Kanunlar ile İlgili Sözler

0
2521
Kanunlar ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Kanun ile İlgili Sözler, Yasalar ile İlgili Sözler, En Güzel Kanun Sözleri, Kanunlar ile İlgili En Güzel Sözler, Yasalar ile İlgili En Güzel Sözler, Kanunlar ile İlgili Kısa Sözler, Yasa ile İlgili Kısa Sözler, Kanunlar Hakkında Sözler, Kanun Üzerine Söylenmiş Sözler, Kanunlar ile İlgili Özlü Sözler, Kanun ile İlgili Sözler Facebook, Kanun ile İlgili Sözler Twitter


Güzel sözler sitemizin bu sayfasında ”Kanun” ile ilgili sözleri bir araya topladık. En güzel sözleri bulabileceğiniz sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Sitemizde yayımlanmasını istediğiniz sözleri yorum bölümünden bizlere iletebilir, görüş ve önerilerinizi belirtebilirsiniz.


KANUNLAR, YASALAR ile İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

Yasalar ölür, kitaplar ölmez. (Bulwer Lytton)

Yasak, arzu doğurur. (Cenap Şahabettin)

Kanunlar, askerlikte sağırlaşırlar. (Cicero)
Yasa olmasa dahi vicdan vardır. (P.Syrus)

Yasa, dipsiz bir kuyudur. (Arbuthnot)

Yasalar, uyusalar bile ölmezler. (W.Shakespeare)

Savaşta kanunlar susar. (Cicero)

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. (Aristo)

Yasalar yassılaştıkça, insanı kamburlaştırır. (Ali Suad)

Hiçbir yasa, herkes için yeterince iyi değildir. (T.Livius)

En iyi yasalar; en az ve öz, en genel olanlardır. (Montaigne)

En doğru kanun, kanûn-ı tesâdüfâtdır. (A.Hamid Tarhan)

Bir devletin yıkılışıyla birlikte, yasaları da çoğalır. (Tacitus)
Yasaların bittiği yerde, diktatörlük başlar. (William Pitt)

Kanun bir kılıçtır, onu kullanacak el ister. (H.Rahmi Gürpınar)

İyi bir anayasa, en iyi diktatörden kat kat iyidir. (Macaulay)

Hiçbir şey devlete, yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz. (Justiniaus)

Tek gerçek yasa, özgürlüğe gidendir. Başka yasa yoktur. (Richard Bach)

İyi kanunlar, vicdanın yazılmış şekilleridir. (Chateaubriand)

Bütün kanunlar incelenecek olsa, onları çiğneyecek zaman kalmaz. (Goethe)

Yasalar bal arısını mahkum eder, eşek arısını beraat ettirir. (İskoçya Özdeyişi)

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır. (Chuck Yeager)

Lüzumsuz yasalar, lüzumlu yasaları zayıflatır. (Jonathan Swift)
Ahlak kanunları çiğnenmeye hiç gelmez, hemen öcünü alır. (Tolstoy)

Bir memleketin kanunları, ne kadar çoksa o memleket o kadar geridir. (İbn-i Mahdum)

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. (Thomas Fuller)

Silahların gürültüsü, kanunların sesini boğar. (Montaigne)

Kanun çalacağız diye çıkıp orta yere, kanunu çaldılar yere. (Can Yücel)

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir. (Platon)

Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır. (Marcus Aurelius)

Önemsiz yasalar, önemli yasaları zayıflatır. (Jonathan Swift)

Kanun koyanlar ya çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. (Montaigne)

Kanunlar elbiseler gibi olmalı, hizmetine girmesi istenen kimselere uygun olmalı. (Clearence S. Darrow)

Yasalardan yana olanlar, her zaman çoğunluktadır. (Calvin Coolidge)

Kanun yalnız biz fukaralar için var. O da cezalandırılırken sade! (Ahmed Arif)

Ağır ceza düzenimiz, karaya kara katarak beyaz elde etmeye yönelik, bir örgütlenmedir. (Bernard Shaw)

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. (Montaigné)

İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur. (Will Durant)

Kanunlarda düşüneceğimiz tek şey, bizi fazilete götürüp götürmediğidir. (Eflatun)

Bazı insanların halen hayatta olması, öldürmenin kanuna aykırı olduğundandır. (William James)

Kendilerine boyun eğmedikçe, iyi kanunlar iyi bir hükümet kuramaz. (Arisroteles)

Hiçbir yasa,geveze bir kadını, konuşmaktan alıkoyamaz. Rémy de Gourmont)

Doğanın yasaları, bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır. (Montaigne

Yasaların uygulanması, onların yapılmasından daha zordur. (T.Jefferson)

İşkencelerin en kötüsü, kanunla işkence etmektir. (F.Bacon)

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir. (Herbert Hoover)

Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz. (Napoleon Bonaparte)

Yasasız suç olmaz, yasa olmadan ceza verilemez. (Fransız Özdeyişi)

Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek temel bir unsurdur. (Montesquieu)

Elinde tutuklama emri olan bir komiser artık bir insan değil; soğuk sağır ve dilsiz bir kanun heykelidir. (Alexandre Dumas)

Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, o kadar da çok hırsız ve hayduta rastlanır. (Lao Tzu)

İnsanlar kendilerine kanun yaptıktan sonra bu kanunlar için yaşadıkları zannına kapılırlar. (Adolf Hitler)

Vicdanın ikinci bir kanun koyucu olduğuna inanıyorum. Bizim yakalayamadıklarımızı o kaçırmaz. (Dostoyevski)

Yasalar; bilginler için konmuştur, ama haksızlık etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye. (Epikuros)

Kanun yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir? (La Cordaire)

Bütün devletlerin başlıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. (N.Machiavelli)

Millet kaleleri uğrunda dövüştüğü gibi, kanunları uğrunda da dövüşmelidir. (Herakleitos)

Zulüm yanan ateş gibidir, yaklaşanı yakar. Kanun ise su gibidir, akarsa nimet yetiştirir. (Yusuf Has Hacip)

Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da insanın kendi vicdanıdır. (M.Gandhi)

Bugünki kanunlar; büyük sineklerin delip geçtiği, küçüklerin de takılıp kaldığı bir örümcek ağı gibidir. (H.de Balzac)

Dünyadaki her değişme bir mucize sonucu değil, bir kanun gereği meydana gelmiştir. (Lamarck)

Adalet önce devletten gelir, yasalar bir devletin toplumsal düzenidir. (L. Annaeus Seneca)

İnsanlar arasında, kanunsuz mücadeleden daha korkunç bir şey yoktur. (Aristoteles)

Özel servete dokunan yasalar, zeka oyunlarını geliştirmekten başka bir işe yaramaz. (H.de Balzac)

Yaratıcı insanlar, başkasının yönlendirmesine izin vermez. Onlar için insanların mutluluğuna yarayan, kanunlar yeterlidir. (Goethe)

Kanunlar yol gösteren ve tehlikeleri ve fenalıkları işaret eden deniz fenerleri gibidir. (İngiliz Özdeyişi)

İnsanların çıkardıkları yasalarla doğa yasaları, birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa,yaşamada o kadar zevkli olur. (Voltaire)

Kanunlar, zamanlar ve milletler bütün eserleriyle yıkılıp giderler, yalnız sanatın yıldızları, zamanın ufuklarında sonsuz ışıklar gibi parlar. (J.Paul Richer)

Yasaların bütün ezici ve üzücü tarafını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejder hanın başlarını kesmeye yelteniyorlar. (Eflatun)

Ayrıcalıklı kişilerin ezilmişler karşısında kendilerini bağışlatmak için omuzlarında hissettikleri kaygılar, aslında ayrıcalıklı kişilerin ayrıcalıklı kanunlarını koruyabilme kaygılarıdır. (Franz Kafka)

Kendileri için asıl kanun konulamayan şeyler, daima değişir ve kısa sürelidirler. Kendileri için kanun konulabilen diğer şeylerse, değişmeleri uzun zaman alanlardır. (Farabi)

Kanuna güvenlik ve saygı olmayan yerde zarar o kadar büyüktür ki, hiç bir fena kanun, memlekete o kadar ziyan vermez. (Falih Rıfkı Atay)

Kanunların çokluğu, çok zaman ahlak bozukluklarına özür teşkil eder. Halbuki sayısı pek az,fakat pek sıkı tatbik olunan kanunlara sahip bir devletin, teşkilatı daha düzenlidir.” (Descartes)

Bir milletin ahlâkında, adetlerinde ve eğlencelerinde, katı yüreklilik ve barbarlık ne derece hakimse, onun ceza kanunları o nisbette ağır olur. (Herbert Spencer)

Yasama,yargı, yürütme iç içe geçmişse, özgürlükler garanti de değilse; Anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir. (J.J.Rousseau)

Benim hizmet ettiğim yasalarla, küçük parmağımı bile köle etmeye kalksalar, nereye olsa gider, başka yasalar arardım. (Montaigné)

Kanunlara dayanan adli muhakemeler den daha büyük bir muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır. (Mahatma Gandi)

”Umursamamakta en ileri gidenler kanun yapıcı olurlar. Herkesten daha atak olan, herkesten daha haklıdır. Bugüne kadar hep böyle gelmiş, bundan sonra da hep böyle gidecektir! (Dostoyevski)

Yasa koymaktan haz alıyorsunuz. Ama onları çiğnemekten aldığınız haz daha fazla. Okyanus kıyısında oynayan, durmaksızın kumdan kaleler yapıp,sonra da kahkahalar atarak onları yıkan çocuklar gibi. (Halil Cibran)

Ahlaksızlık ve batıl inançlar bulaşıcı hastalıklar gibidir. Bütün bir toplumu etkileyebilecek üzücü olaylardan, kanunun menettiği cinayetlerden tamamen kurtulabilmenin tek çaresi, insani ve ahlaki güzellikleri vicdanlara yerleştirmektir. (Samipaşazade Sezai)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.