Ziya Paşa Sözleri

0
3635
Ziya Paşa Sözleri

SAYFA İÇERİĞİ: Ziya Paşa Sözleri, En Güzel Ziya Paşa Sözleri, Ziya Paşa Kısa Sözleri, Ziya Paşa Sözleri Facebook, Ziya Paşa Sözleri Kısa, Etkileyici Ziya Paşa Sözleri, 


Tanzimat çağı yazarlarımızdan olan Ziya Paşa’nın asıl ismi Abdülhamid Ziyaeddin’ dir. Türk şair, yazar ve devlet adamı olan Ziya Paşa’nın en güzel sözlerini sizler için bir araya getirmeye çalıştık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan yayımlayabilir, mesaj yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz.


ZİYA PAŞA SÖZLERİ

”Eşek alim olmaz su taşımakla tekkeye, insan adam olmaz gitmek ile Mekke’ye.”

”Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.”

”Lanet olsun o mala ki, tahsiline onun, ya din ola, ya ırz ya namus ola âlet.”

”Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdîr. Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
”İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.”

”Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.”

”İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.”

”Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

”Her gördüğün ata sakın deme binektir. Sırrını verme dostuna, bazıları gevşektir. Eşeğe altın semer de vursan; eşek yine eşektir.”

”Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.

”Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?”

”Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.”

”Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.”

”Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.”

”Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.”

”Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık.”
”Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.”

”Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.”

”Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib; Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir.”

”En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.”

”İç bade güzel sev var ise akl-u şuurun; Dünya var imiş ya ki yok olmuş ne umurun.”

”Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.”

Ziya Paşa Sözleri”İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.”

”Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.”

”Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.”

”Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.”

”İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.”

”Vefasızın meclisinde bade içilmez.”
”Her şahs-ı harîmi Hak’a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.”

”Zannetmeyin ki ben Amasya’da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.”

”Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.