Yusuf Has Hacib Sözleri

0
1879
Yusuf Has Hacib Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Yusuf Has Hacip Sözleri, Yusuf Has Hacib Özlü Sözleri, En Güzel Yusuf Has Hacib, Etkileyici Yusuf Has Hacib Sözleri, Yusuf Has Hacib Kısa Sözleri, Özlü Yusuf Has Hacib Sözleri, Anlamlı Yusuf Has Hacib Sözleri, Yusuf Has Hacib Öğütleri, Yusuf Has Hacib Nasihatleri, Türk Büyükleri Sözleri, 


Güzel sözler sitemizde Türk Büyüklerinden Yusuf Has Hacib Sözlerini bir araya topladık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz. Bizlere yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.


EN GÜZEL YUSUF HAS HACİP SÖZLERİ

”Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil dili ile söyler; sözü iyi olursa, yüzü parlar.”

”İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir; mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebali altında kalır.”

”İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür.”

”Halka faydalı ol, onlara zarar verme!”

”Allâh’a sığın, onun emrine itaatsizlik etme!”

”Allah’tan ne gelirse ona râzı ol!”

”Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Allah nimetini artırır.”

”Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! ölümsüz olursun.”

”İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!”

”İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.”

”Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin.”

”Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.”

”Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.”

”Bu dünyanın kusuru bin, meziyeti ise birdir. İnsan bunu nasıl geçirirse, o öyle geçer.”

”Ey asil insan! insanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima insanlıkla muamele et.”

”Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve uçup göğe çık.”

”Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük ise insanı yükseltir.”

”Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla; her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.”

”Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.”

”İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.”

”Başkasının zararını isteme, kendin de zarar verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine hakim ol.”

”Bütün halka içten gelen merhamet göster.”

”Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar..”

”İnsanların seçkini insanlığa faydalı olan insandır. Halk nazarında muteber kimse, merhametli olan insandır.”

”Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.”

”Elini uzatarak gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse bile, sonunda sen yine yerdesin.”

”Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.”

”Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibari günden güne azalır.”

”Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler, insana zarar getirir.”

”Dâima iyilik yap ki, kendin de iyilik bul.”

”İşi adaletle yap, buna gayret et; hiç bir zaman zulüm etme; Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına yüz sür.”

”Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.”

”İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.”

”Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür.”

”Dünya ve âhireti her ikisini birden elde etmek istersen, şu birkaç işi bırakma; muktedirsen bunları mutlaka yerine getir!”

”Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.”

”Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe dahi yol bulunur.”

”Gönlünü ve dilini doğru tut!”

”İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur.”

”Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası, kendinden daha candan birini bulamazsın.”

”Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye, fakat helal ye.”

”Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.”

”Her bakımdan tam zengin olmak istersen, kanaatkâr ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun.”

”Çok mal aç gözlüyü doyurmaz. Ecel gelince pişman olur, fakat artık işini yoluna koyamaz.”

”İnsana insanlığı nisbetinde mukabelede bulun. Böyle mukabelede bulunduğu için, insana insan adı verilmiştir.”

”Hiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sabırlı insanlar arzularına erişirler.”

”Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir.”

”Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı noksanlıktan ileri gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edilebilir; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur.”

”Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle.”

”İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebalı altında kalır.”

”Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.”

”Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.”

”İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir.”

”Söz ağızda iken sahibinin esiridir, ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esirdir.”

”Ok düz olmasaydı düz gitmezdi.”

”Helalin adı kaldı onu gören yok, Haram kapışıldı hala duyan yok.”

”Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır. Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.”

”Tecrübe edilmiş ve güvenilir insana iyice yapış, böyle insandan sen zevk duyarsın.”

”Bey tok gözlü, sözünde ve hareketinde açık ve vazıh davranmalıdır. Gözü aç adam hiç bir şey ile doymaz; aç gözlülük, ilacı ve devası bulunmayan bir hastalıktır; onu bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler. Bütün açlar yer ve içerler de, nihayet doyarlar; aç gözlü adamın açlığı ancak ölümle nihayete erer.”

”Binlerce dostun olsa bile daima biri eksiktir.”

”Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulunda yoludur.”

”Bey adil olmalıdır. Ey hakim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.”

”İnatçılık insan için ağır bir yüktür; inatçılıktan kendini kurtar ve onunla savaş.”

”Bey çok ihtiyatlı ve çok da uyanık olmalı; beyler ihmalkar olurlarsa, bunun cezasını başkaları çeker.”

”Halk için beyin cesur ve kahraman olması iyidir; büyük işleri ancak bu meziyetler ile karşılamak mümkündür. Cesur, gözü pek olan insan için mal eksik olmaz, ak doğan için de yem eksik olmaz.”

”Bir bey için fena olan şeylerden birisi inatçılıktır.”

”Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa. İşte doğru insan odur.”

”Bey haya sahibi, yumuşak huylu ve asıl tabiatlı olmalıdır.”

”Akıllı insanın sözü, akılsız için gözdür.”

”Bey sabırlı ve sakin olmalıdır. Sabır ve sükunet bey için bir ziynettir; bunlar beyliğin başta gelen meziyetleridir.”

”İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.”

”Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir.”

”Memleketin direği, temeli, sağlamlığı, esası ve koku iki şeye bağlıdır. Bunlardan biri halkın hakkı olan kanun, diğeri de hizmette bulunanlara dağıtılan gümüştür. .parayı görerek, hizmet edenlerin.yüzleri gülmelidir. Hangi bey askerini memnun etmezse, kılıç da kınından çıkmaz.”

”Halkın zengin olması için, doğru kanunlar konulmalıdır. Hangi bey memlekette doğru kanun koydu ise, memleketini tanzim etmiş ve gücünü aydınlatmıştır. Memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.”

”Arslan köpeklere baş olursa, köpeklerin her biri karşısındakilere arslan kesilir. Eğer arslanlara köpek baş olursa, o arslanların hepsi köpek gibi olur.”

”İnsandan insana miras olarak söz kalır. Vücudun nasibi hep ağızdan girer; ruhun nasibi ise sözdür ve kulaktan girer.”

”Sözün güçsüzlere göz olsun.”

”Bey takva sahibi ve temiz olmalıdır; eğer bey takva sahibi ve temiz kalpli olmazsa, hiç bir vakit temiz ve isabetli hareket edemez.”

”Ey bilgili insan, her işte itidalden ayrılma.”

”Bey haya sahibi ve insanların seçkini olmalı;haya sahibinin tavır ve hareketi eksilmeyen bir bütündür.”

”İnsan inciyi denizden çıkarmayı bilmezse, o, ha inci olmuş, ha çakıl taşı!”

”Bey fesatlık yapmamalıdır. Bu hareket yüzünden ikbal elden gider.”

”Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır. Beyin gönlü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar. Avam tabiatının beye yakın olması uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder.”

”Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.”

”Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder.”

”Uçan kuş bile eşini bilir ve sürüsünü bulur. Sen insansın. İçine karışacağın adamları iyi seç.”

”Bey mütevazı ve alçak gönüllü olmalı, suçlu kimselerin de suçunu affetmelidir. Bey mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalı; beyler büyüklük taşlar ve kibirli olurlarsa, ey oğul onlar şüphesiz itibar görmezler.”

”Bey adı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig’in lamı giderse, beg adı kalır. Bey halkı bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmazsa aklı ise yaramaz.”

”Bey her türlü fazileti tam olarak elde etmeli; uygunsuz ve olmayacak işlerden uzak durmalıdır. Seçkin bir bey olabilmek için fazilete kıymet verilmelidir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.