir iş çıkaramaz.” (Honore de Balzac)

”Gördüklerim, beni görmediğim yaratıcıya inanmaya mecbur ediyor.” (Ralph Waldo Emerson)

”Hepimiz için en büyük mutluluk, her çağda, inançları için direnecek kadar güçlü ve yürekli kişilerin yetişmesidir.” (Robert G. Ingersol)

”İnanç kaybolduğunda, insan da kaybolur.” (John Green- leaf Whittier)

”İnsanların inancı yoksa, acaba ne işe yararlar, bir araç bir güç kaynağına bağlanmazsa yol alabilir mi?” (Confucius)

”Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir.” (Eflatun)

”İnandığımız şeyin, bir yabancının ağzından tekrarlandığını duymak bize zevk verir.” (Wolfgang Van Goethe)

”İnanç, insanoğlunun sahip olabileceği en yüksek tutkudur.” (Oliver Wendell Holmes)

”Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer.” (L. Borne)

”Dünyada en çok korktuğum insanlar, her şeye inanan, inandıklarına göre davranan ve her amaç için oy verenlerdir.” (P. B. Shelley)

”İnanç dersini, doğadan alabilenlere ne mutlu.” (Ralph Waldo Emerson)

”Büyücüler inanç sayesinde, fizikçilerin hakikat sayesinde yaptıklarından daha fazlasını yaparlar.” (Giordano Bruno)

”İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.” (Ernest Renan)

”İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir.” (John Stuart Mili)

”Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran, değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır.” (Andre Gide)

”Umumiyetle insanlar, arzu ettikleri şeylere kolayca inanırlar.” (Julius Caesar)

”İnanç, bize duygularımızın anlatmadıklarım anlatır, ama gördüklerinin tersini değil. Çünkü inanç, onların karşısında değil, üzerindedir.” (Blaise Pascal)

”İnanç, dış görünüşünüzü güzel ve parlak, içinizi arzu edilen ve geleceğiniz! de muhteşem kılar.” (V. Raymond Edman)

”İnanç, fanatizm üreten bir obje haline gelemez, ama Tanrı’nın niyetlerim, bize açık olduğu bir yol haline gelebilir.” (Oswald Chambers)

”Tanrı’yı idrak eden, akıl değil gönüldür, inanç, gönül tarafından kavranmış olan Tanrı’dır ama akıl değildir.” (Pascal)

”Çağdaş toplumda inançsız zengin bir erkek, daha tehlikelidir iffetsiz yoksul bir kadından.” (Bernard Shaw)

”Her yaratıcılığın ardında onu destekleyen bir inanç vardır. istekler ve hevesler gelip-geçicidirler, ama mucizeleri meydana getiren tek şey inançtır.” (Henry Miller)

”İnanç, görmediğime inanmaktır. Bunun mükafatı da inandığımızı görmektir.” (St. Augustine)

”İnanç bir çeşit bahis ya da bir spekülasyon değil midir? Zaten de böyle olmalıdır. Örneğin ben, kurtarıcı peygamberin yaşadığına dair bahse girebilirim.” (Samuel Butler)

”İnanç, Tanrı’nın yüceliğine ve güzelliğine karşı duyulan güven duygusudur. Bu, öylesine kesin bir duygudur ki, insan bunun için hayatım binlerce kez tehlikeye atabilir.” (Martin Luther)

”İnanç, mümkün değilmiş gibi gözüken bir şeyin varlığına duyulan mantıksız bir iman şeklinde tanımlanabilir.” (H. L. Mencken)

”Kainat Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür.” (Albert Einstein)

”İnanç, aykırılığa karşı kazanılan son zafer ve varlığın anlamsızlığının son savıdır.” (Reinhold Niebuhr)

”Akıl, ruhumuzun sol eli, inanç işe sağ elidir. Ve biz Tanrı’ya her iki elimizi birden kullanarak varırız.” (John Donne)

”Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim, savaşta siper içinde bulunup da Allah’a inanmayan, tek kimse görmedim.” (Dwight Eisenhower)

”İnancın ögeleri, düşünme nesneleri olmaları gereken yerde, tasdikleme ya da inkar etme nesneleri haline getirilirlerse, değerlerim yitirirler.” (Simone Weil)

”Yerkürenin anlamsızlığım, kainatın enginliğiyle kıyaslayarak anlatan felsefî tartışmaların bazen içimdeki inancı sarstığı olmuştur. Ama gönlüm beni, ilahî gerçeklerle yatıştırmıştır. İsa’nın dağdaki vaazı bir insanın yazabileceği türden değildir.” (Daniel Webster)

”Dünya ve insanlık tarihinin asıl, biricik ve en derin ve öteki bütün konuların üstünde olan konusu, inançsızlıkla inanç arasındaki çekişmedir.” (Wolfgang Van Goethe)

”İnanç, bir heyecan ve bir coşkunluk halidir. Tıpkı bir hazine gibi özen göstermemiz gereken bir aydınlanma durumudur. Onu, boş, uydurma ve ukalalık taslayan sert sözlerle israf etmemek gerekir.” (George Sand)

”İnancın, ne gerçekliğin içinde bir temeli, ne de gözle görünür bir desteği vardır, ama yine de bir köprü gibi, bizi şimdiki gerçeklikten sonsuza bağlar ve bize destek olur.” (Emily Dickinson)

”Parasını kaybeden insan çok şey kaybetmiştir, bir dostunu kaybeden insan daha çok şey kaybetmiştir, inancını kaybeden insan, her şeyini kaybetmiştir.” (Elenor Roosevelt)

”İnsanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler, eğer bir şeyi yapamayacağıma inanırsam, bu inanç onu yapma gücünü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam, başlangıçta sahip olmasam bile, onu yapacak gücü kendimde bulurum.” (Mahatma Gandhi)

”İnsan bir şeye inandı mı, onu başkasına da inandırmayı bir borç bilir, kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çeki düzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister.” (Montaigne)

”Despotluk inanç olmadan da işini yapabilir, ama özgürlük asla. Politik bağların gevşetildiği oranda ahlakî bağların güçlendirilmediği bir toplumda çürümüşlük nasıl önlenebilecektir? Ve Tanrı’ya inanmadıkları için sadece kendilerinin efendileri olan insanlara ne yapılması gerekir?” (Alexis de Tocqueville)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.