Ziya Gökalp Sözleri

0
9392
Ziya Gökalp Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Ziya Gökalp Sözleri, Ziya Gökalp Alıntıları, En Güzel Ziya Gökalp Sözleri, Ziya Gökalp Kısa Sözleri, Ziya Gökalp Türkçülük Sözleri, Milliyetçi Sözleri, Ziya Gökalp Milliyetçi Sözleri


Güzel sözler sitemizde Milliyetçi yazarlarımızdan Ziya Gökalp’e yer verdik. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesaplarınızda yayımlayabilirsiniz.


ZİYA GÖKALP SÖZLERİ

Dilde birlik, işte birlik!

Sen ben yokuz, biz varız.

İşini bil, aşını bil, eşini bil!
Şair, kendi ruhunu bulandır.

Hayatın özü yaratıcı bir gelişimdir.

Türklerde mukaddes kuş “tuğrul”dur.

Felsefe, bilime aykırı hüküm çıkarmaz.

Türklük hem mefkûrem, hem kanımdır.

Hülasa, atasını tanımayan it peşinde gezer.

Milletini tanı, ümettini tanı, medeniyetini tanı!

Çünkü, halk, milli kültürün canlı bir müzesidir.

Gam çekmeyen olur mu hiç sevince şâyân(layık).

Sakın hakkım var deme. Hak yok, vazife vardır!
Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.

Ruhumu ne kadar boşaltsanız içinde biraz ümit kalır.

Ümit, benim ruhumun vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır.

İnsani şahsiyetimiz, bedenimizde değil, ruhumuzdadır.

Ülkü uğrunda gönüller delidir. Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir.

İnsanlardan uzak olmakla beraber, insaniyetten uzak değilim.

Zaten, erkekler sevgililerine verdikleri sözleri çabuk unuturlar.

Devletler, mutlaka bir milliyetin vatanı olmalıdır ki yaşayabilsin.

Düşmanın ülkesi viran olacak!/ Türkiye büyüyüp Turan olacak!

İnsan en samimi, en içten duygularını ilk terbiye zamanında alır.
Serseri bir aşka gönül bağlayan/ Nasıl verebilir yurda yeni can?

Kadın yükselmezse alçalır vatan, Samimi olamaz onsuz bir irfan!

Yayılmaktır Türk soyunun turası!/ Böyle diyor Oğuz Han’ın yasası!

İdeali bulunmayan devletler her an kopacak bir kıyameti beklerler.

Vatan, uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülke demektir.

İnsanların duyguları gerçektir; fikirleri ise duygularına göre şekillenir.

Eski Türklerde ana soyuyla baba soyu değer bakımından birbirine eşitti.

Türklerde “can” mukabili (karşılığı) “tin”dir ki, “nefes” manasına da gelir.

Bazılarına göre din siyaset içindir. Hakikatte ise din sadece kendisi içindir.

O halde diriltici ve yaratıcı bir ülküye sahip olan devlet ebedidir, ölmez.

Demir sana tapar, şimşek baş eğer, İsteme, sen yarat; görme, sen göster!

Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan tek ve müebbettir: Turan.

Ulusallıkta soy sop aranmaz. Yalnız eğitimin ve ülkünün ulusal olması aranır.

Bir ülkede öğretmenlere gerekilen değer verilmezse, bilim de değerli olmaz.

Türkleri sevmeyen bir Kürt, Kürt değildir, Kürtleri sevmeyen bir Türk de Türk değildir.

Ülkü, hâlin terbiyecisi ve geleceğin yaratıcısı olmakla beraber geçmişin bir hakikatidir.

Düşünceleri duygularına uymayan ve dayanmayan bir adam, ruh bakımından hastadır.

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.

İstanbul Türkçesi, Türk lehçelerinin en güzeli, en işlenmişi, edebiyat ve ilimce en zenginidir.

Bir millet tehlikede kaldığı vakit onu fertler kurtarmaz. Bizzat millet kendi kendinin kurtarıcısı olur.

Türklerce güneş, kadındır; ay, erkektir. Çocukların hâlâ “Ay Dede” demesi Ay Ata tabirinden kalmadır.

Yeni hayat demek; yeni iktisat, yeni aile, yeni felsefe, yeni ahlâk, yeni siyaset, yeni hukuk demektir.

Ulusal bilinç nerede oluşmuşsa, artık orası sömürge olma tehlikesinden sonsuza değin kurtulmuştur.

Türkçede “eşik” kelimesi, “eşli” manasınadır. Eşiğe basılamaz; yabancı adam, bir evin eşiğini atlayamaz.

Halkın dedikodusuna bakmayınız. Vicdanlarınız sizi itham etmezse başkalarının ithamlarının hiçbir kıymeti yoktur.

Bir kavim millî dilini sevmeye, milli edebiyatını bu milli dil üzerinde kurmaya başladığı anda kurtuluş vaadini almış demektir.

Hür milletlerin manda altına alınıp esaret içinde ezilmesini kabul eden bir heyete de, Milletler Cemiyeti denilemez.

Türkçülük hakkında ne kadar açıklama yapılırsa yapılsın, yine bazı zihniyetler tereddütten, bazı fikirler kapalılıktan kurtulamıyor.

Devlet ve vatan kurumları milli ülküye dayanırsa hayatları ebedidir. Fertlere dayandıkları takdirde yıkılmaya mahkumdur.

“Biyolojik ırkçılık” parçalayıcı ve bölücü bir karakter taşıdığı halde, “içtimai ırçılık-soyculuk” birleştirici ve bütünleyici bir özellik taşır.

Türkçülük hakkında ne kadar açıklama yapılırsa yapılsın, yine bazı zihniyetler tereddütten, bazı fikirler kapalılıktan kurtulamıyor.

Salımız gönülmüş, uçtuk hülyada,/ Dinlenmedik hiçbir tatlı rüyada/ Son arzumuz budur fani dünyada: /Türk’üz, varacağız Kızılelma’ya…

“Türk”, bir ulusun adıdır. Ulus, kendine özgü kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse Türk’ün yalnız bir dili, bir tek kültürü olabilir.

Sosyoloji ilmi de bize gösteriyor ki deha aslında halktandır. Bir sanatkâr ancak halktaki estetik zevkin görüldüğü bir yer olursa dâhi olabilir.

Bugün milliyetsever bir Türk kendini her hareketiyle kavmine zarar vermekten korumaya ve onu yüksek bir seviyeye çıkarmaya çalışmak mecburiyetinde görür.

Yayların kirişi urgana dönmüş,/ Şahin, yuvasında doğana dönmüş,/ Türk yurdu soyulmuş soğana dönmüş,/ Kılıç satır olmuş, takan nerede?/ Gideyim, arayım: Kalkan nerede?

Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.

Bir kavmi yutmak için parçalamak lâzımdır. Milleti parçalamak için de başlangıçta lisanını parçalamak iktiza eder. Bunu yapanların bazıları bilerek yapıyorlar; bazıları da bilmeden yapıyorlar.

Bu kadar kesin ve büyük devrimi yapan kimse, Türkçülüğün en büyük adamıdır; çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır, ama yapmak ve özellikle başarı ile sonuçlandırmak, çok güçtür.

Ben çocukken, bazılarına göre çok tembel, bazılarına göre ise çok çalışkandım. Okulda derslere hiç çalışmazdım. Fakat geceli gündüzlü yaptığım bir şey varsa, o da kitap okumaktı.

Turan, bütün Türk Milleti’nin birleşmesi anlamına gelir. Türk, bir milletin adıdır. Millet kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse Türk’ün yalnız bir dili, bir kültürü olabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.