Sanat İle İlgili Sözler

0
12229
Sanat İle İlgili Sözler

SAYFA İÇERİĞİ: Sanat İle İlgili Sözler, Sanat Hakkında Sözler, Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri, Sanat İle İlgili Özlü Sözler, Sanat Sözleri 2020, Sanat İle ilgili ünlü Sözleri, Ünlülerin Sanat İle İlgili Sözleri, Sanatı Anlatan Sözler, Sanat Hakkında Sözler Facebook, Atatürk’ ün Sanata Verdiği Önem, En Güzel Sanat İle İlgili Sözler


Güzel sözler sitemizin bu sayfasında ünlü kişilerin sanat hakkında söylemiş olduğu sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Ayrıca M. Kemal Atatürk’ün sanat hakkında söylediği sözlere ayrı bir yer ayırarak M. Kemal Atatürk’ün sanata verdiği önemi ortaya koymaya çalıştık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz.


SANAT SÖZLERİ

Sanat bir karşı yazgıdır. (Malraux) 

Sanat, sanat içindir. (Victor Cousin)

Sanatçıya iki göz yetmez. (Lamartine)
Sanat, uygarlığın imzasıdır. (Beverly Hills)

Bütün sanatlar, Allah vergisidir. (B. Waldis)

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. (Hipokrates)

Sanatın düşmanı bilgisizliktir. (Samuel Johnson) 

Sanat, taklidin bittiği yerde başlar. (Oscar Wilde) 

Sanat, doğaya eklenmiş insandır. (François Bacon)

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. (Georg Ebers)

Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar. (Kari Kraus)

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. (Aristophanes)

Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir. (Seneca)
Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. (Albert Camus)

Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar. (Paul Klee)

Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. (Albert Camus)

Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır. (Alain)

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. (John Heinrich Fussli)

Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır. (Pablo Picasso)

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. (August Everding)

Sanat yalnız dizeler kurar, yürektir şair olan. (Andre Chenier)

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. (İbn-i Sina)

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. (Arthur Schopenhauer)
Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. (Vıctor Hugo)

Sanat yaratıdır, bir gerçekliğin kopyası değildir. (Henri Delacroix) 

Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz. (Lev Tolstoy)

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. (Friedrich Schiller)

Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır. (Romain Rolland)

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. (L. Annaeus Seneca)

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. (Jean Marie Guyau)

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. (Leonardo da Vinci)

Sanat görüneni yinelemek değil, görünebirlik sağlamaktır. (Paul Kleen)

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. (Voltaire)

Sanat İle İlgili SözlerGerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir. (Michelengelo)

Sanat kainatın içindedir. Sanatkar bunu oradan çıkarabilendir. (Albrecht Durer)

Sanat, şekillerin vuzuh ve kemaline ruhun derinliğini katmaktır. (H. Ziya Ülken)

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. (Lord Aubery)

Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. (E. G. Benite)

Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar. (Willi Baumeister)

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. (Jean Jacques Rousseau)

Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez. (John Heinrich Fussli)

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. (Honore de Balzac)

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. (Avner Ziss)

Sanat İle İlgili SözlerSanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu. (Jean Jacques Rousseau)

Sanat, doğanın idealize edilişidir veya doğayı idealize eden bir taklittir. (Benetto Croce)

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez. (Edgar Degas)

Sanat; iyiyi, özgür olarak yaratan insanı, mükemmelliğe ulaştırma yoludur. (J. F. Schiller)

Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir. (Lev Tolstoy)

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. (Benine Brenttmo)

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. (John Heinrich Fussli)

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. (Francis Bacon)

Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir. (Pablo Picasso)

Gerçek sanat, el emeği ve alın terinin toplum yararına en bilgili şekilde değerlendirilmesidir. (Anonim)

Sanat İle İlgili SözlerSanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur. (Wolfgang Van Goethe)

Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. (Leo N. Tolstoy)

Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir. (Friedrich Schiller)

Sanat insanın en yüce görevidir, çünkü dünyayı anlamaya ve anlatmaya çalışan düşünce temrinidir. (Rodin) 

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir. (Lev Tolstoy)

Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. (Attila İlhan) 

Sanat, sırrını bilenler için bir tutam otun altında saklıdır. Bu sırrı bilmeyenler onu,bir dağın altında sanırlar. (Arap Atasözü)

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. (Wolfgang Van Goethe)

Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. (E. G. Benite)

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. (Wolfgang Van Goethe)

Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır. (G. S. Hillard)

Kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa; müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır. (A.Maslow) 

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır. (Wolfgang Van Goethe)

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. (Büyük Frederich)

Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. (Lev Tolstoy)

Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. (Frederic Amiel)

Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır. (Lev Tolstoy)

Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve “Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?” demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: “Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar (Brullof)

Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir. (Bernard Shaw)


Mustafa Kemal Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Sözleri

Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır. (M. Kemal Atatürk)

Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür. (M. Kemal Atatürk)

Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. (M. Kemal Atatürk)

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. (M. Kemal Atatürk)

Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür. (M. Kemal Atatürk)

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal Atatürk)

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. (M. Kemal Atatürk)

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır. (M. Kemal Atatürk)

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. (M. Kemal Atatürk)

Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.  (M. Kemal Atatürk)

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. (M. Kemal Atatürk)

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır. (M. Kemal Atatürk)

Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir konservatuar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir. (M. Kemal Atatürk)

Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. (M. Kemal Atatürk)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.