Oruç Sözleri-Oruç Mesajları

0
2407
Oruç Sözleri Oruç Mesajları

SAYFA İÇERİĞİ: Oruç ile İlgili Sözler, Oruç ile İlgili Mesajlar, Oruç Sözleri, Oruç Mesajları, En Güzel Oruç Sözleri, En Güzel Oruç Mesajları, Oruç Hakkında Sözler, Mevlana’nın Oruç Hakkında Sözleri, Oruç ile İlgili Hadisler, En Güzel Oruç Sözleri, Oruç ile İlgili Kısa Sözler, Oruç Hakkında En Güzel Mesajlar, Ramazan ile İlgili Sözler, İftar ile İlgili Sözler, Oruç Sözleri-Oruç Mesajları Yeni


Güzel sözler sitemizin bu sayfasında ”Oruç” konusunu işledik. Sayfamızda en güzel oruç söz, mesaj ve hadisler bir araya getirilmiştir. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızda yayımlayabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.


 ORUÇ ile İLGİLİ SÖZ ve MESAJLAR

Oruç sevdası bambaşka bir sevdadır. (Hz. Mevlana)

Oruç ehlinin duâlarına karşılık verilir ve kabûl edilir. (Burhaneddin Tirmizi)

Cennet’in bir kapısı var, adına ”Reyyan” derler, oradan ancak oruçlular girebilir.
Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut, sahur yemeğidir. (Müslim, 6, 60)

Allah’ü teâlâya ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. (Burhaneddin Tirmizi)

Ey gönül! Oruçlu iken Allah’a misafirsin; sana gökyüzü sofrası yakışır! (Hz. Mevlana)

Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.

Oruçlu iken vefat etmiş kimseye Allah kıyamete kadar oruç tutmuş sevabı yazar.

Bir kimse bütün kulluk vazîfelerini yerine getirse, fakat mîdesini doldursa hiç bir yere ulaşamaz. (Burhaneddin Tirmizi)

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. (Bakara suresi 183)

Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.

Orucun Allahü teâlâ katında büyük değer ve önemi vardır. (Burhaneddin Tirmizi)

Eğer Allahü teâlâya tâatta bulunamazsanız, hiç olmazsa oruç tutun. (Burhaneddin Tirmizi)
Bu ay Allah için açlık ve susuzluğun, taat ve ibadetin meşakkatlerine sabır ve tahammül ayıdır. Sabrın karşılığı da Cennettir.

Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var.

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (R. Salihin, 1259)

Oruç, hikmet hazînelerinin anahtarıdır. (Burhaneddin Tirmizi)

Kim yalanı ve onunla ameli terk etmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.

Allah’ım senin rızanla oruç tuttum, senin rızanla orucumu açıyorum.

Bu ayda (Ramazan) bir farzı yapmak, başka aylarda yetmiş farz yerine geçer.

Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır.

Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeğe önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir tâat yoktur. (Burhaneddin Tirmizi)

Bu ayda (Ramazan) küçük büyük bir hayır yapan insan, başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap alır.
Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe (nafile) oruç tutmasın.

Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.

Oruç da, Kur’ân da kula, yani, kendilerine devam edenlere, kıyamet günü şefaat edeceklerdir.

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. (Müslim, Sıyam 2, (1079)

Peygamber ve velîlerin kalplerinden hikmet pınarları, açlık ve oruç bereketi ile fışkırmıştır. (Burhaneddin Tirmizi)

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Bu ay (Ramazan) Allah için açlık ve susuzluğun, takat ve ibadetin meşakkatlerine sabır ve tahammül ayıdır.

Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin.

Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki, sıhhate ziyan gelmesin, insanı işten alıkoymasın. (Burhaneddin Tirmizi)

Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir, fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (R. Salihin, 1259)

Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar.

Orucu gereğince tutsa, başka kulluk vazîfelerinde kusur olsa bile, yine bir yere erişir. (Burhaneddin Tirmizi)

Ramazan ayında gereği gibi oruç tutarsan, senin vücut toprağını altın ederler. Senin fani varlığını taş gibi ezerler de göğe sürme yaparlar. (Hz. Mevlana)

Oruç der ki: Ey Rabbim, hakikat ben onu, yani oruçluyu, gündüzleri yemekten ve şehvetlerden menettim. Onun hakkında beni şefaatçi kıl!

Kim Ramazan orucunu farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek gönül hoşluğu ve tam bir ihlas ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır.

Oruç hamama benzer. Seni maddî ve manevi kirliliklerden, bütün kötülüklerden temizler. (Hz. Mevlana)

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. (Müslim, Sıyam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721))

Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara siperdir. Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. (Tirmizi, Cihad 3, (1624)

Oruç, insan şeklindeki hayvanın hayvanlığını giderir. Bu yüzdendir ki oruç, insanın insanlığını olgunlaştırmaya mahsustur. (Hz. Mevlana)

Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara siperdir.Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.

Yemekten ve içmekten kesilmek oruç değildir. Oruç, çirkin söz söylemekten, kötü temastan, nefsin boyunduruğundan kurtulmak ve fena hareketlerden sakınmaktır.

Her kim oruçluya bir yudum su verirse, Allah da ona benim mahşerdeki havuzumdan öyle bir su içirecektir ki, Cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir.

Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennemden kurtuluştur. Bu ayda kim kölesinin (işçi ve hizmetçisinin) işini hafifletirse, Allah da onu affeder ve Cehennemden uzak tutar.

Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun.

İslam’ın binası şu beş direk üstüne kurulmuştur: ”Kelime-i Şahadet, Zekat, Hac, Oruç, Namaz.” Allah’ a yemin ederim ki, bu direklerin en kuvvetlisi, en büyüğü oruçtur! (Hz. Mevlana)

Oruç, can gözünün açılması için bedenleri kör eder. Senin gönül gözün kör de, o yüzden kıldığın namazlar, yaptığın ibadetler sana o aydınlığı vermiyor, hakikati göstermiyor. (Hz. Mevlana)

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Tirmizi, İman 3, (2612)

Sen, hiç bilgi nuruyla nurlanmış bir hayvan gördün mü? Beden de bir hayvandır. Hayvanın ardına düşüp de orucu bırakma! (Hz. Mevlana)

Sen, orucu, şaşılacak acayip meziyetleri bulunan bir şey olarak bil! Oruç, insana can bağışlar. Gönül lütfeder. Sen, şaşılacak bir şey görmek istersen, oruca şaş! Sen, göklere çıkmak, Mi’rac etmek sevdasındaysan, şunu bil ki, oruç, senin önüne getirilmiş bir Arap atıdır. (Hz. Mevlana)

Ramazan’ da yemekte, içmekte, kötü söz söylemekte, kötü iş işlemekte sabırlı olduğun için, bu sabır, senin manevî görüşünü artırır, gönlünün gözünü açar. (Hz. Mevlana)

Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur: Allah der ki: Ağzı kokan şu kul şehvetini, yemesini, içmesini benim için terkediyor. Madem ki sırf benim için oruç tutmuş, o orucun ecrini ben veririm.

Kim Ramazan orucunu, farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek, gönül hoşluğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Oruç Şefaat Edecektir. (Buhârî, Kitâbu’l- imân)

Bu ayda her kim oruçlu bir mü’mine iftar edecek bir şey verirse, yaptığı bu iş günahlarının bağışlanmasına ve Cehennemden kurtulmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmeden onun kadar sevaba kavuşur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.