Kur’an-ı Kerim ile İlgili Sözler

1
20947
Kuran ı Kerim ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Kur’an-ı Kerim ile İlgili Sözler, Kur’an-ı Kerim ile İlgili Hadisler, Kur’an-ı Kerim Hakkında Sözler, Kur’an-ı Kerim Üzerine Söylenmiş Sözler, En Güzel Kur’an-ı Kerim ile İlgili Sözler, Kur’an-ı Kerim ile İlgili Sözler Kısa, Kur’an-ı Kerim ile İlgili Hadisler


Güzel sözler sitemizin bu sayfasında aslı bozulmadan günümüze kadar gelmiş kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ile ilgili sözleri ve hadisleri bir araya toplamaya çalıştık. Hayatınıza ışık tutması temennisiyle Kur’an-ı Kerim ile ilgili sözler sayfamızla sizleri baş başa bırakıyoruz.


KUR’AN-I KERİM ile İLGİLİ SÖZ ve HADİSLER

Kur’an okuyan bunamaz. (El-Manevi)

Kalbin şifası Kur’an okumaktır. (Hz. Ali)

Kur’an ile insan, ikiz kardeştir. (Hz.Muhammed)
Tefekkürsüz Kur’an okumada hayır yoktur. (Hz. Ali)

Kuran-ı Kerim’i, güçlü olmak için okuyunuz. (Edebali)

Kur’an insan nevine son bir haberdir. (Muhammed İkbal)

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. (İbn-i Mace)

Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. (Hz. Ali)

Kur’an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. (Humeyni)

İnsan için Kur’andan daha ulvî bir mîzan yoktur. (A.Şeref Güzelyazıcı)

Kur’an-ı Kerim; Allah’ın birliğini ispat eden, en büyük eserdir. (Gibbon)

Cihan sessiz bir Kur’an, Kur’an da sessiz bir Cihândır. (A.Şeref Güzelyazıcı)

Nice Kur’an okuyucuları vardır ki Kur’an onlara lanet eder. (Hadis-i Şerif)
Kur’an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. (İmâmı Gazalî)

Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. (Hz. Ömer)

Çağımızda Kur’ansız yaşamak; kör sağır dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. (Knematirul)

Kur’an-ı okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri iki kattır. (Halil b. Ma’dan)

İslamiyetin istinatgâhı Kur’andır. Ve Kur’an müslümanın berâtı ve necâtıdır. (M. X. Moreyl)

Sanma ki; önünde, seçenekler çok, Ya Kur’ân, ya hüsrân, üçüncüsü yok! (Cengiz Numanoğlu)

Boş zamanlarında daima Kur’an oku. Çünkü insanlığa ilk defa oku diyen O’ dur. (Ali Türkmen)

Kim Kur’an’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirir. (Hz.Muhammed)

İçinde Kur’an okunan ev, gök ehline pırıl pırıl ışık saçar; nasıl ki yıldızlar ışık saçarsa. (Beyhaki)

Kalbinde Kur’ân-ı Kerîm’den bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş ev gibidir. (Sünen-i Tirmizî)
Ben Kur’an-ı her yönden inceledim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. (Otto Von Bismack)

Ümmetimin en şereflileri ve ileri gelenleri, Kur’an-ı kalbinde, hafızasında taşıyanlardır. (İbn-i Abbas)

Kur’ân’ın sözü kaldı, özünü yasakladık, Sözünü de, yaldızlı kılıflarda sakladık. (Cengiz Numanoğlu)

Beşerin derdine derman olur ancak Kur’an Onsuz artık canavardan da beterdir insan. (A. Ulvi Kurucu)

Kur’an-ı okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendi dost ve yaranına şefaatçi olarak gelir. (Sahih-i Müslim)

Kur’ân’ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir. (Hz. Resul-i Ekrem)

Ben sağ kaldıkça, Kur’an’ın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed’in (S.A.V.) yolunun toprağıyım. (Mevlâna)

Kur’ân eczanesinde, her derde devâ vardır; Son kullanma tarihi: Kıyâmete kadardır. (Cengiz Numanoğlu)

Allah indinde şefaat bakımından en faziletlisi, Kur’an’dır. Ne Nebi, Ne Melek, ne de başkası. (Hz.Muhammed)

Kur’an sıhhatli kalpler için gıdâ; hasta kalpler şifâ dolu bir hakikât ve hayat eczânesidir. (A.Şeref Güzelyazıcı)

Modern ilmin on dört asır geriden takip ettiği Kur’an, ben şehadet ederim ki Allah’ın kelamıdır. (Kaptan Coustea)

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar; Sen Kur’ân’ı açarsan, Kur’ân da seni açar. (Cengiz Numanoğlu)

Kur’an’ın sergilediği dinin gayesi, insanı zorunlu kulluktan, serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir. (Şatibi)

Sanma ki; zorbalıkla yolumdan döneceğim; Ben Kur’ân’la doğmuşum, Kur’ân’la öleceğim. (Cengiz Numanoğlu)

Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an gençleşiyor; rumuzu (sırlı hakikatleri) tavazzuh ediyor (ortaya çıkıyor). (Said Nursî)

Dünya müslümanları, Kur’ân’la yüzleşmeden, Hiç kimse aramasın, hüsrana başka neden… (Cengiz Numanoğlu)

Mu’min kimseye yakışan şey, ölmeden önce Kur’ân’ı öğrenmesi veya onu öğrendiği halde ölmesidir. (İmam Sadık)

Kim Kur’ân’ı dünya ve dünyevî süsleri elde etmek için öğrenirse, Allah cenneti ona haram kılar. (Hz.Muhammed)

Kur’an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona serapa sembol ve mecazdır. (Ahmed Hulûsi)

Hattatlar yazdılar Kur’an hayran olur her okuyan. Kıyamete kadar duran kitabımdır benim Kur’an. (Demir Hafız Mehmed)

Kur’an-ın Allah kelâmı olduğunu inkâr etmek mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. (Otto Von Bismack)

Kur’an dan başka bütün kanunlar; değil bir topluluğun bir ev halkının saâdetini bile temin edecek mâhiyetten uzaktır. (Otto Von Bismack)

Müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kuran’da isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur. (Hz.Muhammed)

Her sofra hazırlayan kimse sofrasına gelinmesini ister. Allah’ın(manevi) sofrası ise Kur’an’dır. O halde bu sofrayı terk etmeyin. (Beyhaki)

Kur’an-ı yüklenenler Allah’ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden, Allah’a düşmanlık etmiştir. Onları dost edinen, Allah’ı dost edinmiştir. (Hadis-i Şerif)

Kur’an-ı Kerim güneş gibidir Hadisler aya benzer. Hikmetli sözler yıldızları andırır. Ay da yıldızlar da ışığını güneşten alırlar. (Muzaffer Coşkun)

Hz. Muhammed çağının güneşi Kur’andır. Müslümanların hayatını her sabah o başlatır. O Allah’ın ezeli bir edebiyâtıdır. (Knematirul)

Müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kuran’da isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur. (Hz.Muhammed)

Elinizde Kur’an olduğu halde, düşman toprağına yolculuk yapmayın. Ben onun düşman eline geçmesinden korkuyorum. (Hz.Muhammed)

Eğer doğu ile batı arasında (bütün dünyada) bulunan herkes ölürse, Kur’ân benimle olduğu müddetçe hiçbir zaman korkmam ve dehşete kapılmam. (İmam Zeyn-ül Abidin)

Bu Kur’an 7 harf (lehçe beyan tavrı) üzere indirilmiştir. Her harfin bir zahiri (dışı), bir batını (içi), bir haddi (varış yeri), bir matla’ı (doğuş yeri) vardır. (Hz.Muhammed)

Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur’an’dan, bir ayet olsun halka ulaştırınız. Beni İsrail’den de ibretli kıssalardan haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur. (Hz.Muhammed)

Kur’an yedi nüans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir,bir de batın mana taşımasın. Ebu Talib’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur. (Hz.Muhammed)

Şunu bilin ki kim Kur’ân’ı öğrenir ve başkalarına öğretir ve onda ki buyruklara amel ederse, ben cennete sevk eden ve cenneti ona gösteren kılavuzu olacağım. (Hz.Muhammed)

Her ayet; bir formül,bir kanun, bir denklemdir. Nasıl ki bir fizik formülü ile yüzlerce problem çözülürse, ayetlerin manası da, uygulama sahası da öyle geniştir. (Hekimoğlu İsmail)

Kuran’ın içinde, pek çok tekrarlar vardır. Onu okuduğumuz zaman, bu tekrarlar beni usandıracak sanılıyor fakat biraz sonra bu kitap, bizi kendisine çekiyor, bizi hayranlığa ve sonunda büyük saygıya götürüyor. (Goethe)

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.