Ruh ile İlgili Sözler

0
8956
Ruh ile İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Ruh ile İlgili Sözler, Ruh Hakkında Sözler, Ruh Üzerine Söylenmiş Sözler,  En Güzel Ruh ile İlgili Sözler, Kısa Ruh ile İlgili Sözler, Ruh ile İlgili En Güzel Sözler, Ruh ile İlgili Kısa Sözler, Etkileyici Ruh Sözleri


Güzel sözleri derlediğimiz sitemizde bu sayfamızı ruh ile ilgili sözlere ayırdık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Sayfamıza katkılarınızı bekliyoruz.


RUH ile İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER

Vücut, ruhun bineğidir. (Şeyh Galib)

Duygu akla, akıl da ruha esirdir. (Mevlana)

Kıskançlık ruhun hastalığıdır. (John Dryden)
Hayal gücü, ruhun gözüdür. (Joseph Joubert)

Ruh, neşesini çalışmakla bulur. (P.B.Shelley)

Ruhu lekeleyen daima vücuttur. (Victor Hugo)

İnsan, ruhunda açılan yaradan da ölür. (Balzac)

Büyük ruhları, aşk büsbütün büyütür. (Schiller)

Kainatın efendisi ruhtur. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Büyük ihtiraslar büyük ruhlar içindir. (Oscar Wilde)

Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar. (Voltaire)

Ancak küçük ruhlar, işlerin ağırlığı altında ezilir. (Horatius)

Istırap çekmemiş bir ruh, saadetten ne anlar. (George Sand)
Hayvanın gücü pençesidir; insanın ki ruhunda! (Cemil Meriç)

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur… (Aristo)

Büyük ruhlar, ızdıraplara sessizce katlanır. (Friedrich Sebiller)

Başkalarının ruhu karanlık bir ormana benzer. (Ivan Turgenev)

Kılıcın kını kemirdiği gibi, ruh da göğsü yıpratır. (Lord Byron)

Kapalı gözler, ruhu seyretmenin en güzel şeklidir. (Victor Hugo)

Ruh güzelliği, beden güzelliği kadar kolay görülmez. (Aristoteles)

Bedenimizi hasta eden, ruhumuzun baskılarıdır. (Sigmund Freud)

Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felaketle de yere serilir. (Epicuros)

Her ruh yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir. (Mallarme)
Yaşam senin verdiklerini sana yansıtan ruh aynandır. (Berrin Korkmaz)

Güzel kadın bedeninden önce ruhunu markalayandır… (Berrin Korkmaz)

Gözlerde yaş yoksa, ruh gökkuşağına sahip olamaz. (Kızılderili Atasözleri)

Dünyasına isyan etmeyen ruh, Allah’a teslim olmamıştır. (Nurettin Topçu)

İnsan ruhu, başına gelebilecek her şeyden daha güçlüdür. (George Patton)

Dünya üzerinde en güçlü silah, ateşlenmiş insan ruhudur. (Ferdinand Foch)

Ruh sağlığı, sosyal sağlığın başlıca koşullardan birisidir. (Vedat Nedim Tör)

Eğer birinin ruhunu görmek istiyorsan, ona hayallerini sor. (William James)

Gören, duyan yalnız ruhtur, geri kalan her şey sessiz ve sağırdır. (Epicharm)

Vücudu öldürenden korkmayınız, ruhu öldürenden korkunuz. (Deniş Diderot)

Başkalarının hatalarıyla, fenalıklarıyla uğraşarak; ruhunu karartma. (Emerson)

Dünyada işlemesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

İnsan ruha bakmalı, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. (Euripides)

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. (Gerbart Hauptmann)

Ruhları ışıktan hoşlanmayanların gözleri, karanlıkta da kamaşır. (Cemil Sena Ongun)

Berrak bir gölden kirli su akmaz, güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz. (Endonezya Atasözü)

İnsan ruhunun özelliği, en güçlü olarak bastırıldığı zaman, en çabuk yükselmesidir. (Goethe)

Kötülük akılda yer etmiş, inatçı ve ancak mucize ile iyileşebilen bir ruh hastalığıdır. (Novalis)

Kalbinizin iyi olduğunu düşündüğü, iyidir. Ruhun hissettiği, her zaman doğrudur. (Emerson)

Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarındaki keskinlik ve gerçeklikle ölçülür. (Epictetos)

Mutlu olmak istiyorsak, gerçek hayatın cisminde değil ruhta olduğuna inanmalıyız. (Leo Tolstoy)

Ne bilim, ne felsefe, ne de beşeri sevgiler, insan ruhundaki boşluğu dolduramazlar. (Blaise Pascal)

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar. (Albert Einstein)

Beğendiğiniz bedenlere, hayallerinizdeki ruhları koyup, aşk sanıyorsunuz. (William Shakespeare)

İyi şeyler için sevinmek, kötülükler için acı duymak, dengeli bir ruhun hususiyetidir. (M. T. Cicero)

Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir. (Stefan Zweig)

Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur. (Arthur Schopenhauer)

Şahsiyetini kazan, faziletlerini kemale eriştir. Zira sen, cisminle değil ruhunla insansın. (İmam-ı Gazali)

Ruhsal yeterliliği elde etmek, maddi değerleri olan büyük şeyler elde etmekten daha önemlidir. (Lao Tzu)

Asil bir ruh için başını boyunduruğa uzatmakla balta önünde eğmek arasında fark olmamalıdır. (Goethe)

Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. (Necip Fazıl Kısakürek)

Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir. (Eflatun)

Ruhun yüksekliği; ne zeka, ne zafer, ne de aşk ile ölçülemez. O, ancak iyilikle mukayese edilebilir. (La Cordaire)

Kendine değer ver ve onun değerlerini olgunlaştır. Çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın. (İmam-ı Gazalî)

Den, ruhun elbisesine benzer. Bu el de ruhun elinin yeridir, bu ayak da ruhun ayağına giydiği mesttir. (Mevlana)

Parçaları kaybolmuş puzzle gibi artık insanlar. Kiminin kalbi, kiminin ruhu, kiminin beyni yok. (Chuck Palahniuk)

Beden, ruhun mekanı ve elbisesidir. Bedene gelen arazlar ve sıkıntılar da halile ruh sağlığına tesir eder. (Cemal Uşşak)

Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. (Nathaniel Hawthorne)

Çizgiler, yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz. (James A. Garfield)

İnsan iki ruhludur içinde bir iyi köpek birde kötü köpek kavga eder. Hangisini daha çok beslersen o kazanır. (Kızılderili Atasözleri)

Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır. (İmam-ı Gazali)

Ruh ihtiyar doğar fakat gençleşir; hayatın da komedisi bu. Vücut da genç doğar gitgide ihtiyarlar. BU da hayatın trajedisi. (Oscar Wilde)

Bir baba çocuğuna burnunu, gözlerini hatta aklını miras bırakabilir, ama ruhunu veremez; ruh her insanda yenidir. (Hermann Hesse)

Bir dostun üzüntüsüne herkes katlanır ama bir dostun başarılarına sahiden sevinmek için, çok yüksek bir ruh sahibi olunmalıdır. (Oscar Wilde)

İsteyene ruhumu kiraladım. Vücudumdaki dikiş sayısını artık bilmiyorum. Hayatımı diktiler. Oysa yırtmak için çok uğraşmıştım. (Hakan Günday)

İnsanın ruhu vücudunun en bitkin parçası. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hayat sonu olmayan bir yolmuş gibi geliyor bize. (Paul Bowles)

Ruhumuzu hafifleten yegane şeydir aşk. Betonu eve, evi yuvaya döndüren, İnsanı insanlaştıran en çok da aşktır çünkü. (Atakan Korkmaz)

Her yolun bir adabı vardır. Allah’ı sevmenin de bir adabı vardır. Derviş sadece gönlü geniş ve ruhu gezgin bir sufi demek değildir ki. (Şems-i Tebrizi)

İnsanın ruhu vücudunun en bitkin parçası. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için hayat sonu olmayan bir yolmuş gibi geliyor bize. (Kaybedenler Kulübü)

Dünyada en gelişmiş ülke, insan ruhudur. En verimli ülke de odur. Bu sebeple eğitimin en kutsal görevi, ruhları geliştirip kemale ulaştırmak olmalıdır. (Pearl S. Buck)

Vücudun mükemmel yapısı, ruhun asaletine delildir, bundan da şu anlaşılıyor ki duyulan hassas olanlar, daha asil bir ruha, daha çabuk kavrayan bir zekaya sahiptirler. (Alexis Carrel)

Ruhun kusurları, vücuttaki yaralar gibidir, iyi etmek için ne kadar itina edilirse edilsin, daima iz bırakırlar ve her zaman tekrar açılma tehlikesine maruzdurlar. (François de La Rochefaucauld)

Eğer insan zikir, fikir, Kur’an okumak ve nafile ibadet gibi gıdalarla ruhunu takviye ederse, bedende hâkimiyet ruhun eline geçer. O vücut, güzellik ve iyiliklerle donanır. (Mehmed Zahid Kotku)

Dünyamız, bugünkünden çok daha fazla sayıda insanı doyurabilir; ama bu onların hepsine, özgür ve onurlu bir yaşam sağlayabileceği anlamına gelmez. İnsanın ruh sağlığı için gerekli çevrenin, karnını doyurabileceği ürünü yetiştirmek için gerekli tarladan, çok daha geniş olması zorunludur. (Konrad Lorenz)

Bayağı ruhlar ihtiraslarının esiridirler, başlarından geçen şeylerin tatlı veya acı oluşuna göre bahtiyar veya bedbahttırlar. Yüce ruhlulara gelince; muhakemeleri o kadar güçlü ve kuvvetlidir ki ötekiler kadar, hatta onlardan daha fazla ihtirasları olmasına rağmen, gene her zaman akılları hükümdür ve böylece ıstıraplar bile işlerine yarar. (Rene Descartes)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.