Mustafa Kemal Atatürk Kısa Sözleri

10
7094
Mustafa Kemal Atatürk Kısa Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Atatürk Sözleri, Atatürk Sözleri Kısa, Kısa Atatürk Sözleri, Mustafa Kemal Atatürk Sözleri Kısa, Kısa Mustafa Kemal Atatürk Sözleri, Özlü Atatürk Sözleri, En Güzel Atatürk Sözleri, Kısa Atatürk Sözleri 2019


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk Ulusunun kurtarıcısı ve kurucusudur. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Sayfamızda Mustafa Kemal Atatürk sözlerinden kısa olanları bir araya getirmeye çalıştım. Beğendiğiniz sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anabilirsiniz.


Mustafa Kemal Atatürk Kısa Sözleri

”Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.”

”En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.”

”Vatana ihanetin nedeni olmaz! Er yada geç bedeli olur…”

”Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.”
”Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”

”Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”

”Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.”

”Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

”Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.”

”Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.”

”Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.”

”Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.”

”Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.”

”Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.”

”Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur.”

”Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.”

”Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.”

”Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.”
”Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.”

”Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.

”Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”

”Yurtta sulh, cihanda sulh.”

”İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!”

”Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.”

”Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.”

”Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.”

”Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür.”

”Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”

”Sizlere saldırmanızı değil , ölmenizi emrediyorum.”

”Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.”

”Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.”

”Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”
”Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.”

”Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.”

”Türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her şeyin üstünde taktir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır.”

”Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.”

”Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.”

”Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.”

”Egemenlik verilmez, alınır.”

”Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.”

”Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

”Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Mustafa Kemal Atatürk Kısa Sözleri”Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.”

”Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.”

”Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.”

”Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.”

”Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.”

”Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz.”

”Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.”

”Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.”

”Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur.”

”Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez.”

Mustafa Kemal Atatürk Kısa Sözleri”Büyük şeyleri büyük milletler yapar.”

”Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.”

”Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.”

”Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

”Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

”Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.”

”Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

”Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye’nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Bize düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır. ”

”Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı ben hiç birşey yapamazdım.”

”Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk Kısa Sözleri”Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir.”

”Benim naciz vücudum bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyyen payidar kalacaktır.”

”Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.”

”Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.”

”Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.”

”Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir…”

”Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.”

”Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.”

”Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.”

”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”

”Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur.”

”Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.”

”Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

”Dünyada ne görüyorsak Kadın’ın eseridir.”

”Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.”

”Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.”

”Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

”Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.”

”Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.”

”Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!”

”Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.”

”Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.”

”Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.”

”Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.”

”Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.”

”Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.”

”Bütün ümidim gençliktedir.”

” Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.”

”Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.”

”Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.”

”Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.”

”Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.”

”Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.”

”Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.”

”Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.”

”Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.”

”Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”

”Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir , fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.”

”Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.”

”Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.”

10 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.