Lokman Hekim Sözleri

0
2878
Lokman Hekim Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Lokman Hekim Sözleri, Lokman Hekim Özlü Sözleri, Kısa Lokman Hekim Sözleri, En Güzel Lokman Hekim Sözleri, Lokman Hekim Öğütleri, Lokman Hekim Kısa Sözleri, Lokman Hekim En Güzel Sözleri


Güzel sözler sitemizde Lokman Hekim sözleri bir araya getirilmiştir. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.


LOKMAN HEKİM ÖZLÜ SÖZLERİ

Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.

Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.

Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır. Çünkü dil insanı ipe götürür.

Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.

İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.
Cömertliği adet et.

Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut. Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış.

Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.

Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.

Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.

Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.

Kendini kadınlar gibi süsleme.

Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.

Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et.

Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.

Sağa sola bakma daima önüne bak.

Akrabalarınla ilişkilerini kesme,onlara yakınlık göster.

Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.

Sağlık için;çiğ yeme, sıcak yeme , çok yeme.

Gündüzleri hiç ,geceleri az uyu.

Akranınla sohbet et.

Başına gelene sabret.

Yemek, içmekte boğazına zarar verecek şeylerden koru.

Ölümü hiçbir an unutma. Ve ondan korkma. Hayırlılar için ölüm üstün mükafattır. Öyle ise ölüme hazırlan.

Devlet adamını ve hanımını sırdaş edinme.

Şüphe seni kimse ile dost etmez.

Büyüklere karşı ne diren ,ne de karşı gel.

En iyi nimet iyi huylu olmaktır.

Bilmediğin şeyde ustalık taslama.

Sorulmadan hiçbir şeye karışma.

Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap. Kendi ölçüne göre söz söyle. Herkesin hakkına riayet et.

Halk sende olmayanla seni överse aldanma.

Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.

Olgun insanın miheng taşı akıl danışmak,güler yüz ,nefse hakimiyet ,acıya katlanmaktır.

Elde edilen hikmeti sözler,balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler Bunlar ,çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.

Büyüğü olmayan kimse başını taşa vurur.

İyilikte dost düşman ayırma.

Dilini küfür sözlerden koru.

Doğru da olsa yemin etme.

Servet düşmanlığı insana ıstırap verir.

Herkese kendi ölçüsüne göre muamelede bulun.

Yarım kalmış birisi olmuş sayma.

Sabır murada ,kanaat zenginliğe götürür.

Aklı başında bilgin dostu tercih et.

İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.

Bağırıp çağırma seslerin en kötüsüdür.

Yürüyüşün kararlı olsun.

Küçüğünü hor görme;küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur.

Şükür nimeti bereketlendirir.

Lokman Hekim SözleriBaşkasının menfaatine ortaklık etme.

Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın. Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin.

Delil ve ispatını hazırladıktan sonra söz söyle.

Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.

Dost edineceğin insanı önce kızdır,yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.

Herkese yumuşak ol.

Sus ve düşün ;dil belasından kurtulmanın devası bunlardır.

İnsanın vefakar malı ahiret için biriktirdiğidir. El için toplanan ,miras bırakılan lakin ahirette hesabı verilen mal vefakar mal değildir.

Sadakayı terk etme,zekatı men etme.

Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar.

Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır.

Dosdoğru ol.

Balta bedeni,acı söz canı yaralar.

Halkın ittifakla üzerinde durduğu şeye sende uygunluk göster.

Bir kimse konuşurken araya laf karıştırma.

Lokman Hekim SözleriAyağını sıcak,başını serin tut.

Kendin küçük düşürüp horlatacak dereceye varmamak şartıyla herkese karşı nezaketle muamele et.

İyi kişilerle arkadaş ol.

Sözüne sadık ol.

Ağzını burnunu sessiz temizle .

Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.

Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma. Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun.

Alçak adama borçlanma.

Her işte ortalama davran.

Eski münakaşaları anma.

Misafire ne hizmet gerekirse yap.

Herkesle hoş geçin.

Günahın zerresinden bile kaç.Gazaba uğrayacakmışsın gibi Allah’tan kork. Lakin ümidin korkundan fazla olsun.

İyi kimselerin aleyhinde söz söyleme.

Vücudunu ve üstünü başını temiz tut.

Lokman Hekim SözleriKendini beğenme.

Bir kimseye karşı üstünlük taslayarak çalım satma.

Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma).

Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı kendine adet et.

Yapacağın işleri bilerek ve düşünerek yap.

Gülünç söz söylemekten çekin.

Herkesin yanında dişlerini ayıklama.

Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme.

Kadına ve çocuğa sır söyleme.

Hiçbir şeye karşı kayıtsız davranma.

Senden büyüklerle şakalaşma.

Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun.

Diline sahip ol.

Çocukların keyfine uyma.

Acele etmek sabra mani olur;muradına erişemezsin.

Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut. Onlardan teşekkür bekleme. Mükafatı Allah’tan bekle. Emellerini O’nun ihsanına bağla.

Başkasına akıl vereceğine kendi malını kaybetme.

Kötü kimselerle arkadaş olma.

Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme.

Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.

Misafir yanında bir kimseyi azarla.

Hem fodul,hem kibirli olmaktan sakın.

Oğlum dostları bir şeyini reddetme.

Tevazudan ayrılma(Alçak gönüllü ol) .

İşsiz güçsüz serseri adamların yanında oturma.

Güneş doğacağı vakitlerde uyuma.

Dünya işleri için kendini fazla üzme.

Halka yakın ol,doğru konuş.

Ekmekle tuz ikram edenin bile iyiliğini unutma, hakkında dua et.

Kuvvetini denemeye çalışma.

Sabrın başlangıcı zor , sonu tatlıdır.

Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da geçer.

Oğlum dostları bir şeyini reddetme.

Adalet öyle bir binadır ki,asla viran olmaz.

Nankörlere yakın durma, iyilik ve öğütlerin kaybolur.

Düşman daima düşmandır.

Güzellik,huy fenalığını ve cehaletini gidermez.

Susmak selamet kapısını açan tek anahtardır.

İyi bir üstadı baba yerinde tut.

Oğulcuğum! Konuştuğum için pişman olmuşumdur. Ama sustuğum için asla pişman olmadım.

Hayırlı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma.

Cömert ol ki,itibarın artsın İnsanı yükselten akıldır .

Kavga ve gürültüden uzak dur.

Yemeğe tok, ilme aç ol.

İdaresi az mal israf edilen maldan iyidir;çünkü idare edilen mal çoğalır,israf edilen mal azalır.

Acele iş görme.

Seni anlamayanlara uğrama.

İyilik dost kazandırır .

Sırrını sakla.

Misafire iş buyurma.

Gençlik zamanını ganimet bil.

Mal biriktirenle ilmi saklayan bu dünyaya hasret gider.

Doğru konuş fakat sert olmasın.

Masraflarını gelirlerine göre ayarla.

Ahmak cahil kimseden uzak dur.

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.

Yemekten sonra yürümek gereklidir.

Herkese karşı saygılı davran.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.