Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

0
2982
Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Kanuni Sultan Süleyman Sözleri, Kanuni Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman En Güzel Sözleri, En Güzel Kanuni Sultan Süleyman Sözleri, Kanuni Sultan Süleyman Özlü Sözleri, Kanuni Sultan Süleyman Ders Veren Sözleri, Kanuni Sultan Süleyman Sözleri Facebook


Sayfamızda Kanuni Sultan Süleyman ( I. Süleyman) sözlerine yer verdik. Osmanlı İmparatorluğunun 10. padişahı ve 89. Halifesidir. 1494 tarihinde doğmuş ve 1576 tarihinde vefat etmiştir. 46 yıl Padişahlık yapmış ve 13 sefere çıkmıştır. Muhteşem Süleyman olarak bilinmektedir. Sayfamızda yer alan Kanuni Sultan Süleyman sözlerini sosyal medya aracılığıyla paylaşabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.


KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SÖZLERİ

”Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.”

”Hakimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir diyar da yine ancak kılıç ile muhafaza olunur.

”Dünya kimseye payidar değildir.”

”Ben 3 kıtaya hükmediyorum ama balonun belli bir çapı var. Bu çap doğrultusunda ilerler isek birşey olmaz ama fazla şişirirsek elbet patlayacaktır…”
”Sanatkarlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır…”

”Bre Hayrettin bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de haine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun.”

”Altın ver, altın ver ki görsünler hazinenin kudretini.”

”Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler, kazandığın tüm başarılar Allah’ın bir lütfudur.”

”Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz.”

”Dünya bir hayaldir.”

”Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur? Aklım saçının kokusuyla doludur, Muhibbi (Kanuni) ansızın divane oldu, bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur? (Hürrem Sultan’a atıf şiirlerinden biri)”

”Bir zafer daha umuyorum. Hatta zaferi kendime vaad ediyorum.”

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri”Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şânına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cürret eder ve saçmaladığı delillerle isbat edilip susturulamaz, çıkar gider. Buna sebep nedir?”

”Hayreddin! Seni Fransızlara yardım etmek ve İspanya üzerine yüklenmek üzere başkomutan yapıyorum. Bu seferki vazifen çok ağırdır. Çünkü Fransızlardan başka Akdeniz’de kimlerin donanması varsa, onlara meydan okuyacaksın. Kapıkulundan gerekli sayıda tüfekçiden başka, sana istediğin kuvvetleri de vereceğim.

”Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur.”

”Bu, harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrad Kapısı’nı kırmaya andımız vardır.”

”Dünya ne kadar küçük.. (haritayı ikiye bölerek) Biz Doğu tarafını elimizde tutacağız.”

”Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil.”
”Bre Hasancan, devletin işi görmezden gelmek değildir. Elbet zulmedenler saptanıp cezasını çekecektir.”

”Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre haberim oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.”

”Devlet adalet üzerine inşa edilir.”

”Güç ve yiğitliğin leoparı, cesaret ormanının kaplanı, iman gücüyle dolu bir yiğit, topraklarımızı geri alan aslan, tüm güçlerin okyanusunun paha biçilemez incisi, inancın savunucusu, vezir-i azamım, beylerbeyim İbrahim Paşa.”

”Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbetteki bizden korkacaklardır.”

”Kafirin tedbiri bizi yolumuzdan çeviremez. Rodos illa alınacaktır. Yiğitlik bu mudur? Niçin gayret göstermezsiniz? Rodos şiddetli topçu ateşi ve hücumlarımız karşısında hala ayakta sallanıyor da neden bir türlü düşmüyor?”

”Komutan olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir.”

”Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm.”

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri”Vicdanın senin kıblendir, kaybetme Süleyman.”

”İnançlı tebaamıza yönelik süregiden soygunlar ve devletimize yönelik hakaretleriniz, bize Rodos adasını ve kalesini teslim etmenizi istemekten başka çare bırakmıyor. Eğer buna uyarsanız yedi kat göğü ve yeri yaratan Allah, altı ve yirmi bin peygamber ve göklerden gelen Hazreti Muhammed ve dört halife adına yemin ederiz ki; adadan serbestçe göçmenize müsaade edilecek ve orada kalmak isteyenlerin kılına zarar gelmeyecektir. Lakin emirlerimize derhal itimat gösterilmezse, hepiniz korkunç kılıcımızla paramparça edileceksiniz ve Rodos’un kuleleri, kalesi ve surları yer ile yeksan edilecek. Ne seni, ne de erlerini aklımdan çıkarmadığımdan kuşkunuz olmasın.”

”Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki, padişah olan Kanuni bile bu dünyadan eli boş gitmiştir.”

”Adalete hükmedersen her günün ibadet sayılır.”

”Dünyanın efendisi ben değil, reayadır ki, ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar.”

”İçime kibir girdi. (Mohaç Savaşı sonrası söylediği rivayet olunur)”
”Onlar (Fatih Sultan Mehmed ve devlet erkanı) İstanbul’u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız.”

”Kılıcın yapamadığını adalet yapar.”

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.