Sanat İle İlgili Sözler

0
5519
Sanat İle İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Sanat İle İlgili Sözler, Sanat Hakkında Sözler, Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri, Sanat İle İlgili Özlü Sözler, Sanat Sözleri 2019, Sanat İle ilgili ünlü Sözleri, Ünlülerin Sanat İle İlgili Sözleri, Sanatı Anlatan Sözler, Sanat Hakkında Sözler Facebook, Atatürk’ ün Sanata Verdiği Önem, En Güzel Sanat İle İlgili Sözler


Sayfamızda ünlü kişilerin sanat hakkında söylemiş olduğu sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Ayrıca M. Kemal Atatürk’ün sanat hakkında söylediği sözlere ayrı bir yer ayırarak M. Kemal Atatürk’ün sanata verdiği önemi ortaya koymaya çalıştık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz.


Mustafa Kemal Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Sözleri

”Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.” (M. Kemal Atatürk)

”Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.” (M. Kemal Atatürk)

”Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.” (M. Kemal Atatürk)

”Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.” (M. Kemal Atatürk)
”Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” (M. Kemal Atatürk)

”Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”  (M. Kemal Atatürk)

”Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır.” (M. Kemal Atatürk)

”Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” (M. Kemal Atatürk)

”Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.” (M. Kemal Atatürk)

”Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.” (M. Kemal Atatürk)

”Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.” (M. Kemal Atatürk)

”Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.” (M. Kemal Atatürk)

”Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir konservatuar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.” (M. Kemal Atatürk)

”Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” (M. Kemal Atatürk)


SANAT SÖZLERİ

”Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir.” (Attila İlhan) 

”Bütün sanatlar, Allah vergisidir.” (B. Waldis)

”Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.” (Francis Bacon)

”Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.” (Hipokrates)
”Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.” (Pablo Picasso)

”Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir.” (Anonim)

”Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır.” (A.Maslow) 

”Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır.” (John Heinrich Fussli)

”Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır.” (H. Ziya Ülken)

”Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur.” (Vıctor Hugo)

”Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.” (Jean Jacques Rousseau)

”Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.” (İbn-i Sina)

”Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.” (Albert Camus)

”Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar.” (Paul Klee)

”Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.” (E. G. Benite)

”Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir.” (E. G. Benite)

”Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.” (Pablo Picasso)

”Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer.” (August Everding)
”Sanat görüneni yinelemek değil, görünebirlik sağlamaktır.” (Paul Kleen)

”Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür.” (Georg Ebers)

”Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir.” (Albrecht Durer)

”Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır.” (Romain Rolland)

”Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.” (Michelengelo)

”Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir.” (Jean Marie Guyau)

”Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.” (Lev Tolstoy)

”Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.” (Wolfgang Van Goethe)

”Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.” (Honore de Balzac)

”Sanat bir karşı yazgıdır…” (Malraux) 

Sanat İle İlgili Sözler”Sanatın düşmanı bilgisizliktir.” (Samuel Johnson) 

”Sanat, doğaya eklenmiş insandır.” (François Bacon)

”Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir.” (Seneca)

”Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler.” (Voltaire)

”Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez.” (John Heinrich Fussli)

”Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.” (John Heinrich Fussli)

”Sanat yaratıdır, bir gerçekliğin kopyası değildir.” (Henri Delacroix) 

”Sanat yalnız dizeler kurar, yürektir şair olan.” (Andre Chenier)

”Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.” (Friedrich Schiller)

”Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır.” (G. S. Hillard)

Sanat İle İlgili Sözler”Sanat, taklidin bittiği yerde başlar.” (Oscar Wilde) 

”Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır.” (Wolfgang Van Goethe)

”Sanat, doğanın idealize edilişidir veya doğayı idealize eden bir taklittir.” (Benetto Croce)

”Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.” (Avner Ziss)

”Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.” (Lev Tolstoy)

”Sanat, uygarlığın imzasıdır.” (Beverly Hills)

”Sanat; iyiyi, özgür olarak yaratan insanı, mükemmelliğe ulaştırma yoludur.” (J. F. Schiller)

”Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.” (Lord Aubery)

”Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur.” (Wolfgang Van Goethe)

”Sanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu.” (Jean Jacques Rousseau)

Sanat İle İlgili Sözler”Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar.” (Willi Baumeister)

”Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar.” (Kari Kraus)

”Sanatçıya iki göz yetmez.” (Lamartine)

”Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.” (Benine Brenttmo)

”Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.” (Büyük Frederich)

”Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.” (Lev Tolstoy)

”Sanat, sanat içindir.” (Victor Cousin)

”Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.” (Aristophanes)

”Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.” (Lev Tolstoy)

”Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.” (Leonardo da Vinci)

”Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır.” (Wolfgang Van Goethe)

”Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez.” (Edgar Degas)

”Sanat insanın en yüce görevidir, çünkü dünyayı anlamaya ve anlatmaya çalışan düşünce temrinidir.” (Rodin) 

”Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.” (Friedrich Schiller)

”Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir.” (Albert Camus)

”Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz.” (Frederic Amiel)

”Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu,bir dağın altında sanırlar.” (Arap Atasözü)

”Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.” (Arthur Schopenhauer)

”Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir.” (Lev Tolstoy)

”Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.” (L. Annaeus Seneca)

”Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur.” (Leo N. Tolstoy)

”Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır.” (Alain)

”Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.” (Bernard Shaw)

”Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve “Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?” demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: “Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar.” (Brullof)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.