Yasal Uyarı

Bu Alandaki Bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” Uyarınca Gerekli Durumlarda İletişim Sağlanabilmesi İçin Eklenmiştir. Lütfen Gerekli Durumlarda Kullanınız.

İçerik ve Yasal Uyarılar

Bu bölüm, İnce Sözler’i içeriği ve bu içeriğin kullanımı ile ilgili yasal uyarıları kapsamaktadır. Bu yasal uyarılar önceden haber vermeksizin İnce Sözler tarafından değiştirilebilir.

Genel Uyarılar

 1. Bu site İnce Sözler ‘e aittir ve İnce Sözler tarafından işletilmektedir. Url adresi https://www.incesoz.com şeklindedir ve bundan sonra site olarak anılacaktır.
 2. Sitenin tüm hakları saklıdır.
 3. Bu sitede yer alan üçüncü şahıslara ait diğer ürün ya da hizmet markaları ve şirket unvanları hakkında tasarruf yetkisi tamamen ilgili üçüncü şahıslara ait olup, bu markalar ve şirket unvanları sahiplerinin adına tescil edilmiş olabilir. Üçüncü şahıslara ait bu marka ya da şirket unvanlarının izinsiz kullanımı halinde yasal sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
 4. İşbu sitenin isim hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman, belge, bilgi, veri, makale, program vb. tüm hakları saklıdır. Bu sitenin tamamının ya da bir bölümünün, Orijinal Sözlerin yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekil ve ortamda kopyalanması ya da yeniden yaratılması veya başka bir site ya da medyada yayınlanması veya başka bir yere taşınması kesinlikle yasaktır.
 5. Kullanıcılar ve Üyeler sitede yer alan tüm uyarılara, sitenin kullanımına ilişkin olarak İnce Sözler tarafından belirlenen hüküm ve şartlara ve yürürlükteki mevzuata aynen uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar ve Üyeler, sitede sunulan hizmetleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili kanun hükmündeki kararnamelerden doğan her türlü fikri (telif) ve sınai mülkiyet hakları İnce Sözler’e ait olmak koşuluyla kişisel amaçları için ve izin verilen hallerde ticari amaçlarla kullanabilirler.

 

Site İçeriği

Bu site aşağıdaki içerik bileşenlerinden oluşur.

 1. İnce Sözler logosu
 2. İnce Sözler tarafından oluşturularak, kullanıcılar ve Üyelere sunulan içerik.
 3. Üçüncü taraflardan sağlanarak, kullanıcılara sunulan içerik.
 4. Sponsorlar, reklam verenler ve mal/hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanan içerik.
 5. Kullanıcılar ve Üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, vb. yollarla sağlanan içerik.
 6. İçeriğin sunumu amacıyla İnce Sözler tarafından geliştirilerek ya da üçüncü taraflardan tedarik edilerek kullanılan yazılım kodları ve etkileşimli alanlar.

Yasal Uyarılar

 1. Sitede yer alan ve bizzat İnce Sözler tarafından oluşturulan yazı, doküman, makale, bilgi, yazılım vb. her türlü materyal ve içeriğin eser sahibi İnce Sözler olup, bu materyal ve içeriğin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan her türlü fikri mülkiyet (telif) hakkı İnce Sözler’e aittir. İnce Sözler tarafından oluşturulan site içeriği, İnce Sözler uzmanları tarafından, bilimsel prensipler ve etik kurallar çerçevesinde, yüksek kalite ve mutlak kamu yararı hedefi ile hazırlanmaktadır. Buna rağmen İnce Sözler bu sitede yer alan yazı, doküman, makale, bilgi, yazılım vb. her türlü materyalin ve sunulan diğer malzemelerin kesin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini ve yeniliğini garanti etmez.
 2. Üçüncü şahıslardan yazılı izinleri alınmak suretiyle temin edilen ve sitede Kullanıcı ve Üyelerin hizmetine sunulan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman vb. bilgiye ilişkin fikri mülkiyet (telif) haklarının sahibi, söz konusu web sayfasında adı eser sahibi olarak zikredilen gerçek ya da tüzel kişidir. Eser sahibinin adının zikredilmediği durumlarda, söz konusu haklar İnce Sözler ‘ e aittir. Kullanıcılar ve Üyeler, üçüncü şahıslardan temin edilecek bu tür yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman vb. bilgiye ilişkin olarak eser sahibinin koyduğu her türlü kısıtlama ve şartı aynen kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder. Üçüncü şahıslardan rapor, yazı, makale, görüş, haber, vb. şekilde alınarak sunulan bu bilginin içeriğinden, söz konusu bilgiyi temin eden üçüncü şahıs bizzat sorumludur. Bu kapsamda, sitede yer alan üçüncü şahıslara ait düşünce ve ifadelerin sorumluluğu da düşünce ve ifade sahibine ait olup, bu düşünce ve ifadelerden dolayı İnce Sözler ‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur. İnce Sözler , üçüncü şahıslardan sağlanan her türlü belge, doküman, bilgi ve diğer malzemelerin kesin doğruluğunu, uygunluğunu, güvenilirliğini ve yeniliğini garanti etmez.
 3. Üçüncü maddede belirtilen hükümler İnce Sözler sponsorları, reklam verenleri ve sitede mal ve hizmet sağlayıcı olarak yer alan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, doküman vb. bilgi ve malzeme için de geçerlidir.
 4. İnce Sözler, İnce Sözler üzerinden yalnızca kendi standartlarına ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olan “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerine” link sağlamaya dikkat etmektedir. Ancak, link sağlanan bu “üçüncü şahıslara ait Web Sitelerinin” içeriği, bu siteler İnce Sözler tarafından denetlenmediğinden, İnce Sözler’den habersiz olarak değiştirilebilir.İnce Sözler’in bu tür değişiklikleri haber verme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, İnce Sözler bu değişikliklerden sorumlu değildir. İşbu İnce Sözler sitesi ve üçüncü şahıslara ait sitelerdeki her türlü belge, doküman, bilgi ve malzeme ‘olduğu gibi’ sağlanmakta olup, bu belge, doküman, bilgi ve malzemelere ilişkin olarak İnce Sözler ve üçüncü şahıslar tarafından (doğruluk, kesinlik, güvenilirlik, kesintisiz çalışma dâhil) açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemektedir.
 5. Kullanıcılar veya Üyeler tarafından veri girişi, mesaj gönderme, dosya yükleme, vb. yollarla sağlanan her türlü bilgi, belge, doküman, yazılım, materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaklardır) sorumluluğu işbu İçeriği sağlayan Kullanıcı veya Üyeye aittir. Bu yollarla İçerik sağlayan kullanıcı veya Üye, bu İçerik üzerinde, hizmet alımı veya verilmesine ilişkin yapılacak anlaşma hükümleri saklı kalmak koşuluyla, İnce Sözler’e “ücretsiz, süresiz, münhasır olmayan, devredilebilir ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan” bir kullanım yetkisi vermeyi kabul ve taahhüt eder. Bu kullanım yetkisi kapsamında İnce Sözler söz konusu İçeriği işleme, kopyalama, çoğaltma, üçüncü şahıslara dağıtma, izne gerek kalmadan değişiklik yapma ve sitede yayınlama hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, kullanıcılar ve Üyeler temin edecekleri bu tür İçeriğin yanlış, yanıltıcı, saptırılmış, doğru olmayan, haksız rekabet yapan veya buna neden olan, küfür mahiyetinde olan, kaba, terbiyesiz, bayağı, nefret uyandıran, tacizkar, müstehcen, tiksindirici, iğrenç, suistimal edici, cinsellikle ilgili, tehdit edici, saldırgan, karalayıcı, bireysel gizliliği zedeleyen, ırkçı, insani-ahlaki-dini değerlere saygısız, yasadışı etkinlikleri savunan, herhangi bir kanuna uygun olmayan veya suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.
 6. İnce Sözler, kendisi tarafından geliştirilen veya üçüncü şahıslardan temin edilen yazılım kodları da dâhil olmak üzere, sitede sunulan bilgi, belge, doküman ve malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz devam edeceğine veya hatadan arınmış olacağına, sorunların giderileceğine veya forum alanları gibi etkileşimli alanlar ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dâhil olmak üzere, işbu sitenin virüslerden ya da başka zararlı unsurlardan arınmış olduğuna dair hiçbir garanti vermez.
 7. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği ölçüde İnce Sözler, bu sitede sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dâhil, açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir.
 8. İnce Sözler, siteye giriş ve sitenin kullanımı, sitedeki herhangi bir içeriğin, görüntünün veya yazılımın indirilmesi vb. nedenlerle Kullanıcı ve Üyelerin bilgisayarlarında veya diğer aygıtlarında meydana gelebilecek zararlardan (veri kaybı dâhil) sorumlu değildir.
 9. Bu sitede yer alan bilgi, belge, doküman, yazılım, materyal, içerik ve her türlü malzemenin kullanımından doğabilecek veri kaybı, kar mahrumiyeti, işin kesintiye uğraması dâhil her türlü zarardan bizzat ilgili Kullanıcı/Üye sorumludur. Kullanıcılar ve Üyeler kullanımdan doğan bu tür zararlardan dolayı İnce Sözler’den tazminat talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı ve Üyeler, bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır. Bu site içeriğinin Kullanıcı ya da Üyeler tarafından hukuka veya işbu sitede yer alan hüküm ve şartlara aykırı kullanımından ötürü doğabilecek her türlü zarardan (üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali dâhil) ilgili Kullanıcı ya da Üye sorumlu olacaktır.
 10. Bu siteden yararlanan tüm Kullanıcılar ve Üyeler yukarıdaki hükümleri kayıtsız şartsız aynen kabul etmiş sayılırlar. Bu şartları kabul etmeyen Kullanıcı ve Üyeler sitede sunulan hizmetlerden yararlanamazlar. Üyeler, işbu maddelere ek olarak, sitede yer alan Üyelik Sözleşmesi hüküm ve şartlarına uymakla da yükümlüdür.

İnce Sözler Logosu

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunmaktadır. İnce Sözler logosu (“LOGO”), üçüncü şahıslara ait Web siteleri başta olmak üzere diğer tüm ortamlarda yalnızca İnce Sözlere ilgi kurmak ve/veya https://www.incesoz.com adresine bağlantı vermek amacıyla kullanılabilir. LOGO’nun üçüncü şahıslara ait Web sitelerinde kullanım koşulları aşağıda verilmiştir. LOGO’yu kullanarak ya da bilgisayarınıza indirmekle bu ilkeleri kabul etmiş sayılırsınız.

 1. LOGO her zaman İnce Sözler ‘in https://www.incesoz.com adresindeki ana sayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.
 2. LOGO, imleç ile üzerine gelindiğinde görünen “İnce Sözler” açıklama metnini içerir, bu da LOGO’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (LOGO, İnce Sözler ‘e bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). LOGO’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz veya değiştiremezsiniz.
 3. LOGO, sadece, İnce Sözler’e veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan Web sayfalarında kullanılabilir. LOGO atıfta bulunulan yerin hizasında veya aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer markalarınız, amblemleriniz ve logolarınız en az LOGO kadar öne çıkmalıdır. LOGO’yu, İnce Sözler ya da İnce Sözler tarafından sponsorluk, destek veya lisans verildiğini ima edecek şekilde gösteremezsiniz.
 4. LOGO tek başına görünmelidir, LOGO’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (LOGO’nun yüksekliği kadar). LOGO, başka herhangi bir logonun bir parçası veya bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 5. LOGO’yu, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez veya başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız.
 6. LOGO’yu, İnce Sözler ürünlerini veya hizmetlerini kötüleyen, İnce Sözler ‘in fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya başka haklarını gasp eden, haksız rekabet yapan ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde kullanamazsınız.
 7. Bu ilkeler kapsamında, size İnce Sözler’in ismi, logosu veya markaları ile ilgili herhangi bir lisans veya başka bir hak verilmemektedir. İnce Sözler, LOGO’nun kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma veya koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. İnce Sözler, bu ilkelere uymayan, İnce Sözler’in fikri ve sınai mülkiyet haklarını veya başka haklarını çiğneyen kişilere ve yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tutar.