Öğretmenler ile İlgili Sözler

0
3454
Öğretmenler ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Öğretmenler ile İlgili Sözler, Öğretmenler Hakkında Sözler, Öğretmenler İçin Söylenmiş Sözler, Öğretmen Hakkında Sözler Kısa, En Güzel Öğretmenler için Söylenmiş Sözler, Öğretmenler ile İlgili Sözler Facebook, Etkileyici Öğretmenler ile İlgili Sözler, Öğretmenler günü Mesajları, Öğretmenler Günü Sözleri


  Sayfamızda geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimiz hakkında söylenmiş en güzel sözler yer almaktadır. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızdan yayımlayabilir, öğretmenlerinize göndererek onları unutmadığınızı gösterebilirsiniz. 


ÖĞRETMENLER ile İLGİLİ SÖZLER

Öğretmenlik Tanrı sanatıdır. (Hz. Ali)

Öğretmek, yeniden öğrenmektir. (Jackson Brown)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman Atasözü)

Öğrenmesini bilmeyen herkes, öğretmen olur. (Oscar Wilde)
Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. (Ukrayna Atasözü)

Hocası olmayanın, hocası şeytandır. (Muhyiddin-i Arabi)

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Bu kadar güzel olmasaydım, öğretmen olurdum. (Linda Evangelista)

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

Öğrenci hazır olduğunda, öğretmen orada olacaktır. (İngiliz Özdeyişi)

Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. (Atatürk)

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek başkasına ışık verir. (Ruffını)

Milleti kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)

En iyi arkadaşınız ilminize ilim katandır. (Frank Moore)

Öğrenmeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır. (Johann Heinrich Pestalozzi)
Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. (Atatürk)

Öğretmenin etkisi sonsuzdur. Etkisinin nerede biteceğini kendisi de bilemez. ( Henry B. Adams)

Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir. (Atatürk)

Eğitmen; bilgisi, değer yargıları, davranış biçimiyle etkileyen, yönlendiren kişidir. (Öztin Akgüç)

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir. (Horace  Mann)

Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. (Brougham)

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. (H.V. Dyke)

İyi bir öğretmen tarafsızdır; herkese direnç, kendini denetleme ve ayarlama örneği olur. (Maurice Moffalt)

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder. (Arif Hikmet Par)

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden, daha korkunç bir şey olamaz. (Goethe)
Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk)

Sıradan öğretmen, anlatır; iyi öğretmen, açıklar; üstün öğretmen sergiler ve muhteşem öğretmen, esinlendirir. (William A.Ward)

Bir kimse eski bilgilerini yeniden ve yeniden gözden geçirebiliyor ve bunlara yenilerini ekleyebiliyorsa o kişi diğerlerinin öğretmeni olabilir. (Confucius)

Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk)

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)

İyi hoca öğrencisini imtihan ederken; onun bilmediği konulardan çok, bildiği konuları arayıp, bulmaya çalışır. (Prof.Scwartz)

Öğrencilerinin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak, bir öğretmenin en önemli görevidir. (Albert Einstein)

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin. (M.L. Boren)

Öğretmen, bir zekayı tamamen hazır bilgilerle dolduran öğretici değil, öğrencilerin kendi kendilerine fikirlerini geliştirmeleri için onları teşvik eden bir insan olmalıdır. (Alexis Carrel)

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

Öğretmenlerim, benim için hayatta birer örnek oldular. Tıpkı onlar gibi öğretmen olmak, yoksul ve her türlü sıkıntılardan uzak, yine onlar gibi taktir görmek, hayatımın tek rüyası oldu. (E. Renan)

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)

Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (Atatürk)

Öğretmenler için kimseye sağlanmayan olanakları yaratmak zorundayız. Bunu da bir an önce yapmalıyız; çünkü halk, her yönden  yeterli bir eğitim görmezse, devlet, yeterince pişirilmemiş tuğlalardan örülen bir ev gibi çöküverir. Öğretmen, bir sanatçı gibi, işine büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. (Anton Çehov)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.