Medeniyet ile İlgili Sözler

0
6812
Medeniyet ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Medeniyet ile İlgili Sözler, Uygarlık ile İlgili Sözler, Medeniyet Hakkında Sözler, Uygarlık Hakkında Sözler, Uygarlık Sözleri, Medeniyet Sözleri, En Güzel Medeniyet Sözleri, En Güzel Uygarlık Sözleri, Medeniyet Üzerine En Güzel Sözler, Uygarlık Üzerine En Güzel Sözler, Kısa Medeniyet Sözleri, Kısa Uygarlık Sözleri, Etkileyici Uygarlık Sözleri


Güzel sözler sitemizde ”Uygarlık, Medeniyet” ile ilgili sözleri bir araya getirdik. Sayfamızda yer alan sözlerden beğendiklerinizi sosyal medya hesabınızda yayımlayabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Bizlere yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.


UYGARLIK, MEDENİYET ile İLGİLİ SÖZLER

Medeniyetin ilk şartı adalettir. (Sigmund Freud)

Yamyamlar, çatal kullanarak medeni olamazlar. (N. Hawthorne)

Medeniyet, insanlarla tabiatın arasını çok açmıştır. (H. R. Gürpınar)
Uygarlık, eğitimle yıkım arasındaki yarıştır. (H. G. Wells)

Her uygarlığın en yüksek noktasında, çöküş de belirir. (C.W.Ceram)

Uygarlık yolu, konserve kutularıyla yapılmıştır. (Elbert Hubbard)

Medeniyet iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık. (Cemil Meriç)

Uygarlık dürtüselliği engelleyerek insanı bozar. (Tahir Musa Ceylan)

Milli ahlak olmayan yerde, millet de, medeniyet de olmaz. (Ziya Paşa)

Bütün medeniyetler teokrasiyle başlar ve demokrasiyle biter. (Victor Hugo)

Uygarlık; olumlu, uyumlu olmak, bir bütün olmak demektir. (Henry Huxley)

Bir uygarlık; insanlardan istenene dayanır, onlara sağlanana değil. (St. Exupery)

Medeniyetin esası, başkalarının tecrübelerinden yararlanmaktır. (Metin Toker)
Gerçek uygarlık insanın yüreğinde değilse, hiçbir yerde yoktur. (Dunamek)

Uygarlık, kültür ağacına aşılanmadıkça, bütün çiçekleri açmaz. (Ziya Gökalp)

Uygarlık eğer insanın kalbinde değilse, hiçbir yerde değildir. (G. Duhamel)

Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir. (Emerson)

Uygarlık bir harekettir, bir durum değil. Bir yoldur. Liman değil… (Arnold Toynbee)

Medeniyetin son gayesi, insan şahsiyetinin son gelişmesidir. (Alexis Carrel)

Medeniyet, insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. (A. Hamdi Tanpınar)

Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır. (Mark Twain)

Bir insanı medenileştirmeye karar verince, işe büyükannesi ile başlayınız. (Victor Hugo)

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. (Mustafa Kemal Atatürk)
Bir ülkenin uygarlık derecesi, kadınlarına ve çocuklarına verdiği değerle ölçülür. (George William Curtis)

Uygarlıktaki her ilerleme, aynı zamanda eşitsizlik yolundaki bir ilerlemedir. (Jean J. Rousseau)

Medeniyet, öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar, mahveder. (Mustafa Kemal Atatürk)

Uygarlığın hastalıkları, çürük maddelerle toplum kurma denemelerinden doğar. (B. Shaw)

Uygarlık; giyindiğimiz şeydir, kültür ise; onun altında görünen şeydir. (Robert Launlake)

Medeniyet insanı öldürmüştür, insanı ve hayatı. Avrupa bir kıyametin arifesindedir. (Cemil Meriç)

Uygarlık, ilk defa bir insanın öfkelenince taş atmak yerine laf atmasıyla başlamıştır. (Sigmund Freud)

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz. (Mustafa Kemal Atatürk)

Medeniyetin birinci vazifesi çocuğun dudağına tebessüm kondurmaktır; gam düşürmek değil! (Refik Halid Karay)

Bir zamanlar insan, ayı yalnızca hissetmek istiyordu, şimdi onu görmek istiyor. (Wolfgang Van Goethe)

Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadınların hayat şartlarına bakın. (John Stuart Mill)

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. (Mustafa Kemal Atatürk)

Bir millet; ya şarklı, ya garplı olur. İki dinli bir fert olmadığı gibi iki medeniyetli bir millet de olamaz. (Ziya Gökalp)

Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta, daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor. (Will Rogers)

Medeniyetin en verimli tarafı, kendine tahammül eden insanlar yetiştirmesidir. (Saturday Evening Post)

Uygarlık tarafından, yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bir uygarlık çağını yaşıyoruz. (Friedrich Nietzsche)

Her medeniyet kendinin bütünüdür. Ayrı kültürlerin zoraki nikâhından hilkat garibeleri doğar. (M. Selahattin Şimşek)

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan yılmadan ilerlemektir. (Mustafa Kemal Atatürk)

Politika ve harp tarihi kılıcın zaferiyle doludur. Fakat kültür ve medeniyet tarihini yapan kalbin zaferidir. (Peyami Safa)

Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni desenize hayvanlar bizden daha medeni. (Mehmet Akif Ersoy)

Bireyin özgürlüğü uygarlığın getirisi değildir. Uygarlık yokken özgürlük çok daha fazlaydı. (Sigmund Freud)

Tüm uygarlığımız, karşılıklı kar sağlayan bir alışveriş düşüncesi, satın alma açlığı üzerinde yükseliyor. (Erich Fromm)

Uygarlık, insanların birbirine karşı duyduğu içgüdüsel düşmanlık sebebiyle mütemadiyen parçalanma tehdidiyle karşı karşıyadır. (Sigmund Freud)

Nefret ettiğin insanla iyi geçinme çabasına siz medeniyet diyorsunuz, ben sahtekarlık diyorum. O yüzden anlaşamıyoruz. (Charles Bukowski)

Küfür etmek medeniyetsizliğin belirtisidir. Eğer yiğitliğinizi göstermek istiyorsanız, bunun için daha asil çözümler bulunuz. (Grigory Petrov)

Kalitenizin ölçüsü, boş zamanlarınızda ne yaptığınızdır. Medeniyetlerin kalitesi de insanlara sağladığı boş zaman ve bunun kalitesi ile ölçülür. (Irwin Edman)

Özgürlük insanlara medeniyetin bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdu. (Sigmund Freud)

Uygarlık maddi ve manevi ilerlemedir; bu ilerleme gerek kişilere, gerekse topluluklara hayat uğraşısının yarattığı zorlukları azaltmakla olur. (Albert Schweitzer)

Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır. (Albert Schweitzer)

İnsanları uygarlaştıran ve insan türünü bozan şey, ozana göre; altın ve gümüş, filozofa göre; demir ve buğdaydır. (Jean J. Rousseau)

Bugünkü medeniyet; arka üstü yatıp, yıldızları temaşa ile vücuda getirilecek mistik bir hayat şekli değildir. (Avni Başman)

Uygarlığı tanımlamak için; vahşi bir insanın ne anlam, ne de fayda bulmadığı bütün kelimeleri sözlükten çıkarmak yeter. (Paul Valéry)

İnsanlar uygar oldukları müddetçe en güzel soruları soramazlar, çocuk oldukları müddetçe en güzel sorulara koşarlar, kafalarında menedici bir kural veya sansür yoktur. (Yalçın Küçük)

Medeniyet safında milletçe lâyık olduğumuz mevki almak, yani en ileriye ve en yükseğe varmak. Bunun kadar ruhu coşturan, aşkı hızlandıran ne olabilir? (Reşit Galip)

Uygarlık hayatın zorunluluklarının yarattığı baskıyla ve içgüdüleri tatmin etmekten vazgeçme pahasına kurulmuştur. (Sigmund Freud)

Uygarlığın gerçek ölçüsü ne nüfus çokluğu, ne kentlerin büyüklüğü, ne de üretim bolluğudur. Gerçek ölçü ülkenin yetiştirdiği insanların nitelikleridir. (Emerson)

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. (Atatürk)

Kadınların,erkeklerin,çocukların,etin,kanın ve ruhun hor kullanılması.Eğer medeniyetin insanlık için yapabileceği en iyi şey buysa,o zaman uluyan ve çıplak bir vahşilik verin. (Jack London)

İnsanoğlu, bugün eriştiği medeniyet seviyesine gelmek için çok büyük çabalar harcadı. Bu uğurda kan döküldü, kelleler gitti, bu yüzden bugün insanım diyen hiç kimse medeniyete sırtını dönerek, insanlığı geri götürecek hareketler yapamaz. (Zülfü Livaneli)

Medeniyet gittikçe daha çok büyük şehirlere yöneliyor; gittikçe şehirli bir topluma dönüşüyoruz.;kalabalık apartmanlarda yaşıyor, akşamları ve sabahları gökyüzüne bakacak yeri ve zamanı bile zor buluyoruz, bu yüzden de güzel olan bir çok şeyle aramızdaki bağı yitiriyoruz. (Jiddu Krishnamurti)

Medeniyetin, gelişme düşüncesinin amacı birbirini öldürmeye uğraşmak mıdır, yoksa kardeşliğin kurulmasına çare aramak mı? Neden insan öldürme tekniğinde en ileri olan, savaş aletlerini en iyi yapan milletleri en medeni, en ileri sayıyorlar? www.incesoz.com Şimdiki milletlerin hiçbirisi meğerse medeni sıfatına layık değilmiş… (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Çoğu medeniyet korkaklık üzerine kurulmuştur. Korkak olmayı öğreterek medenileştirmek epey kolaydır. Cesaret sınırlarını düşürürsün, istekleri sınırlarsın, iştahları denetim altına alırsın. Ufkun etrafını çiftle çevirirsin. Her faaliyet için bir kanun yaparsın. Kaosun varlığını inkar edersin. Çocuklara bile yavaş yavaş nefes almalarını öğretirsin. Evcilleştirsin. (Frank Herbert)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.